Gradnja drugega tira

V okviru 16. seje občinskega sveta Mestne občine Koper sta občinska svetnika Oljke Vida Gračnar in Patrik Peroša podala vprašanje in pobudo

Dve pobudi županom občin v Slovenski Istri

Pokrajina Slovenska Istra

Uvodoma bi želeli izpostaviti, da nas izjemno veseli, da se koordinacija županov občin slovenske Istre P.I.K.A. izkazuje čedalje bolj pomembna za razvoj naše regije, obenem je to tudi dobra osnova za kasnejšo formalno politično-administrativno ureditev. Oljka se vseskozi zavzema, da je ena izmed pokrajin v slovenskem prostoru tudi Slovenska Istra.

16. redna seja občinskega sveta MO Koper

V okviru 16. redne seje občinskega sveta Mestne občine Koper sta občinska svetnika Oljke Patrik Peroša in Vida Gračnar predstavila sledeče pobude in vprašanja

15. redna seje občinskega sveta MO Koper

V okviru 15. redne seje občinskega sveta Mestne občine Koper sta občinska svetnika Oljke Patrik Peroša in Vida Gračnar predstavila sledeče pobude in vprašanja.

INFORMATIVNE TABLE DOBRODOŠLI V ISTRO

Pred časom je zaživela nova blagovna znamka z novim grafičnim znakom Love Istria, ki promovira istrske destinacije Ankaran, Izola, Koper in Portorož-Piran. Podajamo pobudo, da se na glavne cestne povezave, ki pripeljejo v Mestno občino Koper na »meji« med Slovensko Istro in (a) Italijo, (b) Hrvaško ter (c) Krasom postavijo promocijske table z napisom »Dobrodošli v Istro« in grafičnim znakom Love Istria, na dvojezičnem območju še s pripisom v italijanščini »Benvenuti in Istria«.

EasyCookieInfo