21. redna seja občinskega sveta MO Koper (pobude 13 – 16)

V okviru seje občinskega sveta Mestne občine Koper (27. 05. 2021) sta občinska svetnika Oljke Vida Gračnar in mag. Patrik Peroša podala 16 pobud. V nadaljevanju je podan četrti sklop štirih pobud.

Pobuda 13: Sistem prometnega režima v parkirni hiši Belveder

Pred dnevi se je odprla parkirna hiša Belveder s 466 parkirnimi mesti, od katerih je 250 namenjenih stanovalkam in stanovalcem mestnega jedra. Nekatere prebivalke in prebivalci mestnega jedra bodo sicer v letošnjem letu izgubili svoja parkirna mesta; ponuja se jim možnost abonmaja v vrednosti 20 EUR mesečno za parkiranje v parkirni hiši ali abonma 35,65 EUR letno za parkiranje na parkirišču Severna obvoznica pod Bastionom. Gre za drugačne (slabše) pogoje kot so jih imeli do sedaj, ko so lahko parkirali bliže svojemu domu za 20 EUR za dve leti. Podajamo pobudo, da se »oškodovanim« prebivalkam in prebivalcem mestnega jedra omogoči nižjo mesečno ceno uporabe parkirne hiše, pri čemer naj se jim zagotovi fiksno parkirno mesto (zapis registrske oznake vozila). Tovrstna predlagana rešitev bo pripomogla k bolj prijazni spremembi mirujočega prometa za ta del mestnega jedra.

V zvezi s parkiriščem Severna obvoznica pod Bastionom pa podajamo pobudo, da se izda le toliko abonmajev kolikor je razpoložljivih mest. S tem se zagotovi, da bodo uporabniki tega parkirišča imeli zagotovljeno parkirno mesto, ne glede na uro prihoda.

 

Pobuda 14: Ureditev Kidričeve ulice

Z odprtjem parkirne hiše Belveder, je omejen dostop po Kidričevi ulici. Dovoljen bo izključno stanovalkam in stanovalcem, ki po Kidričevi dostopajo do svojih domov, dostavnim in servisnim vozilom ter intervencijskim službam. Tovrstni ukrep bi moral vplivati na zmanjšanje vozil po Kidričevi ulici. Podajamo pobudo, da se Kidričevo ulico (od Muzejskega trga do Titovega trga) »ozeleni« s postavitvijo korit z raznimi drevesi, grmički, rožami itd. Tovrstna ureditev bi ulico naredila prijaznejšo za sprehajalce mestnega jedra.

 

Pobuda 15: Izvedba nujnih ukrepov na državni cesti Dragonja-Šmarje

Krajanke in krajani Krajevne skupnosti Šmarje ter predvsem prebivalci naselja Srgaši (Kožera) ob glavni državni cesti Šmarje – mejni prehod Dragonja (cestni odsek G1/11/odsek 1062) se soočajo z nevzdržnimi razmerami prevelikih hitrosti, neupoštevanja sedanjih prometnih oznak, visoke stopnje prometnega hrupa ter neurejenosti cestnega krožišča ob odcepu za Šmarje in Gažon.

Zaradi neprimerne hitrosti vožnje in posledičnih prometnih nesreč oz. visokih frekvenc prometa, je ogrožena varnost krajanov, kakor tudi zelo moteno normalno življenje zaradi neprestanega hrupa, ki ga povzročajo predvsem tovornjaki, tudi v nočnih urah. Prav tako pa je prisotno prehitevanje po označenih pasovih, kateri so izrecno namenjeni zavijanju na dvorišča in neprimerne hitrosti, kljub obstoječim vendar pomanjkljivim oznakam naselja Srgaši. Iz navedenih razlogov predlagamo, da se k reševanju problematike pristopi celostno na trasi od oznake naselja Srgaši – pri bencinski črpalki Istrabenz Šmarje (hišna št. Srgaši 42, 42a) čez naselje (hišne št. Srgaši 40, 35 in 35a do gostilne Pirun (hišne št. Grintovec 38, 39, 39a).

 

Izpostavljamo izvedbo naslednjih urgentnih ukrepov:

Lokacija 1 (hišne št. Srgaši 40; krožišče v Srgaših): na tem mestu se nahaja glavno cestno krožišče, ki naj bi omogočalo varen izhod oziroma vklop voznikov v/iz smeri Gažon, center vasi Srgaši in Šmarje. Krožišče ni urejeno, oziroma povsem uničeno zaradi poškodb in visokih hitrosti predvsem tovornjakov iz smeri Dragonja – Koper in obratno. Krožišče zahteva nujno ureditev, ki bo zagotavljala varno vključevanje v promet za vse udeležence, ter predvsem omejila visoke hitrosti skozi naselje Srgaši, ki jih večina ne upošteva. Neprimerna geometrija cestnega krožišča namreč sedaj omogoča skoraj nemoteno vožnjo iz smeri Dragonja – Koper na način, da vozilom pred vstopom v krožišče ni potrebno zmanjševati hitrosti.

