25. redna seja občinskega sveta MO Koper – pobude

V okviru seje občinskega sveta Mestne občine Koper (23.12.21) je občinski svetnik mag. Patrik Peroša v imenu Lokalnega odbora Oljka podal pobudo:

 

Pobuda 1: vpogled v sponzorstvo in donacije javnih zavodov in podjetij MOK

Naprošamo, da se preko predstavnikov Mestne občine Koper v organih nadzora Javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o., javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o. in Stanovanjski sklad Mestne občine Koper ter preko predstavnikov Mestne občine Koper v svetih javnih zavodih, katere ustanovitelj je Mestna občina Koper pridobi seznam dodeljenih sponzorskih sredstev in donacij za leta 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020. Seznam naj vsebuje za vsakega prejemnika datum nakazila in višino nakaznih sredstev. Poleg tega zaprošamo še za pojasnilo oz. obrazložitev na osnovi katerega akta in dokumenta so se posamezna sredstva odobrila in nakazala – listina naj se tudi predloži. Naprošamo, da se vsa dokumentacija predloži najkasneje do februarske seje občinskega sveta.

sponzorstvo in donacije

 

Pobuda 2: Nadgradnja pogojev za najviše delovno mesto v javnih zavodih in javnih podjetjih MOK

V Oljki ugotavljamo, da so bili v preteklih letih v večini primerov razpisani »preskromni« pogoji za zasedbo najvišjega delovnega mesta (direktor) v javnih zavodih in javnih podjetjih katerih je ustanoviteljica oz. soustanoviteljica Mestna občina Koper. Navajamo nekaj primerov minimalnih zahtev iz javno objavljenih razpisov posameznih javnih zavodov oz. javnih podjetij v zadnjih letih:

 

Izobrazba

Italijanski jezik

Vodstvene delovne izkušnje

Javni zavod za mladino, kulturo in turizem

7 po SOK

Osnovna raven

Najmanj 3 leta

Javni zavod Gledališče Koper

7 po SOK

Osnovna raven

Najmanj 5 let

Javno podjetje Marjetica Koper

7 po SOK

Osnovna raven

Najmanj 5 let

Javni zavod Pokrajinski muzej Koper

7 po SOK

Aktivno znanje

Najmanj 3 leta

Javni zavod Zdravstveni dom Koper

7 po SOK

Osnovna raven

Najmanj 5 let

Javno podjetje Rižanski vodovod Koper

7 po SOK

Osnovna raven

Najmanj 5 let

Menimo, da je napočil čas za dvig pogojev znanja in kompetenc za zasedbo delovnega mesta direktorja - zato podajamo pobudo, da se preko predstavnikov Mestne občine Koper v organih nadzora javnih podjetij oz. preko predstavnikov Mestne občine Koper v svetih javnih zavodov sproži ustrezne postopke za spremembo aktov s katerimi se bo v prihodnje v razpisu zahtevalo najmanj: (a) 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih, (b) najmanj doseženo izobrazbo 8. stopnje po SOK oz. 7 stopnja po Uredbi (t.j. izobrazbe po »pred bolonjskih« programih: specializacija po visokošolskih strokovnih programih, univerzitetni programi; izobrazbe po novih »bolonjskih« programih 2. stopnje: magisterij stroke) ter (c) višjo raven znanja italijanskega jezika. Predlog strmi k temu, da se poenotijo vsaj navedeni trije pogoji za zasedbo direktorskega mesta v javnih zavodih in javnih podjetjih.

direktorji

 

Pobuda 3: Temeljni akti (statuti) javnih zavodov MOK naj bodo javno objavljeni

V Oljki ugotavljamo, da v večini primerov, tako odlok o ustanovitvi kot temeljni akt (statut) javnih zavodov katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper, niso javno objavljeni na npr. spletnih straneh posameznega zavoda ali uradni občinski spletni strani. Podajamo pobudo, da se preko predstavnikov Mestne občine Koper v svetih javnih zavodov sproži ustrezne postopke s katerimi bodo ta dva dokumenta javno dostopna na uradnih spletnih straneh javnega zavoda. Po naši oceni gre za dokumente javnega značaja, zato ne bi smelo biti ovir za njihovo javno objavo.

