Sporočilo Evropske svobodne zveze (European Free Alliance)

Ob dnevu Evrope je EFA v znamenju vrednot in solidarnosti med evropski narodi, ko tudi obeležujemo mir in enotnost, pripravila in objavila video-sporočilo.

Različni smo si. In to je dobro! Raznolikost evropskih pokrajin in narodovo je naše bogastvo. Evropska unija nas združuje v naši raznolikosti. Veselimo se svojih razlik in poskušajmo graditi na vrednotah, ki so nam skupne, ter s tem ustvarjajmo raznoliko in vključujočo Evropo. To je poslanstvo Evropske svodne zveze (EFA – European Free Alliance). Zastopamo državljanskonacionalistične, regionalistične in avtonomistične stranke znotraj in izven EU. Glas dajemo našim skupnim prepričanjem in ciljem. Kateri točno so?

Verjamemo v samoodločanje, kar pomeni uvrščanje ljudi v samo jedro javnih politik in razvijanje regij ter narodovo glede na specifične potrebe območij in ljudi, ki tam živijo. Verjamemo v trajnost in varovanje evropskih prebivalcev pred okoljskimi tveganji. Verjamemo v enake možnosti – kar pomeni izenačevanje priložnosti za vse; mlade in stare, ženske in moške, migrante in manjšine. To pomeni spoprijemanje z brezposelnostjo mladih, begom možganov in revščino. Z osredotočenostjo na tiste regije, kjer mladi le s težavo sledijo svojim sanjam. In pomeni priznavanje ter promoviranje regionalnih in manj uporabljanih jezikov, saj si to zaslužijo kot del naše nesnovne kulturne dediščine.

Poleg tega verjamemo, da bi prav vsakdo moral biti slišan, ko govorimo o prihodnosti Evrope ter načinu skupnega življenja in dela. Zato pozivamo EU, naj spodbuja več neposredne udeležbe in demokracije ter naj omogoči ljudstvom širom Evrope, da ustvarjajo svoje oblike upravljanja. Se strinjaš z nami? Želimo, da je tvoj glas slišan. Pomagaj nam pri tem!

Oljka je ponosna polnopravna članica EFA od leta 2017 dalje!