Vprašanje in pobuda: Stanje gradnje 2 tira / enotirne, dvotirne proge?

Naprošamo, da se v okviru prihodnje seje občinskega sveta Mestne občine Koper umesti točko dnevnega reda, v okviru katere se pridobi podrobno poročilo o aktualnem stanju projekta izgradnje drugega tira Divača-Koper.

V Oljki najdlje opozarjamo na neracionalno izgradnjo enotirne železnice imenovane drugi tir. Vseskozi opozarjamo, da je nelogično graditi novo traso železniške proge, ki bo imela zgolj en tir. To v praksi pomeni, da naj bi nova zgolj nadomestila staro progo. Kaj s tem pridobimo? Nova trasa naj bi bila bolj prijazna do okolja, omogoča večjo varnost in zagotavljala maksimalno pretočnost in hitrost na progi. Temu lahko rečemo »lepotni popravki sedanjega stanja«, saj bo po progi še vedno vozil zgolj en vlak. Obljublja se veliko, da naj bi se v prihodnje drugi tir nadgradil v dvotirno progo. Nikjer nismo zasledili dejanskih zavez podkrepljenih z jasnimi roki izgradnje in zagotovljenimi oz. rezerviranimi finančnimi sredstvi.

drugi tir

Občinski svet Mestne občine Koper mora jasno in odločno zagovarjati izgradnjo dvotirne železniške proge, saj je to edina možnost nadaljnje razvoja dejavnosti Luke Koper in turizma na območju Slovenske Istre. Podajamo pobudo, da se v okviru prihodnje seje občinskega sveta Mestne občine Koper glasuje o predlaganih sklepih (občinski upravi dopuščamo, da sklepa smiselno spremeni in dopolni):

  • Občinski svet Mestne občine Koper poziva Vlado RS in pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, da z ustreznim aktom zagotovi, da se sedanja enotirna železniška proga od dne odprtja proge drugega tira, ne uporablja več za železniški promet.
  • Občinski svet Mestne občine Koper poziva Vlado RS in pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, da zagotovi vse potrebne pogoje za takojšnjo izgradnjo dvotirne železniške proge na trasi drugega tira.

Lokalno prebivalstvo, ki biva v bližini sedanje trase, je večkrat opozorilo, da je proga nevarna za ljudi in okolje. Spomnimo se na vrsto požarov ob progi in pa nedavno izlije kerozina, ki je dodobra ogrozilo naš edini vodni vir. S predlaganim sklepom se skuša pridobiti garancijo od Vlade RS in pristojnega ministrstva, da se bo sedanja proga prenehala uporabljati z dnem, ko bo stekel železniški promet po novi trasi. To je pomembno tako za naše občanke in občane kot za okolje, kjer trenutno poteka proga. Drugi sklep pa poziva Vlado RS in pristojno ministrstvo naj že enkrat naredijo ta pomemben a hkrati logičen korak izgradnje dvotirne železnice, katero bi potrebovali »že predvčerajšnjem ne pa šele pojutrišnjem«.