Pobuda: Prodaja zemljišča za namen izgradnje prostora za zabavo za mlade

V Mestni občini Koper, pa tudi širše širom slovenske Istre, ni primernega prostora za druženje in zabavo – kot npr. diskoteka ali podoben prostor z daljšim obratovalnim časom. Splošno znano je, da so se v zadnji letih zaprli vsi večji takšni prostori v vseh štirih občinah v Istri. V Oljki menimo, da je mladini in drugim željnim nočne kulturno-glasbene zabave potrebno zagotoviti ustrezen prostor, zato podajamo pobudo o prodaji zemljišča, s katero si nadejamo čim prejšnjo izgradnjo primernega prostora s strani zasebnega investitorja (kot npr. diskoteko / plesno dvorano / glasbeni paviljon oz. podobne objekte s pripadajočo podporno infrastrukturo). 


pobuda diskoteka

Podajamo pobudo, da se zemljišče k.o. Bertoki parc. št. 3881/6, 3884/11 in 3884/12 skupne površine 20.140 m2 predvidi za prodajo, in sicer z dopolnitvijo načrta razpolaganja z zemljišči za leto 2022, ki je sestavni del sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2022. Poleg tega naj se v nastajajočem osnutku - predlogu Občinskega prostorskega načrta predvidi ustrezno namembnost tega območja, ki bi bila v celoti namenjena mladini in drugim željnim zabave.

pobuda diskoteka 2a

Navedena lokacija je dovolj oddaljena od bivalnih naselij a hkrati primerno dostopna, saj je v neposredni bližini avtobusna in železniška postaja, kakor tudi taxi služba. Do zemljišča se lahko pride tudi peš ali s kolesi. Bližina hitre ceste in dobre občinske prometne povezave omogoča dostop tudi z vozili, saj 2 hektarja zemljišča nudita možnost izgradnje dovolj velike parkirne hiše. Tovrstna regijska prometna dostopnost omogoča tudi razvoj turizma, saj bi željne zabave privabljalo tudi iz sosednje Hrvaške in Italije.