Pobuda županom občin Slovenske Istre - Ideja o skupni organizaciji naj športnika – pod imenom Naj športnik Slovenske Istre

Občina Piran, Občina Izola in Mestna občina Koper skupaj z javnimi zavodi oz. športnimi zvezami že tradicionalno, enkrat letno, organizirajo prireditev naj športnik / športnica svoje občine, medtem ko Občina Ankaran še ni pričela s tovrstno slovesnostjo. Gre za svečani dogodek, ko se razglasi najboljše športnice, športnike in športne klube. Navedene slovesnosti imajo posebno pozornost v lokalnem prostoru, saj na enem mestu zberejo najboljše športnice in športnike ter vsa zainteresirana javnost. Priznanja se podeljujejo na osnovi določenih kriterijev, ki pa so v vsaki občini nekoliko drugačni. Slovesnosti se ravno tako organizirajo v različnih terminih, in sicer v zimskem času.

Z željo, da se navedene prireditve nadgradijo, podajamo pobudo s katero bi se organizirala ena večja slovesnost, ki bi jo vsako leto gostila druga občina. S tem bi se dalo slovesnosti še večjo težo in prepoznavnost, saj bi se lahko dodalo novo – najvišje priznanje naj športnik, naj športnica in naj športni klub Slovenske Istre. Prireditev bi dejansko povezala vse športnice, športnike in športne delavce, ki se športno udejstvujejo na območju Slovenske Istre. Lokalni šport bi se še dodatno povezal, kar bi okrepilo njegovo organiziranost, povezanost in tekmovalnost. Ocenjujemo, da bi bila takšna prireditev deležna še večje javne pozornosti, športnim klubom ter njihovim članicam in članom pa dodatna motivacijo za doseganje vrhunskih rezultatov ter izvedbo kakovostnih treningov in rekreacije.

 

Ker gre za prireditev v skupni organizaciji civilne športne sfere in lokalne skupnosti, je potrebno vključiti v proces razprave in odločanja o podani pobudi tudi lokalne športne zveze kakor tudi javne zavode, ki pokrivajo področje športa.

 

V Oljki verjamemo, da lahko skupna slovesnost doprinese veliko pozitivnih sinergijskih učinkov na področju medobčinskega športnega povezovanja, kar lahko pripelje do še bolj kvalitetnih programov vrhunskega in kakovostnega športa, kakor tudi programov športa za vse.

 

Vida Gračnar v.d. predsednica

Oljka – stranka slovenske Istre