Lokacija 2 (hišni št. Srgaši 35 in 35a): Območje predstavlja vstopno / izhodno točko v vas (na glavni cesti Dragonja-Koper), kjer je problematičen predvsem vstopni vozni pas cestišča v naselje Srgaši (iz smeri Dragonje). Na mestu je postavljena označevalna tabla za naselje Srgaši, ki pomeni omejitev hitrosti na 50 km/h. Po naših opazovanjih manj kot 10% voznikov na tem mestu prilagodi hitrost, medtem ko večina nadaljuje z neprimerno visokimi hitrostmi (tudi 80 km/h ali več) v smeri proti krožišču. Glede na neposredno bližino stanovanjskih objektov in dvorišč pozivamo k takojšnji postavitvi protihrupne in zaščitne ograje in dodatne signalizacije omejitve hitrosti skozi naselje s postavitvijo stacionarnega radarja za merjenje hitrosti.

Lokacija 3 (hišni št. Grintovec 39, 39a): Območje predstavlja poseljeni del vasi Grintovec, kjer se neposredno ob glavni državni cesti nahajata dva objekta. Objekt s hišno št. 39 predstavlja gostinski obrat z gostinsko teraso, ki je neposredno ob cesti. Visoke hitrosti in hrup vplivata na (ne)atraktivnost te lokacije za mirno sproščeno posedanje za kosilo oz. večerjo na terasi gostinskega obrata. Pri obeh objektih se predlaga takojšnja postavitev protihrupne in zaščitne ograje, s čimer se zagotovi v prvi varnost ljudi.

Glede na to, da gre za območje državne ceste, pozivamo občinsko upravo, da s pobudami pristopi do pristojnega ministrstva in direkcije, s ciljem takojšnjega ukrepanja za zagotovitev varnosti ljudi in njihovega nepremičnega premoženja.

 

Pobuda 16: Pobuda za spremembo namembnosti sedanjega parkirišča na Ukmarjevem trgu ob odprtju parkirne hiše Belveder

V Oljki smo že več kot 10 let nazaj predlagali, da se »elitno« obmorsko parkirišče Ukmarjevega trga nameni drugim vsebinam za ljudi. Parkirišče na tako dragoceno lokacijo ne sodi, zato smo že takrat predlagali, da se spremeni v prijeten park ob morju.

V kratkem se bo v bližini Ukmarjevega trga odprla parkirna hiša Belveder, zato v Lokalnem odboru Oljka Koper ocenjujemo, da je prišel čas za spremembo namembnosti tega parkirišča.

Predlagamo, da se trg na novo tlakuje z istrskim kamnom, na vzhodni strani zasadi z drevesi ter na južnem delu ohrani parkirna mesta za ribiče in druge lastnike plovil. Trg na ta način ohrani možnost večnamenske rabe med katere sodi tudi organizacija kulturnih, športnih, zabavnih in drugih prireditev. Primarno pa bi bil namenjen preživljanju prostega čas ob morju, zato bi se trg ozelenil z mediteranskim rastlinjem v premičnih koritih in postavitvijo klopi za sedenje, ki se začasno odstranijo v primeru prireditve.

Na zahodni strani trga (ob morju) bi se zgradil stekleni objekt z ravno pohodno streho oz. razgledno ploščadjo, ki bi omogočala sprehajanje, sedenje, ležanje – skratka uživanje ob morju. V objektu bi bilo dovolj prostora za gostinsko in turistično dejavnost ter javne sanitarije, njena steklena prepustnost pa bi ohranjala vizualni stik z morjem iz trga.

Lokacija bi se celostno zaključila s postavitvijo štirih 30 metrskih stebrov za slovensko, italijansko, EU in koprsko zastavo. Zastave bi bile vidne z morja, kar bi prihajajočim plovilom naznanjalo prihod v Koper.

V Lokalnem odboru Oljka Koper se zavedamo, da gre za investicijo, ki terja določene finančne resurse ter potrebni čas izvedbe. Zato predlagamo, da se ob odprtju parkirne hiše Belveder, parkirišče na Ukmarjevem trgu začasno preuredi in nameni kakovostnem preživljanje prostega časa: vozila se s trga odmaknejo, začasno namestijo klopi za sedenje in korita z mediteranskim rastlinjem.

S tovrstno spremembo se že jasno nakaže, da je lokacija ob morju dragocena dobrina, ki jo namenjamo ljudem in ne prevoznim sredstvom.