Pobuda kluba članov občinskega sveta mestne občine Koper

V okviru 2. seje občinskega sveta Mestne občine Koper so svetnica in svetnika kluba občinskih svetnikov Socialni Demokrati, Oljka, Levica podali skupno pobudo imenovano »paket transparentnosti«. 

Pobudo, si lahko preberete v nadaljevanju:

Volitve 2022

VOLILNI PROGRAM 2022-2026

Mestna občina Koper

Temeljno vodilo delovanja Oljke je skrb in zaščita naravnih in kulturnih danosti Istre ter kakovost življenja njenih prebivalcev. Postavljamo na prvo mesto ljudi, živali in okolje, saj je od tega odvisen naš obstoj. Hkrati zagotavljamo pogoje, da bodo naši zanamci živeli v urejenem, čistem in zdravem okolju – takšnem, kot smo ga podedovali od naših prednikov.

Pobude 2018-2022 v Mestni občini Koper

Pobude 2018-2022 v Mestni občini Koper

V Oljki smo v iztekajočem mandat vložili veliko energije pri zagovarjanju politike od spodaj-navzgor. Zavzeli smo se, da je glas občank in občanov slišan v občinskem svetu. Predvsem, da so vaše pobude vložene ter v kolikor je le možno tudi realizirane.

Onelio Bernetič kandidat za župana Občine Piran

Lokalni odbor Oljka Piran je potrdil Onelia Bernetiča za kandidata za župana Občine Piran, obenem popolnil liste kandidatov za občinski svet in krajevne skupnosti.