Praznik Istre

Spoštovani župani Slovenske Istre,

V Oljki smo že leta 2014 javno podali pobudo v zvezi s »Praznikom Istre«; takrat verjetno ni bil še pravi čas za razumevanje tako pomembne ideje, ki lahko še bolje poveže lokalno prebivalstvo. 

Tokrat se s pobudo obračamo na Vas župane občin v Slovenski Istri, tudi v luči zagovarjanja pokrajine »Slovenska Istra« v prihajajoči zakonodaji. V Oljki menimo, da je pomembno sodelovanje vseh štirih občin na vseh ravneh, saj to so dejansko prvi obrisi pokrajine pomembni tudi za razvoj in prepoznavnost naše regije. Praznik pa je dejansko tista »pika na i«, ko lahko pokažemo, da ima naš prostor skupno točko tudi v zgodovini Istri. 

V nadaljevanju je naša pobuda za Praznik Istre na spomin Rižanskega zbora iz leta 804. Dopuščamo možnost, da akademska stroka in zgodovinarji poiščejo kakšen drugi zgodovinski dogodek, ki je zaznamoval naš prostor – pomembno pa ostaja dejstvo, da potrebujemo svoj praznik. 

 

praznik istre

----------

Z večjimi ali manjšimi obeležji praznujemo evropske, slovenske, kulturne, lokalne ali druge praznike, ki imajo za nas velik pomen. Kljub množici dogodkov, nimamo praznika, kjer bi pokazali na svojo enotnost, na to, da v Istri, kljub medobčinskim in meddržavnim mejam, ohranjamo izročila iz preteklosti o močni regiji, ki je vedno bila stičišče različnih narodov in kultur.

 

Močno in bogato zgodovino Istre je treba spoštovati, jo priznati in nadaljevati v njenem duhu. S tem namenom podajamo pobudo o ustanovitvi »Praznika Istre«, s katerim bi obeležili bogastvo in moč Istre, ki so zlasti v enotnosti in priznavanju različnosti. V Oljki predlagamo, da se »Praznik Istre« obeleži kot spomin na Rižanski zbor iz leta 804. Po našem mnenju gre za enega izmed najbolj pomembnih dogodkov, ki jih proučuje sodobno zgodovinopisje Istre.

 

T. i. Rižanski zbor je zapis o sodnem zboru iz leta 804. Dokument o tej skupščini predstavlja pravni postopek reševanja razmer med kapitani istrskih mest in kastelov v vlogi zastopnikov istrskega ljudstva na eni ter gradeškim patriarhom, istrskimi škofi in frankovskim vojvodo Janezom na drugi strani. Po mnenju številnih zgodovinarjev je zapis iz skupščine Rižanskega zbora eden najbolj pomembnih dokumentov srednjega veka na območju Evrope. Listina, ki priča o naselitvi in prisotnosti Slovanov v zaledju istrskih romanskih mest, je predmet študij evropskih zgodovinarjev že več kot stoletje, kot zgodovinski dokument pa se zbira in prepisuje že več stoletij (povzeto po zapisih zgodovinarjev dr. Salvatorja Žitka in dr. Darje Mihelič)

 

Glede na pomembnost, ki ga ima Rižanski zbor na zgodovino in identiteto Istre, predlagamo, da se mu posveti regijski praznik, ki bi ga slavile vse občine v regiji Slovenski Istri. Iz dostopnih dokumentov ni možno razbrati natančen datum skupščine, zato v Oljki predlagamo, da se praznuje na pomladno enakonočje, 20. marca. Gre za simboličen dan, s katerim označujemo ponovno rojstvo in obujanje narave po mirnem zimskem spancu. V tem času začne cvetenje, Istrani pričnejo z veliko opravili doma in na njivah ali kmetijah. Sonce dokončno odžene mraz, dnevi se podaljšajo in so še bolj polni življenja. Menimo, da je tak dan simbolično zelo primeren za Praznik Istre, vendar dokončno odločitev v vsakem primeru prepuščamo javni in strokovni razpravi, kjer se bo datum dokončno oblikoval in sprejel na ravni vseh lokalnih skupnosti v regiji.

 

S tem praznikom bomo povrnili in okrepili zavest o močni in enotni Istri, ki so jo v tisočletjih prehodili in se na njej ustalili različni narodi in kulture, ki so pustili neizbrisen in poseben značaj, ki je razpoznaven še danes.

----------

S spoštovanjem, 

Vida Gračnar, predsednica

Mag. Patrik Peroša, generalni sekretar 

Oljka – stranka Slovenske Istre