statut

 

Pobuda 4: s solarnimi kolektorji pokrito parkirišče na koprski avtobusni postaji

V zadnjih mesecih poteka obnova glavne avtobusne postaje v Kopru, ki bi morala biti zaključena v letu 2022. Podajamo pobudo, da se vsa parkirna mesta namenjena (taksi in drugim) vozilom pokrijejo s solarnimi paneli. S tem dosežemo dvoje, parkiranim vozilom omogočimo zaščito pred vremenskimi vplivi (sonce, dež, toča…) ter proizvaja se električna energija, ki zmanjša porabo elektrike iz javnega omrežja na tem območju. Tovrstna rešitev bi se lahko postopoma uvedla tudi na drugih večjih parkiriščih v Kopru.

solarni paneli parking

 

Pobuda 5: Sanacija pločnika na parc. št. 1567/32 k.o. Koper

Pločnik ob Ferrarski ulici, ki sega od vstopa na parkirišče pri sodišču pa do novo nastajajočega stanovanjskega objekta EWOL rezidenca na parc. št. 1567/32 k.o. Koper je v zelo slabem stanju. Podajamo pobudo za sanacijo pločnika ter tako omogočimo pešcem varno uporabo.

plocnik

 

Pobuda 6: ureditev parkirnih mest na makadamskih parkiriščih

Makadamska parkirišča (kot npr. za koprsko tržnico ali v Žusterni) nimajo zarisanih parkirnih mest. Dogaja se, da se zaradi slabo parkiranih vozil po nepotrebnem izgubi kar nekaj parkirnih mest. Podajamo pobudo, da se postavijo trakovi za (začasne) talne označbe parkirnih prostorov.

oznacbe parking

 

Pobuda 7: zagotovitev dvojezičnosti časopisa KP MOK

Časopis oz. občasnik Mestne občine Koper brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini že od leta 2010 (dostopen je tudi v elektronski obliki na spletni strani občine). Kot piše na https://www.koper.si/obcina/kp-mok-casopis-mestne-obcine-koper/ so »v njem zbrane najzanimivejše zgodbe naših ljudi in krajev kot tudi aktualno dogajanje, projekti, naložbe in dogodki v naši občini«. V Oljki ugotavljamo, da je časopis pretežno v slovenskem jeziku; zadnja številka MOK 40 ima 48 strani, od tega sta dve strani v italijanščini (enako je tudi v preteklih številkah). Podajamo pobudo, da se najmanj gospodinjstvom na narodnostno mešanem območju zagotovi v celoti dvojezičen (v slovenščini in v italijanščini) časopis KP MOK.

dvojezicnost KP MOK

 

Pobuda 8: izgradnja južne tribune na stadionu Bonifika Koper

 

Pred leti, predvsem v času pridobitve gostovanja UEFA Evropskega nogometnega prvenstva do 21 let, smo vsi skupaj ugotovili, da koprski stadion ne ustreza nekaterim kriterijem UEFA za gostovanje pomembnejših mednarodnih tekem tako na klubskem kot reprezentančnem nivoju.

Stadion Bonifika ima po UEFA standardu trenutno priznano »kategorijo 2«. V UEFA klubskih tekmovanjih (UEFA liga prvakov – UCL, UEFA liga Evropa – UEL in UEFA konferenčna liga – UECL) to  zadošča zgolj za predtekmovalni del (prvi in drugi kvalifikacijski krog).

