Vprašanje in pobuda: Stanje gradnje 2 tira / enotirne, dvotirne proge?

Naprošamo, da se v okviru prihodnje seje občinskega sveta Mestne občine Koper umesti točko dnevnega reda, v okviru katere se pridobi podrobno poročilo o aktualnem stanju projekta izgradnje drugega tira Divača-Koper.

26. redna seja občinskega sveta MO Koper – pobude

V okviru seje občinskega sveta Mestne občine Koper (23.12.21) je občinski svetnik mag. Patrik Peroša v imenu Lokalnega odbora Oljka podal pobudo:

Pobuda: Dovolj prizidkov, čas je za novo šolo

V četrtek 27. 01. 22 bo Vida Gračnar predsednica Oljke in občinska svetnica v Občinskem svetu Mestne občine Koper podala pobudo za izgradnjo nove šole. Kot je povedala:

»Osnovne šole v Mestni občini Koper danes obiskuje 1380 otrok več kot je bilo vpisanih v letu 2006 ob izgradnji nove osnovne šole Koper. V prihodnjih treh letih se pričakuje približno 700 novih stanovanj, kar bo znatno večji pritisk na sedanja razpoložljiva mesta v šolah. V Kopru potrebujeno novo osnovno šolo takoj, še preden bodo nova stanovanja vseljiva. V Oljki podpiramo takojšnjo izgradnjo na Dolinski cesti skladno z osnutkom OPPN kare med Dolinsko cesto in Istrskim odredom".

25. redna seja občinskega sveta MO Koper – pobude

V okviru seje občinskega sveta Mestne občine Koper (23.12.21) je občinski svetnik mag. Patrik Peroša v imenu Lokalnega odbora Oljka podal pobudo: