Oljka pridobilo pozitivno mnenje računskega sodišča

V preteklih mesecih je potekala revizija pravilnosti finančnega poslovanja v letu 2020 politične stranke Oljka (skladno z Zakonom o političnih strankah in Zakonu o računskem sodišču). Računsko sodišče je izdalo pozitivno mnenje ter v sklepnem mnenju zapisalo: »Menimo, da je politična stranka Oljka v letu 2020 v vseh pomembnih pogledih poslovala v skladu z Zakonom o političnih strankah in Zakonom o volilni in referendumski kampanji«.

Mag. Patrik Peroša, generalni sekretar Oljke je ob prejemu revizijskega poročila izrazil zadovoljstvo obenem izpostavil zelo korektno sodelovanje z Računskim sodiščem. »Veseli me, da smo tudi tokrat pridobili pozitivno mnenje za poslovanje, kar potrjuje, da poslujemo skladno s pristojno zakonodajo.« je povedal Peroša.

Računsko sodišče je do sedaj dvakrat revidiralo pravilnosti poslovanja politične stranke Oljka, in sicer poslovno leto 2015 in 2020. Obe reviziji sta pridobili pozitivno mnenje.

Revizijsko poročilo je objavljeno na: https://www.google.com/url?q=https://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-poslovanja-politicne-stranke-oljka-v-letu-2020-2905/&source=gmail&ust=1637142152211000&usg=AOvVaw2braSbAI95vlB47p1UNbui">https://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-poslovanja-politicne-stranke-oljka-v-letu-2020-2905/