Občinski svet Mestne občine Koper je zasedal v četrtek, 28. maja 2020. Občinska svetnika iz vrst Oljke, Patrik Peroša in Vida Gračnar sta podala pet pobud

POBUDA št. 1:

Ankaranska cesta (parc. Št. 1570/150 k.o. 2605 Koper , ki leži med trgovskim centrom OBI/SPAR in kamionskim terminalom je v precej slabem stanju, na določenih odsekih nevarno za prevozna sredstva. Podajamo pobudo, da se nemudoma postavi ustrezno signalizacijo, ki opozarja na nevaren odsek zaradi poškodovanega cestišča in hkrati da se nemudoma prične s postopki sanacije. Cesta je precej prometna, zato je potrebna urgentna obravnava in sanacija vozišča zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu.

Pobuda županom občin Slovenske Istre - Ideja o skupni organizaciji naj športnika – pod imenom Naj športnik Slovenske Istre

Občina Piran, Občina Izola in Mestna občina Koper skupaj z javnimi zavodi oz. športnimi zvezami že tradicionalno, enkrat letno, organizirajo prireditev naj športnik / športnica svoje občine, medtem ko Občina Ankaran še ni pričela s tovrstno slovesnostjo. Gre za svečani dogodek, ko se razglasi najboljše športnice, športnike in športne klube. Navedene slovesnosti imajo posebno pozornost v lokalnem prostoru, saj na enem mestu zberejo najboljše športnice in športnike ter vsa zainteresirana javnost. Priznanja se podeljujejo na osnovi določenih kriterijev, ki pa so v vsaki občini nekoliko drugačni. Slovesnosti se ravno tako organizirajo v različnih terminih, in sicer v zimskem času.

Pobuda županom občin Slovenske Istre - Vzpostavitev bolj transparentnega načina dodeljevanja sredstev javnih zavodov, podjetij in sklada katerih ustanovitelj je občina

Občine v Slovenski Istri so ustanoviteljice svojih javnih zavodov, podjetij in sklada, ki urejajo področja gospodarskih javnih služb pri čemer izvajajo razne dejavnost kot npr. vodooskrba, komunalna dejavnost, stanovanjska oskrba idr. Javna podjetja in zavodi ter sklad imajo možnost dodeljevanja sponzorskih in donacijskih sredstev, kar je v večini primerov pristojnost uprave ali zgolj direktorja. Predvidevamo, da se sredstva v glavnem dodeljujejo po prosti presoji navedenih, ki morebiti imajo osnovo v internih pravilnikih.

Pobuda k pripravi razvojno in investicijsko naravnanega rebalansa za ponoven zagon poslovnega in družbenega okolja

Več kot mesec dni izrednih razmer je za nami. Pričakovati je, da se bo takšno stanje nadaljevalo še vsaj do 4. maja, do vseh sprostitev pa zagotovo še dalje. Za zajezitev korona-virusa (COVID-19) se bodo morali ljudje še nekaj časa zadrževati v lastnem bivalnem okolju,kar postopoma vpliva na njihovo psihosocialno, zdravstveno in fizično stanje. Pojavljajo setudi prvi problemi na socioekonomskem položaju družin, pojavljalo se odpovedi delovnihrazmer, problemi z izplačevanjem osebnih dohodkov in še drugi problemi.

EasyCookieInfo