La proposta ai sindaci del litorale: rispettiamo il bilinguismo nel territorio nazionalmente misto

Nel Oljka abbiamo anche notato che il rispetto coerente dell'uso della lingua slovena e italiana nel territorio bilingue e nazionalmente misto, non è tenuto in considerazione nella misura sufficiente e corretta. I manifesti esposti e affissi, indifferentemente se su spazi pubblici o privati, o sono senza la traduzione in italiano, oppure la traduzione è inadeguata o impropria (ad es. traduzione non idonea, il testo della traduzione più piccolo o non visibile, traduzioni carenti ecc.). Con questa iniziativa, ci rivolgiamo a voi con il desiderio che si intraprendano passi importanti in questo settore per rispettare il bilinguismo nel territorio nazionalmente misto.

Pobuda županom občin v Slovenski Istri: za združitev javnih podjetij in zavodov občin

Pred časom smo bili seznanjeni z vašo skupno pobudo o ustanovitvi skupne občinske uprave (na področju redarstva, občinskega inšpektorata, civilne zaščite in reševanja, revizije), ki naj bi zaživela v začetku prihodnjega leta. V Oljki pozdravljamo takšno odločitev, saj verjamemo, da je to pravi korak k regionalizaciji oz. regijskem povezovanju in sodelovanju.

Občinski svet Mestne občine Koper je zasedal v četrtek, 28. maja 2020. Občinska svetnika iz vrst Oljke, Patrik Peroša in Vida Gračnar sta podala pet pobud

POBUDA št. 1:

Ankaranska cesta (parc. Št. 1570/150 k.o. 2605 Koper , ki leži med trgovskim centrom OBI/SPAR in kamionskim terminalom je v precej slabem stanju, na določenih odsekih nevarno za prevozna sredstva. Podajamo pobudo, da se nemudoma postavi ustrezno signalizacijo, ki opozarja na nevaren odsek zaradi poškodovanega cestišča in hkrati da se nemudoma prične s postopki sanacije. Cesta je precej prometna, zato je potrebna urgentna obravnava in sanacija vozišča zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu.

Pobuda županom občin Slovenske Istre - Ideja o skupni organizaciji naj športnika – pod imenom Naj športnik Slovenske Istre

Občina Piran, Občina Izola in Mestna občina Koper skupaj z javnimi zavodi oz. športnimi zvezami že tradicionalno, enkrat letno, organizirajo prireditev naj športnik / športnica svoje občine, medtem ko Občina Ankaran še ni pričela s tovrstno slovesnostjo. Gre za svečani dogodek, ko se razglasi najboljše športnice, športnike in športne klube. Navedene slovesnosti imajo posebno pozornost v lokalnem prostoru, saj na enem mestu zberejo najboljše športnice in športnike ter vsa zainteresirana javnost. Priznanja se podeljujejo na osnovi določenih kriterijev, ki pa so v vsaki občini nekoliko drugačni. Slovesnosti se ravno tako organizirajo v različnih terminih, in sicer v zimskem času.