Pobuda: Dovolj prizidkov, čas je za novo šolo

V četrtek 27. 01. 22 bo Vida Gračnar predsednica Oljke in občinska svetnica v Občinskem svetu Mestne občine Koper podala pobudo za izgradnjo nove šole. Kot je povedala:

»Osnovne šole v Mestni občini Koper danes obiskuje 1380 otrok več kot je bilo vpisanih v letu 2006 ob izgradnji nove osnovne šole Koper. V prihodnjih treh letih se pričakuje približno 700 novih stanovanj, kar bo znatno večji pritisk na sedanja razpoložljiva mesta v šolah. V Kopru potrebujeno novo osnovno šolo takoj, še preden bodo nova stanovanja vseljiva. V Oljki podpiramo takojšnjo izgradnjo na Dolinski cesti skladno z osnutkom OPPN kare med Dolinsko cesto in Istrskim odredom".

Pobuda: Dovolj prizidkov, čas je za novo šolo

V Mestni občina Koper se je v šolskem letu 2020/21 šolalo 4847 otrok, kar je 736 otrok več (oz. 18%) kot v šolskem letu 2015/16. V šolskem letu 2006/07, ko je bila odprta Osnovna šola Koper, ki je nadomestila tedanji dve šoli (OŠ Pinka Tomažiča in OŠ Janka Premrla-Vojka), je bilo vpisanih 3467 otrok (kar je 1380 otrok oz. 40% manj kot v preteklem šolskem letu 20/21). V zadnjih 15 letih je bila zgrajena zgolj ena šola, in sicer v Sv. Antonu podružnica OŠ Elvire Vatovec Prade. Šola je ob odprtju (šolsko leto 2014/15) sprejela 169 otrok, že dve leti kasneje pa 246, danes pa šteje že več kot 360 otrok.

Splošno znano je, da osnovne šole »pokajo po šivih«. Kljub temu, dlje od prizidkov, raznih sanacij in sprememb notranjih prostorov v učilnice, se ni šlo. Veliko je bilo govora o novi šoli na Markovcu in na Dolinski v Koprskem primestju. A resnejših odločitev na koprskem političnem parketu ni bilo sprejetih. V lokalnem odboru Oljka Koper menimo, da je prišel čas za novo šolo, ki bo razbremenila sedanje mestne in primestne šole. Zgolj podatek, da je Osnovna šola Koper imela 726 otrok vpisanih ob odprtju šole 01. 09. 2006), 976 otrok pa na dan 1. 9. 2021 veliko pove. Prostorska stiska je tako velika, da se pouk nekaterih predmetov ne izvaja v prostorih kot to veleva Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

nova sola

Dejansko število vpisanih otrok in kapacitete 11 osnovnih šol in 5 podružnic ob njihovi izgradnji jasno nakazujejo, da bi potrebovali še dve in ne zgolj eno novo šolo! V Oljki verjamemo, da področje primarnega izobraževanja presega politične usmeritve list in strank v Mestni občini Koper, zatorej umestitev tako pomembnega projekta za naše otroke v občinski načrt razvojnih programov ne bi smela biti težava. Župana pozivamo, da skupaj z občinsko upravo čim prej predloži občinskem svetu predlog izgradnje nove šole. V Oljki sicer podpiramo takojšno izgradnjo nove šole na območju KS Olmo-Prisoje kot to opredeljuje (med 17. 12. 21 in 10. 01. 22) razgrnjeni osnutek OPPN za kare med Dolinsko ulico in Ulico Istrskega odreda. Na tem območju krajevne skupnosti je (predvidenih) največ novih stanovanjskih gradenj, med ostalim 130-140 enot za mlade družine. Šola bi morala biti zgrajena še preden se vzpostavijo nove bivalne kapacitete.