27. redna seja občinskega sveta MO Koper – pobude

V okviru 27. seje občinskega sveta Mestne občine Koper (31.3.22) je Vida Gračnar podala seldeče pobude in vprašanje

Pobuda 1: Pobuda za sprejem protestne izjave v zvezi z oddajo objekta na naslovu Ukmarjev trg 2

V Oljki smo že več kot 10 let nazaj podali pobudo, da ob selitvi Luške kapitanije na potniški terminal, prostori na naslovu Ukmarjev trg 2 dobijo vsebino primerno lokaciji. Že takrat, kot tudi v tem mandatu občinskega sveta, smo predlagali, da se v in ob objektu izvajajo turistično gastronomske dejavnosti, s poudarkom na Istro, Koper in njene prebivalce. Žal pristojno ministrstvo, ki ima v lasti navedeni objekt, ni želelo prisluhniti potrebam lokalnega okolja, temveč je enostransko (brez predhodnega posvetovanja) umestila v objekt pisarniško dejavnost. Ponovno se srečujemo z ignorantskim odnosom državne politike do našega okolja, zato je prišel čas, da jim jasno povemo »DOVOLJ!«.

Podajamo pobudo, da se v okviru naslednje seje občinskega sveta glasuje o protestni izjavi, kot sledi:

»Spoštovani g. Boštjan Koritnik, minister za javno upravo,

Spoštovani dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo,

 

Občinski svet Mestne občine Koper (v nadaljevanju: OS MOK) obžaluje in obenem izraža razočaranje nad nedavno odločitvijo tako Ministrstva za javno upravo kot Ministrstva za kulturo s katero se je objekt na naslovu Ukmarjev trg 2, Koper (nekdanja stavba Luške kapitanije) prenesel v upravljanje piranski enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Objekt na tako elitni lokaciji ob morju v koprskem mestnem jedru ne more biti zaseden s pisarniško dejavnostjo.

 

OS MOK si je nadejal, da ob nedavni selitvi Luške kapitanije, bo objekt prešel v last ali upravljanje Mestne občine Koper, ki bi skladno s svojo strategijo razvoja in trženja turizma ter skladno s prostorskim, urbanističnim in krajinskim načrtovanjem, v objekt umestila okolju primerno dejavnost širšega javnega značaja kot npr. gostinsko ali turistično dejavnost.

 

Žal ugotavljamo, da sta tako Ministrstvo za javno upravo kot Ministrstvo za kulturo, brez predhodnega posvetovanja z Mestno občino Koper, enostransko odločili o prostorski vsebini klasicistično-baročne enonadstropne stavbe nekdanje družine Grimani iz leta 1713. OS MOK obsoja takšno politično ravnanje in s to javno protestno izjavo poziva tako ministra za javno upravo, g. Boštjana Koritnika kakor tudi ministra za kulturo, dr. Vaska Simonitija, da svoje odločitve prekličejo in stavbo namenijo lokalni skupnosti. Mestna občina Koper bo piranski enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine priskrbela drugo poslovne prostore v koprskem mestne središču, kjer po naši oceni je tovrstna dejavnost bistveno bolj dobrodošla.

 

V pričakovanju vajinega takojšnega odziva vas v imenu občinskega sveta lepo pozdravljam,

 

Aleš Bržan, župan«

Dopuščamo, da se protestna izjava ustrezno dodela in prilagodi v luči iskanju čim širšega soglasja občinskih svetnikov in njihovih političnih strank in list.

luska kapitanija

Pobuda 2: 3D zebre za večjo varnost v prometu

Nekatere občine v Sloveniji, kakor tudi druge po Evropi, že poznajo prehode za pešce z izrisi tridimenzionalnih oz. 3D zeber s katerimi se beležijo dobri rezultati na področju umirjanja prometa in s tem varnosti ranljivih udeležencev v prometu. 3D zebra zaradi svoje vizualne podobe pritegne pozornost voznika, kar posledično vpliva na zmanjšanje hitrosti in večjo pazljivost ob prečkanju takšnega območja. Podajamo pobudo, da se na določenih občinskih cestah zarišejo prehodi za pešce tridimenzionalnih oblik zeber ter tako sproži dvoletno testno obdobje skozi katero se monitorizira učinkovitost tovrstne inovativne rešitve v prometu. Kot možne lokacije vidimo prehode za pešce kot sledi: krožišče na Markovcu Krožna cesta / Ulica Vena Pilona, prehod za pešce ob vrtcu na Oljčni poti v Prisojah, vaška cesta skozi Šmarje, prehoda za pešce ob hiši kulture in zadružnim domom Sv. Anton itd. Tovrstna rešitev bi se znala za izkazati za bolj ali vsaj enako učinkovita kot hitrostne grbine in radarji, ki so precej neprijazne rešitve do udeležencev v prometu.

 3D zebra

Vprašanje 1: Razvoj osnovnošolske dejavnosti na območju Mestne občine Koper

Naprošamo, da se do naslednje seje občinskega sveta predložijo določeni podatki za vse vrtce in osnovne šole v Mestni občini Koper (vključno s tistimi, ki so po odcepitvi Občine Ankaran, prešli v njihovo upravljanje), in sicer naj se:

Za vsak vrtec in za vsako šolo v Mestni občini Koper zapiše:

  • Kdaj oz. katerega leta je bila zgrajena ter kakšna kapaciteto otrok je ob otvoritvi lahko sprejela;
  • Kdaj oz. katerega leta je bil zgrajen prizidek ter koliko se je s tem povečala kapaciteta sprejema otrok;
  • Kdaj oz. katerega leta je bila urejana notranja preureditev prostorov ter koliko se je s tem povečala kapaciteta sprejema otrok;
  • Natančen podatek števila vpisanih otrok za obdobje od šolskega leta 2006/2007 do vključeno 2021/2022, pri čemer naj bo ta številka podana v tabeli kjer bo razvidno število otrok v vsakem posameznem razredu vsakega šolskega leta.

oskoper