Podpiramo samostojno pokrajino Slovenska Istra

Septembra se pripravlja uradna predstavitev novega predloga o decentralizaciji oz. regionalizaciji Slovenije, že zdaj pa so znani nekateri njegovi glavni obrisi. Iz predloga tudi že jasno izhaja, kakšna naj bi bila podoba naše regije oz. pokrajine.

V stranki Oljka pozdravljamo vse korake, ki vodijo k uresničitvi pokrajin kot pomembnega elementa lokalne samouprave. To je tudi eden temeljnih elementov našega političnega programa. Kot stranka, ki odraža življenje in želje ljudi v Slovenski Istri, se želimo dejavno vključiti v iskanje najboljših rešitev. Tudi zato, ker v trenutnem predlogu pokrajinske razdelitve vidimo kar nekaj pomanjkljivosti.

Slovensko Istro sedanji predlog vključuje v t.im. Primorsko-notranjsko pokrajino. Njen sedež naj bi bil v Kopru, sedež pokrajinskega sveta v Postojni, sedež sveta občin pa v Sežani.

V stranki Oljka se s tovrstno povezavo v nobenem primeru ne strinjamo. Problematično je seveda povezovanje z notranjsko regijo, s katero Istra nima veliko skupnega. Edina zgodovinska vez z notranjsko regijo je namreč Rapalska meja, kar pa je najbolj tragičen trenutek v zgodovini zahodne Slovenije.

V stranki Oljka zato predlagamo, da se oblikuje samostojna – pokrajina Slovenska Istra. Slovenska Istra je zelo posebna pokrajina. Najprej zato, ker imamo tu morje. Ta nas opredeljuje podnebno, gospodarsko in kulturno-zgodovinsko. Podnebno zato, ker opredeljuje rastje in ljudski temperament. Tu so doma vino in oljke, rožmarin in sivka. Istra je stičišče kultur in jezikov; zaznamovali sta jo Beneška republika s svojim svetovljanstvom in Avstro-ogrska monarhija s svojo strogostjo in redom, če naj ostanemo pri najpomembnejših. Prepletanje narodov in kultur v zgodovini nas je naučilo strpnosti in gostoljubja. Zato so Istrani ljudje, ki se zavedajo pomena drugačnosti in bogastva različnosti. Tudi zato je v Istri dvojezičnost nekaj samoumevnega in dobrodošlega.

Iz tako uglašenega okolja raste tudi istrsko gospodarstvo. Morje nam daje zaposlitve, hrano in opredeljuje eno glavnih gospodarskih dejavnosti – turizem. V Istri smo že zgodaj razumeli, da turizem ni zgolj dirka za zaslužkom; Pomembno je, da gostje odhajajo iz Istre zadovoljni – le taki se potem radi vračajo. Turizem pa ni le morje, temveč prav tako podeželje. Trajnostni razvoj in skrb za okolje ponujata kvaliteto bivanja, ki temelji na lokalni samooskrbi, integraciji podeželja in bogatih virih turistične ponudbe.

To je Istra – dežela bogate kulture, ki iz generacije v generacijo ohranja dragoceno tradicijo, znanje ter naravno in socialno dediščino svojega prostora.

Zakaj torej Istro potiskati proti notranjosti države in jo povezovati z Notranjsko regijo, s katero ima skupnega malo ali nič. Če s kom, naj se Istra poveže v pokrajino s Krasom in Brkini, s katerima nas povezujejo zgodovina, ki nas je tudi politično zaznamovala, gospodarstvo, ki v vseh treh območjih teži k morju, in meje, ki so bile včasih breme, a so nas prav zato naučile sožitja in strpnosti.

V stranki Oljka razumemo sedanji predlog regionalizacije kot grobo poseganje v Istro, kot jo dojemajo in živijo njeni prebivalci. Predlog je po naši oceni za Primorce celo ponižujoč, saj ga razumemo kot poskus razbijanja močne in klene Primorske. Zato je za stranko Oljka sedanji predlog nesprejemljiv in se bomo proti njemu borili z vsemi svojimi močmi. Seveda bomo pri tem v prvi vrsti prisluhnili volji prebivalcev Istre. Prepričani pa smo, da bo med njimi obveljal vsaj eden od naših predlogov za regijo, torej pokrajina Slovenska Istra ali pokrajina Slovenska Istra, Kras in Brkini ali velika pokrajina Primorska.

Valter Krmac, predsednik