Za tretji krog v predtekmovanju UCL ter tretji in četrti krog v UEL in UECL je potrebna klasifikacija stadiona s »kategorijo 3«, za kar se zahteva kapaciteta najmanj 4.500 sedežev, kar pa stadion trenutno ne zadovoljuje, saj ima 3.250 sedežev (ob upoštevanju tudi C1 in C2 nepokrito južno tribuno).

Že pri organizaciji UEFA Evropskega nogometnega prvenstva do 21 let smo ugotovili, da za gostovanje tako pomembnega dogodka je potrebna nova zidana pokrita južna tribuna (ob osnovni šoli Koper), ki bi imela najmanj 1.700 sedežev za gledalce, poleg tega še 140 sedežev za VIP goste in 60 za medije (skladno z UEFA pravilnikom o infrastrukturi stadionov). Evropsko prvenstvo je bilo lahko uspešno organizirano na obstoječi infrastrukturi, ker ni bilo gledalcev (zaradi ukrepov za zajezitev širjenja epidemije COVID-19), v normalnih razmerah pa se verjeto ta del prvenstva sploh odigral v Kopru. 

Nogometni klub Koper letos izjemno uspešno nastopa v 1.slovenski nogometni ligi (Prva liga Telemach). Že dalj časa je na samem vrhu lestvice. Vsi se nadejamo, da se bo Koper uvrstil v UEFA klubska tekmovanja, ki se pričnejo v začetku julija 2022 in da bi koprski stadion tako že naslednje poletje gostil kvalifikacijske tekme za ligo prvakov ali katero od preostalih dveh UEFA tekmovanj.

Z željo, da bo teh mednarodnih tekem v Kopru že naslednje poletje, je potrebno koprski stadion ustrezno nadgraditi, predvsem pa povečati kapaciteto stadiona. Neizpolnjevanje UEFA kriterijev pomeni, da bi se lahko določene tekem morale igrati v Ljubljani ali celo dlje od nje, kar si pa Koprčanke in Koprčani ne zaslužijo.

Nemudoma je zatorej potrebno pristopiti k izgradnji nove južne tribune, ki smo jo v začetku tega mandata vsi zagovarjali. Nova tribuna pomeni tudi priložnost vzpostavitve drugih vsebin pod tribunu kot npr. novi vrtec ali pa dvorane za individualne športe (borilni športi, plesna dejavnost itd.), hkrati garderobe za mlajše nogometne kategorije. Večji stadion odpira vrata za še več reprezentančnih tekme v Kopru, kar pomembno prispeva tudi k športnem turizmu.

Podajamo pobudo, da se pristopi k izgradnji južne tribune na koprskem nogometnem stadionu Bonifika (leto 2022 faza I. – pokrita tribuna in sedeži in leto 2023 faza II. – dokončanje in oprema prostorov pod novo tribuno).

juzna tribuna

 

Pobuda 9: Pobuda o preučitvi smiselnosti preimenovanja osnovne šole Koper

V letu 2006 je svoja vrata odprla nova osnovna šola Koper, ki je nadomestila takratni dve šoli v mestu poimenovani po narodnih herojih : OŠ Pinka Tomažiča (zgrajena 1962, zrušena 2005) in OŠ Janka Premrla – Vojka (1950-2008). Za izgradnjo nove šole je bil potreben celo referendum, saj je bilo deljeno javno mnenje glede primernosti tako velike šole. Ali je bila odločitev o taki veliki šoli dobra ali ne, lahko danes povedo starši in šolarji, ki so del svojega življenja preživeli z Osnovno šolo Koper.

Zrušitev dveh osnovnih šol za izgradnjo ene velike pa je »odneslo« tudi nekdanja poimenovanja, saj nova šola nosi ime »Koper«. V sredo, 15. decembra bo natanko 80 let od smrti narodnega heroja Pinka Tomažiča, ki je bil skupaj z Viktorjem Bobkom, Ivanom Ivančičem, Simonom Kosom in Ivanom Vadnalom ustreljen na openskem strelišču leta 1941.

