ZA stanovanja in ZA koprsko zeleno oazo

Spoštovani župan Mestne občine Koper, Aleš Bržan!

 

Uvodoma izražamo podporo izgradnji stanovanjskega naselja z maksimalno pozidanostjo 50% skladno z Odlokom o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«, ki smo ga sprejeli na Občinskem svetu Mestne občine Koper dne 23. junija 2021. Oljka Koper je do referendumskega vprašanja opredeljena v podporo odloku, zato bo svoje člane in simpatizerje pozvala k glasovanju »ZA«.

V Oljki Koper pa tudi podpiramo prizadevanja za nove parkovne površine oz. površine za preživljanje prostega časa, saj je potrebno mesto čim bolj ozelenit kar prinaša veliko pozitivnih učinkov na zdravje in počutje občank in občanov Mestne občine Koper. Menimo, da je potrebna nadaljnja širitev sedanjega območja ŠRC Bonifika in Centralnega parka Koper, kot prikazuje priložena skica. Gre za veliko območje, kjer se lahko občanke in občani ukvarjajo s športom, rekreacijo in aktivno preživljajo prosti čas ali pa zgolj sproščajo na zelenih parkovnih površinah.

 siritev zelenih povrsin

Oljka Koper zato podaja pobudo, da se ozeleni še območje od ŠRC Bonifika proti Semedeli, tako da bi se poglobilo hitro cesto H6 od podhoda pri policijski postaji do Semedelskega nadhoda (pasarele) ter bencinsko črpalko premestilo na drugo lokacijo stran od mesta. Z ozelenitvijo tega območja bi se povezala Semedela s Koprom, zmanjšal bi se hrup vozil, zrak bi postal bolj čist. Novo območje urejeno z mediteranskim rastlinjem in sprehajalnimi potmi bi poimenovali – koprska zelena oaza. Koper bi pridobil precej novih zelenih površin, kar bi vsakodnevno privabilo veliko ljudi željnih sprostitve.

 koprska zelena oaza

V zaključku bi izpostavili, da Oljka Koper nikakor ne podpira gradnjo velikega +300m stolpa, kot ga predlagajo pobudniki referenduma oz. civilna iniciativa. Gre za nesprejemljiv tujek v naš prostor bogat z istrsko kulturno, stavbno in arheološko dediščino. Mestno jedro ima veliko zanimivih zgodovinsko pomembnih objektov, potrebno jih je le obnoviti in dati vsebino. To je tisto kar bo obogatilo turistično ponudbo našega mesta, pri čemer s tovrstnimi posegi ne posegamo v krajinsko arhitekturo, ki so nam jo prepustili naši predniki.

 

Vida Gračnar, predsednica

Oljka - Lokalni odbor Koper