Pobuda županom občin Slovenske Istre - Vzpostavitev bolj transparentnega načina dodeljevanja sredstev javnih zavodov, podjetij in sklada katerih ustanovitelj je občina

Občine v Slovenski Istri so ustanoviteljice svojih javnih zavodov, podjetij in sklada, ki urejajo področja gospodarskih javnih služb pri čemer izvajajo razne dejavnost kot npr. vodooskrba, komunalna dejavnost, stanovanjska oskrba idr. Javna podjetja in zavodi ter sklad imajo možnost dodeljevanja sponzorskih in donacijskih sredstev, kar je v večini primerov pristojnost uprave ali zgolj direktorja. Predvidevamo, da se sredstva v glavnem dodeljujejo po prosti presoji navedenih, ki morebiti imajo osnovo v internih pravilnikih.

Pobuda k pripravi razvojno in investicijsko naravnanega rebalansa za ponoven zagon poslovnega in družbenega okolja

Več kot mesec dni izrednih razmer je za nami. Pričakovati je, da se bo takšno stanje nadaljevalo še vsaj do 4. maja, do vseh sprostitev pa zagotovo še dalje. Za zajezitev korona-virusa (COVID-19) se bodo morali ljudje še nekaj časa zadrževati v lastnem bivalnem okolju,kar postopoma vpliva na njihovo psihosocialno, zdravstveno in fizično stanje. Pojavljajo setudi prvi problemi na socioekonomskem položaju družin, pojavljalo se odpovedi delovnihrazmer, problemi z izplačevanjem osebnih dohodkov in še drugi problemi.

Prošnja župonom občin Slovenske Istre za takojšno pomoč lokalnem poslovnem okolju

Spoštovani župani občin Slovenske Istre, V Oljki zaskrbljeno spremljamo odvijanje dogodkov v zvezi s pojavom korona-virusa (COVID-19). Vsem je že jasno, da je korona-virus udaril po naši državi z vso močjo. 12.03.2020 je bila tako na območju Republike Slovenije razglašana epidemija. Svetovna zdravstvena organizacija WHO je dan prej, 11.03.2020 razglasila izbruh novega virusa kot pandemija.

Podpiramo samostojno pokrajino Slovenska Istra

Septembra se pripravlja uradna predstavitev novega predloga o decentralizaciji oz. regionalizaciji Slovenije, že zdaj pa so znani nekateri njegovi glavni obrisi. Iz predloga tudi že jasno izhaja, kakšna naj bi bila podoba naše regije oz. pokrajine.