Zgodovinski pregled (2006 - 2021)

Oljka – stranka Slovenske Istre je bila ustanovljena 08. 06. 2006. Ustanovitelji stranke so v strankinem programu zapisali, da zagovarjajo prevlado Aristotelovega dojemanja politike, ki jo definira kot javno dejavnost svobodnih ljudi za zagotovitev pravičnosti. Kot je v programu stranke zapisano, je Oljka zasnovana kot protiutež obstoječim političnim strankam. V njej delujejo in se zavzemajo delavci, obrtniki, kmetje, brezposelni, kulturniki, športniki, mladina, upokojenci, družine in ostali ljudje, ki imajo radi okolje v katerem bivajo in ga s svojo prizadevnostjo in delovanjem sooblikujejo in ustvarjajo. Oljka se zavzema za preobrazbo politike, vse do trenutka, ko občani in državljani, ki želijo aktivno oblikovati svoje okolje, ne bodo več zapostavljeni in omejeni s strani politikov in njihove elite. Ustanovni kongres je za prvega predsednika izvolil Viktorja Markežiča, za generalnega sekretarja Patrika Perošo, za podpredsednika stranke pa Bogdana Gerka.

 

Oljka se je ustanovila v Mestni občini Koper, kjer je tudi sodelovala na prvih lokalnih volitvah leta 2006. Temeljno vodilo na volitvah je bilo zavzemanje za zdravje ljudi, uravnoteženost gospodarske rasti in socialnega razvoja, razvoj primorske regije, vseživljenjsko učenje kot dograditev razvoja šolskega, visokošolskega in znanstvenega področja, dvotirno decentralizacijo, pospeševanje gospodarstva na podlagi posebnih davčnih olajšav za zmanjšanje brezposelnosti ter uravnotežen razvoj in poselitev podeželja in mesta. Na takratnih lokalnih volitvah za članice in člane občinskega sveta Mestne občine Koper se je potegovalo 30 kandidatk in kandidatov stranke Oljka, izvoljena sta bila Viktor Markežič in Bogdan Gerk. Za župana Mestne občine Koper pa je bil kandidat stranke njen predsednik, ki mu žal ni uspelo.


Oljka je po svojih prvih lokalnih volitvah postala prepoznavna stranka v lokalnem prostoru slovenske Istre. Takratno vodstvo stranke se je odločilo, da se pridruži kateri izmed parlamentarnih strank, na državnozborskih volitvah leta 2008. Skupni jezik sta takrat našli Oljka in DeSUS, ki sta se odločili za skupni nastop na teh volitvah v Mestni občini Koper, saj sta stranki ugotovili da imata dovolj skupnih izhodišč in programskih točk. Kandidata na državnozborskih volitvah sta bila Tatjana Antončič (iz kvote DeSUS) in Patrik Peroša (iz kvote Oljka). DeSUS-u je uspel ponovni preboj v Državni zbor, koprska kandidata pa se žal nista uvrstila v parlament. 

 

Oljka je z leti rasla, z idejo da svoje politično udejstvovanje razširi na območje južne Primorske, tam kjer uspevajo oljke. Tako so se z leti ustanovili lokalni odbori stranke, ki danes pokrivajo Občino Piran, Občino Ankaran, Občino Izolo in Mestno občini Koper.


Prvi lokalni odbor se je ustanovil že po dveh letih obstoja Oljke, in sicer je takrat nastopil na predčasnih lokalnih volitvah v Občini Izola. V izolski občinski svet je bil izvoljen Bogdan Gerk, ki je pred tem odstopil iz občinskega sveta Mestne občine Koper, saj je bil mandat še v teku. Gerk je nastopil tudi kot kandidat za župana, a mu žal ni uspelo. V koprskem občinskem svetu ga je zamenjal Patrik Peroša.

 

Na naslednjih lokalnih volitvah leta 2010 je Oljka tako imela dva lokalna odbora, ki sta pripravila liste kandidatk in kandidatov za občinski svet Občine Izola in za občinski svet Mestne občine Koper ter kandidata za župana. V Izoli se je za županski stolček potegoval Vojko Ludvik, v Kopru pa se je lokalni odbor odločil, da se pridruži nekaterim drugim strankam za skupnega kandidata Janeza Starmana. Kandidata za župana nista uspela, medtem ko je bila stranka uspešna pri volitvah za občinski svet. V izolski občinski svet je bil v letu 2010 izvoljen Vojko Ludvik, v koprskega pa v letu 2011 Viktor Markežič, Vida Gračnar in Patrik Peroša.


V letu 2013 je prišlo do spremembe v vodstvu stranke. Kongres stranke je odločil, da vodenje stranke zaupa novemu predsedniku. To je postal Valter Krmac, uspešen gospodarstvenik. Poleg njega je na funkciji generalnega sekretarja ostal Patrik Peroša, za podpredsednika stranke sta bila izvoljena Vojko Ludvik in Vida Gračnar. Novo vodstvo je zavihalo rokave in ustanovilo še dva lokalna odbora, v Piranu in v Ankaranu. Tako je bilo zaokroženo območje Slovenske Istre, saj je stranka pokrivala vse štiri občine. Temeljno vodilo stranke se je nadgradilo v idejo o Istri regiji, predvsem o decentralizaciji-regionalizaciji Slovenije, kjer bi bil centralistični vpliv na slovensko Istro minimalen oziroma celo ničen.