V Lokalnem odboru Oljka Koper menimo, da je napočil čas za strokovno razpravo glede možnosti preimenovanja Osnovne šole Koper. S tem se predvsem omogoči, da se odpre razprava o možnosti poprave krivic, ki so bile storjene v času rušitve dveh in izgradnje ene osnovne šole v mestu Koper. Pozivamo župana Mestne občine Koper, da imenuje strokovno komisijo, ki bo obravnavala primernost preimenovanja osnovne šole Koper po narodnem heroju Pinku Tomažiču in / ali Janku Premrlu – Vojku.

oskoper

 

Pobuda 10: Umiritev hitrosti prometa v Šmarjah

Cesta, ki pelje skozi naselje Šmarje (parc. št. 3418 k.o. Šmarje) je od centra vasi (Doma Krajanov) do križišča za Puče / Kaštabona in Pomjan / Fijeroga precej nevarna za tamkajšnje stanovalke in stanovalce, saj nekatera vozila dosegajo visoke hitrosti. Cesta služi tako krajankam in krajanom Šmarij, kot tranzitna cesta za sosednja naselja in vasi. Ker ni pločnika, del cestišča uporabljajo tudi otroci, ko se odpravijo v oz. iz šole. Podajamo pobudo, da se na tem delu ceste skozi naselje postavijo hitrostne ovire s katerimi bi se dosegla umiritev prometa posledično večja varnost ljudi. Trenutno je postavljena zgolj ena hitrostna ovira pri pokopališču, ki pa ne zagotavlja zadostne varnosti za ljudi za celotni odsek od Doma Krajanov do prej navedenega križišča. Vzdolž ceste je smotrno vzpostaviti tudi pločnik, pa četudi bo minimalne širine zaradi specifičnosti te ceste, saj bi s tem zagotovili večjo varnost pešcev.

oznacba 2

 

POBUDA 11: MONUMENT  - "VRATA V OSRČJE SLOVENSKE ISTRE"

V Lokalnem odboru Oljka Koper smo seznanjeni s pobudo Krajevne skupnosti Šmarje glede gradnje monumenta – vrata v osrčje Slovenske Istre, za katero smatramo kot pomemben prispevek h krajinski in kulturni dediščini našega kraja, ki obuja zgodovinska dejstva v Istri. Idejni projekt KS Šmarje podpiramo in podajamo pobudo za njeno realizacijo v letu 2022.

Idejni projekt vključuje postavitev simboličnih kamnitih zidov iz istrskega peščenjaka ob vhodu v vas Šmarje na Kožeri. Zasnova arhitekture sloni na dejstvu, da so bile Šmarje – Monte nekoč obdane s kamnitim obzidjem, ki je varoval krajane pred nevarnostjo. Tudi v današnjih časih v vasi najdemo kar nekaj starih kamnitih zidov, ki še spominjajo na daljno preteklost istrske vasi. Postavitev kamnitih »vrat« na Kožeri predstavlja obuditev zgodovinskih dejstev ter bogate kulturne dediščine. Šmarje se s tem postavljajo v vlogo vasi, ki ohranja dediščino istrskega podeželja in vzorce podeželskega stila življenja na prehodu med urbaniziranim bližnjim koprskim zaledjem in bogatim podeželskim zaledjem. Šmarje se tako v širšem razvojnem modelu Istre postavljajo v prostor z zgodovinsko pomembno geo-strateško lego ter kot branitelj podeželja Slovenske Istre.

Predvidena ureditev: v obstoječo parkovno ureditev na obeh straneh glavne dostopne ceste v vas Šmarje se postavita dva zidana kamnita zidova, grajena iz istrskega peščenjaka. Na kamnitem zidu se namesti svetlobna oznaka z navedbo imena vasi in slogana »Vrata v osrčje Slovenske Istre«. Parceli sta v lasti MOK oziroma je v ZK kot javno dobro (priloga).

smarje zid3

smarje zid1