Javno pismo županom Slovenske Istre - pobude na področju turizma

Trajnostni razvoj turizma Slovenske Istre razvijajmo skladno s pričakovanji, znanjem in izkušnjami lokalnega prebivalstva

 

Spoštovani župani Slovenske Istre! 

Uvodoma pohvale in čestitke za zgledno medobčinsko sodelovanje. Počasi, a postopa, je čedalje več pozitivnih skupnih odločitev, ki postavljajo Slovensko Istro na zemljevid Slovenije in Evrope. Najbolj veseli smo, da se uporaba imena (Slovenska) Istra uporablja čedalje bolj v vsakdanjem življenju. Krepitev identitete našega kraja je pomembna za prihodnost regije kakor njenih prebivalcev. Ključna politična odločitev bo glede pokrajine, za katero moramo vsi skupaj strmeti, da pokriva izključno območje Slovenske Istre, z dopustnostjo širšega območja Krasa in Brkinov.

V Oljki stranki Slovenske Istre vseskozi zagovarjamo regijsko politiko naše prelepe Istre. O svoji prihodnosti okolja, gospodarstva in ljudi moramo odločati najprej mi – lokalno prebivalstvo! Državna politika se mora prilagajati potrebam in željam naše regije (prebivalstva) in ne obratno. Žal je v praksi nekoliko drugače, vsaj tako je iz javnosti vsake toliko zaznati. 

Pišemo vam s pobudo, da poenotite politična stališča občin in skupno nastopite do državne politike. V zadnjem obdobju je bilo kar nekaj pomembnih tem na področju turizma, ki so del Slovenske Istre oz. vplivajo na našo regijo. Podajamo pobudo, da se tudi P.I.K.A. odzove z jasnim stališčem do vsake izmed tem, ki vpliva na prihodnost naše regije.


Pobuda za podporo k uveljavitvi predkupne pravice za Yorkov delež v Savi turizem d. d.

V medijih smo zasledili, da sklad York namerava prodati svoj 43% lastniški delež v družbi Sava turizem d.d., ki je med ostalim lastnica oz. imajo v upravljanju turistične namestitvene kapacitete Bernardin, San Simon, Salinera Strunjan in kamp Lucija. Državna lastnina mora ostati v slovenskih rokah, saj to pomembno vpliva predvsem na odnos do okolja (družbena odgovornost) in zaposlenih (kadrovska politika). Spoštovani župani, pozivamo vas, da javno podprete uveljavitev predkupne pravice, ki jo imata SDH in KAD.

loveistriaFoto: Jaka Ivančič

Pobuda za podporo k nakupu hotelov Metropol s strani slovenskega lastniškega kapitala

Pred osmimi leti so prodali štiri hotele Metropol; slovenska lastnina je pridobila tujega lastnika. Vsi dobro poznamo kako se je tuj lastnik obnašal do okolja (družbena odgovornost) in zaposlenih (kadrovska politika). Veliko je bilo javno izraženih kritik na ta račun. Pred dnevi smo v medijih zasledili o nameravani prodaji hotelov Metropol s strani njihovega tujega lastnika. Pojavila se je možnost, da se hoteli vrnejo v slovenske roke, kar bi pomembno vplivalo na prihodnost turizma v Slovenski Istri, predvsem v občini Piran. Spoštovani župani, pozivamo vas, da javno podprete nakup hotelov Metropol s strani slovenskega lastniškega kapitala.


Pobuda za prenos lastništva zemljišča nekdanje ladjedelnice Izola na lokalno skupnost

Stavbno zemljišče ladjedelnica Izola meri zajetnih 42.000 m2 ob morju. Gre za izjemno atraktivno lokacijo, kjer bi se lahko razvijal turizem ter tako ustvaril nova delovna mesta lokalnem prebivalstvu. Pred dnevi smo v medijih zasledili, da naj bi država želela na tem območju urediti prostore za potrebe vojske, policije, uprav za pomorstvo ter za zaščito in reševanje, agencije za okolje in inšpektorata. Spoštovani župani, pozivamo vas, da se javno zavzamete za prenos lastništva zemljišča nekdanje ladjedelnice Izola na lokalno skupnost. Prepričani smo, da Občina Izola s pomočjo P.I.K.A. lahko bistveno bolje uredi ta prostor, kot državna politika.

Naša Istra se promovira pod skupno blagovno znamko Love Istria. Trajnostni razvoj turizma Slovenske Istre lahko vse štiri destinacije ustvarjajo bistveno bolje, če bodo turistični produkti in storitve (kamor sodijo tudi namestitvene kapacitete) v »naših« rokah in naravna ter kulturna dediščina ustrezno zaščitena. Ljudje, ki živimo v Istri bistveno bolje čutimo svoj kraj, kot npr. tuji lastniki podjetji, ki vidijo našo regijo kot vir prihodka in dobička, ali državna politika, ki se je do sedaj mačehovsko obnašala. Našo regijo, prostor Slovenske Istre, moramo urejati, upravljati in razvijati sami skladno s pričakovanji in interesi lokalnega prebivalstva. Zaščitimo Slovensko Istro pred »plenilci« lokalnega gospodarstva in naravnih danosti.


S spoštovanjem,

Vida Gračnar, predsednica

Mag. Patrik Peroša, generalni sekretar


Oljka – stranka Slovenske Istre

Dopis