»ZA« Center urbanega športa, kulture in drugih vsebin za preživljanje prostega časa

Mestna občine Koper je obvestila javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za dopolnitev športno rekreacijskega centra Bonifika in ureditev parkovne poteze do morja.

Sedem pobud in eno vprašanje podanih na MO Koper

Občinska svetnika Oljke sta podala na seji občinskega sveta Mestne občine Koper (dne, 2.7.20) sledeče pobude:  

La proposta ai sindaci del litorale: rispettiamo il bilinguismo nel territorio nazionalmente misto

Nel Oljka abbiamo anche notato che il rispetto coerente dell'uso della lingua slovena e italiana nel territorio bilingue e nazionalmente misto, non è tenuto in considerazione nella misura sufficiente e corretta. I manifesti esposti e affissi, indifferentemente se su spazi pubblici o privati, o sono senza la traduzione in italiano, oppure la traduzione è inadeguata o impropria (ad es. traduzione non idonea, il testo della traduzione più piccolo o non visibile, traduzioni carenti ecc.). Con questa iniziativa, ci rivolgiamo a voi con il desiderio che si intraprendano passi importanti in questo settore per rispettare il bilinguismo nel territorio nazionalmente misto.

Pobuda županom občin v Slovenski Istri: za združitev javnih podjetij in zavodov občin

Pred časom smo bili seznanjeni z vašo skupno pobudo o ustanovitvi skupne občinske uprave (na področju redarstva, občinskega inšpektorata, civilne zaščite in reševanja, revizije), ki naj bi zaživela v začetku prihodnjega leta. V Oljki pozdravljamo takšno odločitev, saj verjamemo, da je to pravi korak k regionalizaciji oz. regijskem povezovanju in sodelovanju.

EasyCookieInfo