 

Oljka je na osnovi bolj jasno opredeljene politične usmeritve in na osnovi svoje lokalne zastopanosti v vseh štirih obalnih občinah, leta 2014 pričela s postopkom včlanitve v evropsko stranko - Evropsko svobodno zvezo (European Free Alliance – EFA). Status polnopravne članice je Oljka pridobila leta 2017. Oljka svoje obveznosti do EFA redno izpolnjuje, tudi tako da se od leta 2014 redno udeležuje njenih kongresov ter skupaj z ostalimi strankami iz evropskih držav sooblikuje evropsko politiko stranke EFA. Oljko v okviru organov EFA zastopa njen generalni sekretar Patrik Peroša.


V letu 2014 so bile na sporedu lokalne volitve. Oljka je prvič nastopila v vseh štirih občinah v Slovenski Istri, kjer je imela štiri županske kandidate in tudi kandidate za članice in člane občinskih svetov. Kandidati za župane so bili: Kolja Štemberger (Koper), Irena Dolinšek (Piran), Vojko Ludvik (Izola) in Bruno Korasa (Ankaran). Žal nihče ni bil izvoljen za župana, je pa bila stranka uspešna s kandidatkami in kandidati za občinske svete. V občinski svet Mestne občine Koper je bil izvoljen Patrik Peroša, v občinski svet Občine Izola Vojko Ludvik in v občinski svet Občine Piran Snježana Rebernik in Lučano Grozič.


V okviru naslednjih lokalnih volitvah leta 2018 je Oljka že četrtič sodelovala. V vodstvu stranke so se odločili, da nastopijo v treh občinah, in sicer v Občini Piran, v Občini Izola in v Mestni občini Koper. Lokalni odbori so evidentirali in potrdili kandidate za župane (Valter Krmac – Koper, Viko Kveder – Piran in Vojko Ludvik – Izola) ter liste kandidatk in kandidatov za občinske svete. Oljka je zabeležila dober rezultat v Kopru, kjer sta bila v občinski svet izvoljena Patrik Peroša in Vida Gračnar, v drugih dveh občinah pa stranka ni prestopila praga vstopa v občinski svet, ravno tako ni bil nihče izvoljen za župana.

 

Leta 2018 so bile na sporedu državnozborske volitve. Oljka se je odločila, da nastopi na teh volitvah, z željo da bi po izvolitvi svojega predstavnika v Državni zbor, lahko učinkoviteje zagovarjala svoja programska stališča vezana na decentralizacijo države. Pri regionalizaciji, a tudi v odnosu do narave, so našli skupne točke z Zelenimi Slovenije in z nekaterimi drugimi skupinami (Združeni zeleni, Glas žensk Slovenije, Društvo Mladih za Slovenije, Iniciativa mladi in upokojenci za nova delovna mesta idr.) s katerimi so sestavili skupno kandidatno listo. V okviru te liste so v volilnih okrajih Slovenske Istre kandidirali Ornelio Bernetič (v Piranu), Valter Krmac (v Izoli) in Mirja Gregorič (v Kopru). Preboj v Državni zbor žal ni uspel.


Oljka svoje poslanstvo nadaljuje v mandatnem obdobju 2018-2022, kjer je temeljno poslanstvo zavzemanje za decentralizacijo-regionalizacijo Slovenije, pri čemer bi Slovenska Istra dobila svojo regijo, kar je osnova za kasnejšo oblikovanje Istre regije, ki bi segala na območje sedanjih treh držav, ki si delijo teritorij istrskega polotoka. Nadaljuje tudi z zastopanjem svojih interesov  v okviru Evropske svobodne zveze (EFA), ki je nedavno bogatejša za interno skupino, ki združuje politične stranke centralnega dela Evrope, ki so članice EFA. Ustanovnega sestanka se je udeležil generalni sekretar Patrik Peroša. To pomemben dogodek za EFA je bil v Komarnem na Slovaškem 23. septembra 2020. Politične stranke centralnega dela Evrope združene in povezane v okviru EFA bodo še bolje sodelovale pri zagovarjanju skupnih politik na tem delu Evrope, kjer bo temeljno vodilo medsebojna podpora in pomoč pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Stranka je v leto 2020 vstopila z novim vodstvom, vršilka dolžnosti predsednice stranke je prevzela dolgoletna članica stranke, Vida Gračnar z Kopra.

 

Članice in člani Oljke so na kongresu 06. 06. 2021 izvolili novo vodstvo stranke, in sicer je bila za predsednico stranke izvoljena Vida Gračnar, za podpredsednika Aleksij Tomljanovič, za generalnega sekretarja je bil ponovno imenovan Patrik Peroša. Takratna izvedba kongresa je bila prav posebna, saj je posvečen tudi 15. obletnici delovanja stranke. Novo izvoljena predsednica je v svojem nagovoru izpostavila pomemben cilj stranke – zavzemanje za poseben status Istre v okviru napovedane nove pokrajinske zakonodaje.