Pobuda županom občin v Slovenski Istri: za združitev javnih podjetij in zavodov občin

Pred časom smo bili seznanjeni z vašo skupno pobudo o ustanovitvi skupne občinske uprave (na področju redarstva, občinskega inšpektorata, civilne zaščite in reševanja, revizije), ki naj bi zaživela v začetku prihodnjega leta. V Oljki pozdravljamo takšno odločitev, saj verjamemo, da je to pravi korak k regionalizaciji oz. regijskem povezovanju in sodelovanju.

Skupne medobčinske službe prinašajo vrsto pozitivnih učinkov, predvsem racionalnejšo porabo javnih sredstev, učinkovitejše izvajanje občinskih nalog, skupno zastopanje občinskih interesov, učinkovitejše pridobivanje sredstev iz državnih in mednarodnih razpisov, hitrejši razvoj občin v Slovenski Istri itd. Primer dobre prakse poznamo iz nekaterih drugih območij v Sloveniji, pričakujemo da bodo v prihodnje tudi naše štiri občine zgled drugim.


V Oljki smo veliki zagovorniki regionalizacije Slovenije, zato smo veseli vsake take pobude, ki strmi v smer večje avtonomije in samostojnosti našega območja. Podprli bomo tudi vsak nadaljnji projekt, ki bo usmerjen v povezovanje, združevanje z jasnim ciljem skupne razvojne politike Slovenke Istre.

S tem dopisom vam dajemo pobudo, da se v prihodnje ustanovijo skupne službe javnih zavodov in podjetij, katerih lastnik je občina. Že vrsto desetletij uspešno deluje skupno javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o., po takšnem vzoru bi lahko v prihodnje delovali tudi komunalno podjetje, zavod za šport, kulturo, prireditve in turizem itd. Verjamemo, da združeni bodo še bolj učinkoviti in uspešni, predvsem pa bo lokalno okolje in prebivalstvo imelo bistveno bolj kakovostne storitve in programe.


S spoštovanjem.


Vida Gračnar, v.d. predsednica

Oljka – stranka Slovenske Istre