V Oljki nasprotujemo izgradnji plinskega terminala v Istri

Spoštovani župani Slovenske Istre,

Pišemo vam v zvezi z izjemno aktualno temo "plinski terminal", ki v kolikor pride do realizacije, bo bistveno vplivalo na kakovost prebivalk in prebivalcev Slovenske Istre.

Dne 24. februarja smo na spletnem naslovu Primorskega dnevnika: https://www.google.com/url?q=https://www.primorski.eu/se/trst-ni-bil-primeren-koper-pa-sedaj-prioriteta-XY1045990?fbclid%3DIwAR0y2SYi3qCOMAiC6Igy7J-wHQmHPpvhTgVw-HJSFgNl4plf05_ZO2acIlI&source=gmail&ust=1646315297917000&usg=AOvVaw0-QjVbe74XkdrEHfobJMjD">https://www.primorski.eu/se/trst-ni-bil-primeren-koper-pa-sedaj-prioriteta-XY1045990?fbclid=IwAR0y2SYi3qCOMAiC6Igy7J-wHQmHPpvhTgVw-HJSFgNl4plf05_ZO2acIlI zasledili prispevek, ki govori o temu, da naj bi Koper postal prioriteta za izgradnjo plinskega terminala. Novinar Sandor Tence je v prispevku povzel infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, ki je izjavil, da: »Gradnja plinskega LNG-terminala mora biti prioriteta«.

V Oljki - stranki Slovenske Istre smo se dne 26. februarja na navedeno izjavo ministra odzvali na našem facebook profilu https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/OljkaIstra/posts/4987414608008501&source=gmail&ust=1646315297917000&usg=AOvVaw15cc0U5PB9W1ZjJeEvp_Pf">https://www.facebook.com/OljkaIstra/posts/4987414608008501, kjer smo jasno in odločno zapisali, da v kolikor ne gre za pustno šalo, da bomo proti plinskem terminalu v Kopru. Že v preteklosti smo večkrat izrazili nestrinjanje z vzpostavitvijo plinskega ali podobnega terminala tako pri nas kot v sosednji Italiji. Tudi Državni zbor je v resoluciji o strategiji za Jadran (https://www.google.com/url?q=http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id%3DRESO67&source=gmail&ust=1646315297917000&usg=AOvVaw0LUJgF-WIqlfrgL2j1nhHg">http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO67) jasno zavzel stališče, da: »iz okoljskih, varnostnih, prometnih in družbenih razlogov nasprotuje namestitvi terminalov za utekočinjeni zemeljski plin ob slovenskih teritorialnih vodah in v širšem Tržaškem zalivu«.

Dne 28. februarja je novinarka Tanja Starič v oddaji RTVSLO Odmevi plus gostila predsednika Vlade Janeza Janšo https://www.google.com/url?q=https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174852611?s%3Dtv&source=gmail&ust=1646315297917000&usg=AOvVaw1ruxbQ352UXoJnLUDUVF-w">https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174852611?s=tv. Premier je izjavil: »treba bo zgraditi seveda terminale za utekočinjeni plin, hvala Bogu so naši sosedje takšnega naredili na Krku, mi ga rabimo čim prej nekje na naši obali tudi« (v prispevku med 23:20-23:31 minuto).

 

plinski terminal

Oljka – stranka Slovenske Istre podaja pobudi:

è da se čim prej od Vlade RS in Ministrstva za infrastrukturo pridobi dodatne informacije v zvezi z načrti morebitne izgradnje terminala za utekočinjeni plin v naši regiji;

è da se skliče skupna nujna izredna seja občinskih svetov občin Slovenske Istre na temo »izgradnja LNG-plinskega terminala na območju Slovenske Istre« ter zavzame jasno stališče v zvezi z morebitnimi načrti Vlade RS in pristojnega ministrstva.

V Oljki – stranki Slovenske Istre smo PROTI izgradnji kakršnem koliko plinskem ali podobnem terminalu, saj je to resna grožnja za okolje, ljudi in živali. Istra je dragocen naravni in kulturni biser v slovenskem prostoru. Gospodarski razvoj naše regije mora temeljiti na dejavnostih, ki so okolju in ljudem prijazne. Slovenija pa bi morala iskati svojo energetsko neodvisnost v obnovljivih virih energije, ne nazadnje slediti evropskem zelenem dogovoru – postati prva podnebno nevtralna celina (https://www.google.com/url?q=https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl&source=gmail&ust=1646315297918000&usg=AOvVaw1hy9fACYkd0Of--i2rQNrN">https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl). »Čista« energija je edina rešitev za naš planet, če želimo kot narodi, kot civilizacija tudi preživeti.

V zaključku se ponovno vračamo na Resolucijo o strategiji za Jadran, ki med ostalim v 8. poglavju govori: »Republika Slovenija mora v skladu z veljavnimi mednarodnimi konvencijami ter dokumenti Evropske unije jasno in nedvoumno predstaviti in zastopati interese zaščite okolja in varnosti na območju Severnega Jadrana«. Naj bo to tudi jasno sporočilo in stališče vseh štirih občin v Slovenski Istri!

S spoštovanjem,

Vida Gračnar, predsednica

Mag. Patrik Peroša, generalni sekretar

Oljka – stranka Slovenske Istre