Volitve 2022

VOLILNI PROGRAM 2022-2026

Mestna občina Koper

Temeljno vodilo delovanja Oljke je skrb in zaščita naravnih in kulturnih danosti Istre ter kakovost življenja njenih prebivalcev. Postavljamo na prvo mesto ljudi, živali in okolje, saj je od tega odvisen naš obstoj. Hkrati zagotavljamo pogoje, da bodo naši zanamci živeli v urejenem, čistem in zdravem okolju – takšnem, kot smo ga podedovali od naših prednikov.

Naša vizija je, da se v Mestni občini Koper živi lepo in da je lokalno prebivalstvo ponosno na svoj kraj. 

Za realizacijo naše vizije je volilni program razdeljen v tri sklope:

·        Državno pomembni projekti

·        Projekti štirih občin Slovenske Istre

·        Mestna občina Koper

 

 Preberite si naš prvi del volilnega programa

 Preberite si naš drugi del volilnega programa