28. redna seja občinskega sveta MO Koper – pobude

V okviru 28. seje Občinskega sveta Mestne občine Koper (14.4.2022), je Vida Gračnar podala naslednje pobude

Pobuda 1: Ureditev in oddaja poslovnega prostora v kletni etaži Arene Bonifika

Poslovni prostor v kletni etaži Arene Bonifika je vrsto let zapuščen in zanemarjen. Gre za prostor, ki bi lahko služil društvom ali potrebam sosednjega kegljišča. Prostor bi bilo potrebno sanirati ter na novo definirati dejavnost, ki bi morala sovpadati z vsebinami v športnem objektu. Podajamo pobudo, da se pristopi k sanaciji navedenega prostora ter z razpisom poišče ustreznega najemnika ter tako tudi ta del športnega objekta zaživi z določenimi vsebinami primernimi za to etažo.

pobuda1 prostor bonifika

Pobuda 2: Povečati število AED na koprskem podeželju

Iz javno dostopne baze podatkov na spletni strani https://aed-baza.si/ je razviden zemljevid z lokacijami avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED) tudi v Mestni občini Koper. Navedena baza podatkov nakazuje pomanjkanje AED, predvsem na koprskem podeželju. Podajamo pobudo, da se pristopi k povečanju mreže javno dostopnih avtomatskih eksternih defibrilatorjev, tako, da bo v vsaki krajevni skupnosti oz. večjem naselju vsaj en tak aparat. AED je elektronska naprava s katero se diagnosticira in po potrebi zdravi življenjsko nevarno motnjo srčnega ritma, katero lahko zdravimo z defibrilacijo. Njegova uporaba je preprosta, katero lahko uporablja vsakdo brez predhodnega znanja. Zatorej je pomembno, da so tovrstni aparat čim hitreje dosegljivi, saj z njimi lahko rešimo življenja. Podajamo tudi pobudo, da se na uradni spletni strani občine ali zdravstvenega doma Koper objavi zemljevid lokacij avtomatskih eksternih defibrilatorjev, po vzoru Zdravstvenega doma Sevnica https://www.zd-sevnica.si/defibrilatorji.

pobuda2 AED

Pobuda 3: Sprememba barv luči na koprskem stadionu in javne razsvetljave ob Ukmarjev trgu

Zunanjost koprskega stadiona (ob Ljubljanski cesti) v večerno-nočnih urah zasveti v raznih barvah, ki se časovno periodično izmenjujejo. Predvidevamo, da vrsta izbranih barv, ki se pojavljajo, nimajo globljega pomena za okolje in stadion. Podajamo pobudo, da se zgolj dve barvi luči na stadionu izmenjujejo oz. da se pojavljajo v hkratni kombinaciji. In sicer, rumena in modra barva, ki sta barvi koprskega nogometa in grba Mestne občine Koper.

Druga pobuda je usmerjena v javno razsvetljavo, ki sega od parkirišča ob koprskem pomolu do luške kapitanije. Gre za luči, ki v večerno-nočnem času spreminjajo barve. Podajamo pobudo, da se barve luči omejijo zgolj na rumeno in modro v znak solidarnosti do Ukrajine in ukrajinskega naroda, katere zastava je ravno v teh dveh barvah.

koprske luci

Pobuda 4: Pristop k takojšnjem začetku postopka izgradnje tenis stadiona

V Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2022-2025 smo v letu 2023 določili 20.000 EUR za pridobitev dokumentacije na osnovi katere bi se začelo s postopkom izgradnje podpornega objekta centralnega tenis igrišča na ŠRC Bonifika. Ta predlog zajema klubske prostore, prostor za servis loparjev, skladiščni prostor, primerne garderobe in javne sanitarije za potrebe celotne ŠRC Bonifike, manjši gostinski obrat in manjša trgovina z rekviziti za tenis idr., kar bi bilo zgrajeno pod novo zahodno tribuno.

Koprska tenis igrišča bodo v mesecu maju gostila profesionalni turnir - serijo WTT za ženske z zgodovinsko rekordnim nagradnim skladom 60.000 USD. Gre za turnir, ki nekako odpira možnost prihodnjega gostovanja še bolj pomembnih mednarodnih turnirjev. Ne smemo pa pozabiti, da v zadnjih petnajstih letih se je zvrstilo vrsto drugih mednarodnih turnirjev (kot npr. Tenis Europe turnirji za otroke 12 in 14 let ter ITF svetovna serija za seniorje od 30 do 95 let in drugi) v organizaciji domicilnega tenis kluba.

Za večje in pomembnejše turnirje, pa je žal teniška infrastruktura precej omejena, zato je potrebno nemudoma pristopiti k pripravi in pridobitvi dokumentacije za izgradnjo primerno sodobnega teniškega objekta, ki bi služil organizaciji še večjih turnirjev kar posledično pozitivno vpliva na športni turizem. Podajamo pobudo, da se pristopi k spremembi Načrta razvojnih programov, tako da se 20.000 EUR sredstev predvidenih za leto 2023, premesti v letošnje leto ter za naslednja leta predvidi sredstva za izgradnjo.

tenis igrisca

Pobuda 5: Postavitev javnih merilnikov sončnega sevanja in ozona

Mestna občina Koper je tako kot preostali del Slovenske Istre izpostavljen nevarnem ultravijoličnem (UV) sevanju, predvsem v poletnih mesecih, ko smo priča vročinskim valom. UV sevanje lahko povzroči opekline, tudi nastanek kožnega raka. Priobalni pas, predvsem plaže v Kopru in Žusterni, so priljubljene poletne destinacije tako domačinov kot turistov. Podajamo pobudo, da se še pred poletjem na določene punkte na plažah in vzdolž priobalnega pasu postavijo javni merilniki sončnega ultravijoličnega sevanja in koncentracije ozona ter tako ljudem omogoči sprotno preverjanje stanja, ki lahko vpliva na njihovo zdravje.

merilnik sevanja

Pobuda 6: Sanacija Kolodvorske ceste

Cesta, ki pelje od trgovskega centra Planet Koper do glavne avtobusne postaje in pošte Koper je na več odsekih poškodovana, kar je posledica cestne obremenitve s težkimi vozili (avtobusi ipd.). V kratkem naj bi bila otvoritev prenovljene glavne avtobusne postaje Koper, zato si dostopna cesta zasluži ustrezno prenovo. Podajamo pobudo, da se pristopi k sanaciji Kolodvorske ceste, in sicer od krožišča Ljubljanska cesta / Kolodvorska cesta do poslovne stavbe Pošte 6104 Koper in glavne avtobusne postaje (t.j. k.o. Koper parc. št. 1462/31, k.o. Bertoki parc. št. 5582/6, parc. št. 3888/10).

kolodvorska

Pobuda 7: Vzpostavitev krožišča na križišču Dolinske ceste pri OMV bencinskem servisu

Križišče na Dolinski cesti, kjer se vključujejo vozila iz smeri Mercator center in OMV bencinski servis ter nasprotne ceste (k.o. Semedela, parc. št. 1981/3, 1981/6, 1981/10) je z leti postalo precej obremenjeno. Na tem območju je namreč precej bivalnih novogradenj, v kratkem pa prihajajo trije novi stanovanjski bloki. S ciljem, da se na tem krožišču vzpostavi varnost udeležencev prometa ter vzpostavi bolj tekoč promet in v luči predvidenih gradbenih del, podajamo pobudo, da se vzpostavi vsaj začasno krožišče s ciljem, da se po gradnji treh novih blokov v neposredni bližini uredi tudi urejeno krožišče.

dolinska cesta