Pobuda o preučitvi smiselnosti preimenovanja osnovne šole Koper

V letu 2006 je svoja vrata odprla nova osnovna šola Koper, ki je nadomestila takratni dve šoli v mestu poimenovani po narodnih herojih : OŠ Pinka Tomažiča (zgrajena 1962, zrušena 2005) in OŠ Janka Premrla – Vojka (1950-2008). Za izgradnjo nove šole je bil potreben celo referendum, saj je bilo deljeno javno mnenje glede primernosti tako velike šole. Ali je bila odločitev o taki veliki šoli dobra ali ne, lahko danes povedo starši in šolarji, ki so del svojega življenja preživeli z Osnovno šolo Koper.

POBUDA – Izgradnja južne tribune na stadionu Bonifika Koper

V zadnjih dneh potekajo usklajevanja glede sprememb proračuna Mestne občine Koper za leto 2022. Lokalni odbor Oljke je aktiven pri podajanju predlogov dopolnitev proračuna, med katere sodi tudi javno podana pobuda za izgradnjo južne tribune na koprskem nogometnem stadionu Bonifika.

Pred leti se je veliko govorilo o nadgradnji stadiona s ciljem igranja večjega števila mednarodnih klubskih in reprezentančnih tekem v Kopru, kar pripomore tudi športnem turizmu. Izgradnja tribune pomeni tudi možnost zagotovitve drugih vsebin pod tribuno kot npr. novi vrtec ali športne dvorane za individualne športe.

O posredovani pobudi županu Mestne občine Koper si lahko preberete v nadaljevanju.

Oljka pridobilo pozitivno mnenje računskega sodišča

V preteklih mesecih je potekala revizija pravilnosti finančnega poslovanja v letu 2020 politične stranke Oljka (skladno z Zakonom o političnih strankah in Zakonu o računskem sodišču). Računsko sodišče je izdalo pozitivno mnenje ter v sklepnem mnenju zapisalo: »Menimo, da je politična stranka Oljka v letu 2020 v vseh pomembnih pogledih poslovala v skladu z Zakonom o političnih strankah in Zakonom o volilni in referendumski kampanji«.

24. redna seja občinskega sveta MO Koper – pobude

V okviru seje občinskega sveta Mestne občine Koper (21.10.21) je občinski svetnik mag. Patrik Peroša v imenu Lokalnega odbora Oljka podal pobudo: