Dve pobudi županom občin v Slovenski Istri

Pokrajina Slovenska Istra

Uvodoma bi želeli izpostaviti, da nas izjemno veseli, da se koordinacija županov občin slovenske Istre P.I.K.A. izkazuje čedalje bolj pomembna za razvoj naše regije, obenem je to tudi dobra osnova za kasnejšo formalno politično-administrativno ureditev. Oljka se vseskozi zavzema, da je ena izmed pokrajin v slovenskem prostoru tudi Slovenska Istra.

A žal trenutno slabo kaže. Strokovna skupina za pripravo pokrajinske zakonodaje je pred časom v parlament prinesla zadnje rezultate opravljenega dela, t.j. 370 stranski osnutek zbornika, ki predvideva, da bo Slovenija pokrajine po principu 10+2 uvedla od začetka leta 2023. (nekaj info na: https://www.delo.si/novice/slovenija/vzpostavitev-pokrajin-bo-stala-176-milijonov-evrov/). Predlog predvideva, da bi občine v Slovenski Istri spadale v Primorsko-notranjsko pokrajino. Predlog je škodljiv, saj bo dokončno zbrisal poimenovaje (Slovenska) Istra, obenem bo prepolovil Primorsko, saj je za severni del Primorske predvideno poimenovanje Goriška pokrajina.

V Oljki se s tovrstno rešitvijo nikakor ne strinjamo. Problematično je seveda povezovanje z notranjsko regijo, s katero Istra nima veliko skupnega. V stranki Oljka zato zagovarjamo, da se oblikuje samostojna – pokrajina Slovenska Istra, pa naj bo to model 9+3 ali 11+2. Vsi se zelo dobro zavedamo, da je Slovenska Istra zelo posebna pokrajina. Najprej zato, ker imamo tu morje. Ta nas opredeljuje podnebno, gospodarsko in kulturno-zgodovinsko. Istra je stičišče kultur in jezikov, zato ja tudi na določenem območju dvojezičnost nekaj samoumevnega in dobrodošlega. Naša Istra nima zgolj morja, ima tudi za lokalno okolje pomembno podeželje. Trajnostni razvoj in skrb za okolje ponuja kvaliteto bivanja, ki temelji na lokalni samooskrbi, integraciji podeželja in bogatih virih turistične ponudbe. Še veliko bi lahko naštevali, a verjamemo da ni potrebno, saj vsi zelo dobro poznamo naš prostor.

Predloga strokovne skupine, ki pripravlja pokrajinsko zakonodajo ostro zavračamo, saj Istra nima nič skupnega z Notranjsko regijo obenem razumemo sedanji predlog regionalizacije kot grobo poseganje v naš prostor. Tovrstna predlagana politično- institucionalna ureditev bo imela škodljive posledice za nadaljnji razvoj naše regije, postopoma se lahko izgubi tudi identiteta.

Spoštovani župani, predlagamo da ustanovite strokovno skupino, ki bo pripravila ustrezne zgodovinske, kulturne, politične in druge argumente s katerimi se bo zagovarjalo pokrajino Slovenska Istra. Državni svet Republike Slovenije je pozval občinske svete slovenskih občin, da se do 1. marca 2021 opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje (http://www.pokrajine.si/), zato je prav da se čim prej poenotijo stališča ter pripravijo ustrezni argumenti za skupno dobro našega prostora.

Skupne seje občinskih svetov

V nadaljevanju podajamo še drugo pobudo, ki se nanaša na sklic skupnih sej vseh štirih občinskih svetov občin Slovenske Istre, kadar je v obravnavi tema, ki se nanaša na celotno regijo. V preteklem letu je bila uspešno izpeljana prva tovrstna skupna seja v okviru katere se je obravnavala tema povezana z razlitjem kerozina na vodovarstvenem območju reke Rižane in posledično možnega vpliva na pitno vodo v Slovenski Istri. Takrat je bilo dokazano, da so tovrstne oblike skupnih sej možne.

Do pobude smo prišli na osnovi nedavne zavrnitev regijske kulturne strategije Kultura.PIKA s strani občinskega sveta Občine Piran, katera pa je dobila podporo v občinskih svetih Mestne občine Koper, Občine Izola in Občine Ankaran. Glede na specifiko akta, bi za njegovo veljavnost morala biti podporo vseh štirih občinskih svetov. Z željo, da se v prihodnje izognemo tovrstnim scenarijem ter obenem, da zagotovimo možnost širše politične diskusije, predlagamo da se vsi akti, ki potrebujejo podporo vseh štirih občinskih svetov, obravnavajo na skupni seji.

Tovrstna rešitev ima več prednost, med najpomembnejše sodi sklic skupne seje z izključno točkami dnevnega reda, ki se nanašajo na skupni dokument oz. akt, kar pomeni da obravnava ni podvržena drugim lokalnim političnim temam. Kot prednost lahko štejemo tudi možnost takojšnje obravnave morebitnih amandmajev, kar omogoča bistveno hitrejši proces odločanja in sprejemanja tovrstnih aktov. Ne nazadnje pa omogoča občinski svetnikom vseh štirih občin, da skupaj potrjujejo za regijo pomembne strateške dokumente.

Prva tovrstna seja bi lahko bila sklicana za obravnavo predloga Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria«, ki kot je nam znano predvidena na prihajajočem dnevnem redu občinskih svetov.

 

Vida Gračnar, v.d. predsednica

Oljka – stranka Slovenske Istre