Podpora v obliki namenitve dela dohodnine

Na podlagi Zakona o dohodnini lahko vsi davčni zavezanci namenimo del dohodnine od dohodkov (0,5 % svoje dohodnine) za delovanje splošno koristnih namenov, med drugim tudi za delovanje političnih strank. Z deležem dohodnine, ki bi ga namenili stranki Oljka, ne povečujete vaše davčne obveznosti, ampak enostavno del dohodnine, ki bi ga prejela država namenite neposredno drugim. Z namenitvijo dela dohodnine boste omogočili, da lahko stranka Oljka lažje opravlja svoje poslanstvo.


Del dohodnine v višini 0,5% lahko namenite naši stranki tako, da:

(A) Oddate s pomočjo elektronske vloge, ki je dostopna na tem naslovu
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo
Pod rubriko »OBRAZCI« kliknite gumb »ELEKTRONSKA ODDAJA«. Nato sledite navodilom. Pri vnosu davčne številke zapišite: 92534953, zraven v rubriko odstotek, ki nam ga namenjate (največ lahko 0,5%).

(B) V kolikor nimate elektronskega dostopa, pa lahko oddate zahtevek osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.
Priloženi »OBRAZEC« izpolnite s svojimi podatki, podpišite in oddajte.

Rok za oddajo je 31. december vsakega leta.

 

Podpora v obliki donacije

Stranki Oljka lahko pomagate s prostovoljnimi prispevki – donacijami, ki jih lahko nakažete na: Oljka, Burlinova ulica 1, 6000 Koper ; Namen: Donacija  ; TRR SI56 1010 0003 9509 453 odprt pri Intesa Sanpaolo d.d. Za vašo pomoč se vam iskreno zahvaljujemo!


(V skladu z Zakonom o političnih strankah lahko stranka pridobiva sredstva iz prispevkov fizičnih oseb. Prispevki fizične osebe v enem koledarskem letu ne smejo v skupnem znesku presegati desetkratne povprečne bruto mesečne plače na delavca v RS, po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto (za leto 2019 znaša ta znesek 18.065,00 EUR).Za znesek nad 1.806.50 EUR mora stranka v letno poročilo navesti ime in priimek fizične osebe, naslov ter višino skupnega letnega zneska, ki ga je fizična oseba prispevala stranki. Za zneske pod 1.806.50 EUR stranki ni potrebno navajati podatkov fizične osebe).

 

Za vašo pomoč se vam iskreno zahvaljujemo!