Volitve 2022

VOLILNI PROGRAM 2022-2026

Mestna občina Koper

Temeljno vodilo delovanja Oljke je skrb in zaščita naravnih in kulturnih danosti Istre ter kakovost življenja njenih prebivalcev. Postavljamo na prvo mesto ljudi, živali in okolje, saj je od tega odvisen naš obstoj. Hkrati zagotavljamo pogoje, da bodo naši zanamci živeli v urejenem, čistem in zdravem okolju – takšnem, kot smo ga podedovali od naših prednikov.

Programma elettorale

PROGRAM ELETTORALE 2022-2026

Il principio guida fondamentale dell'attività dell'Oljka è la cura e la protezione delle caratteristiche naturali e culturali dell'Istria e la qualità della vita dei suoi abitanti. Mettiamo al primo posto le persone, gli animali e l'ambiente, poiché da questo dipende la nostra esistenza. Allo stesso tempo, garantiamo le condizioni affinché i nostri discendenti vivano in un ambiente ordinato, pulito e sano, così come lo abbiamo ereditato dai nostri antenati.

Pobude 2018-2022 v Mestni občini Koper

Pobude 2018-2022 v Mestni občini Koper

V Oljki smo v iztekajočem mandat vložili veliko energije pri zagovarjanju politike od spodaj-navzgor. Zavzeli smo se, da je glas občank in občanov slišan v občinskem svetu. Predvsem, da so vaše pobude vložene ter v kolikor je le možno tudi realizirane.

Onelio Bernetič kandidat za župana Občine Piran

Lokalni odbor Oljka Piran je potrdil Onelia Bernetiča za kandidata za župana Občine Piran, obenem popolnil liste kandidatov za občinski svet in krajevne skupnosti.