Prošnja župonom občin Slovenske Istre za takojšno pomoč lokalnem poslovnem okolju

Spoštovani župani občin Slovenske Istre, V Oljki zaskrbljeno spremljamo odvijanje dogodkov v zvezi s pojavom korona-virusa (COVID-19). Vsem je že jasno, da je korona-virus udaril po naši državi z vso močjo. 12.03.2020 je bila tako na območju Republike Slovenije razglašana epidemija. Svetovna zdravstvena organizacija WHO je dan prej, 11.03.2020 razglasila izbruh novega virusa kot pandemija.

Posledice razvoja okužbe z novim virusom se že nekaj časa čutijo tudi pri nas v Slovenski Istri. Ljudje se čedalje bolj zavedajo, da to ni navadna viroza, da se morajo obnašati samozaščitno in tako preprečevati nadaljnje okužbe. Večina lokalov sameva, ulice so prazne, ljudje se zadržujejo doma v upanju da se izognejo okužbi.

Posledice niso samo zdravstvene narave, ampak tudi ekonomske. S ponedeljkom se zapirajo vse vzgojno-izobraževalne ustanove, zaprti bodo gostinski in drugi lokali. Ustavljena bosta javni avtobusni in železniški potniški promet. V pripravi je tudi državni odlok o prepovedi neposredne prodaje blaga in storitev. Gospodarstvo tone v še globljo gospodarsko krizo, kot je bila leta 2008.

Lokalno poslovno okolje že trpi, a hujše posledice še prihajajo. Prometa praktično ni, kaj šele prihodkov za pokrivanje osnovnih tekočih stroškov. Najbolj črni scenarij so odpuščanja delavcev ter zapiranja podjetij in dejavnosti. 

 

Spoštovani župani Mestne občine Koper, Občine Piran, Občine Izola in Občine Ankaran. Naprošamo vas, da nemudoma pristopite k iskanju ustreznih ukrepov, s katerimi vsaj malo oblažite izgube, ki se iz dneva v dan pojavljajo v lokalnem poslovnem svetu. Predlagamo, da se najemnikom javnih prostorov oprostijo plačila najemnin, da se oprostijo plačila stroškov komunalnih storitev, stroškov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter drugih dajatev in stroškov, katere zaračunava lokalna skupnost oz. njena javna podjetja in zavodi.

V tako težkih trenutkih je zelo pomembno, da lokalna skupnost pristopi k reševanju krize nemudoma. Zato je vaš takojšnji odziv prihajajočim izzivom, ključne narave.

 

S spoštovanjem,

Vida Gračnar, v.d. predsednica

Oljka – stranka Slovenske Istre