Pobuda za spremembo namembnosti sedanjega parkirišča na Ukmarjevem trgu ob odprtju parkirne hiše Belveder

V Oljki smo že več kot 10 let nazaj predlagali, da se »elitno« obmorsko parkirišče Ukmarjevega trga nameni drugim vsebinam za ljudi. Parkirišče na tako dragoceno lokacijo ne sodi, zato smo že takrat predlagali, da se spremeni v prijeten park ob morju.


V kratkem se bo v bližini Ukmarjevega trga odprla parkirna hiša Belveder, zato v Lokalnem odboru Oljka Koper ocenjujemo, da je prišel čas za spremembo namembnosti tega parkirišča.


Predlagamo, da se trg na novo tlakuje z istrskim kamnom, na vzhodni strani zasadi z drevesi ter na južnem delu ohrani parkirna mesta za ribiče in druge lastnike plovil. Trg na ta način ohrani možnost večnamenske rabe med katere sodi tudi organizacija kulturnih, športnih, zabavnih in drugih prireditev. Primarno pa bi bil namenjen preživljanju prostega čas ob morju, zato bi se trg ozelenil z mediteranskim rastlinjem v premičnih koritih in postavitvijo klopi za sedenje, ki se začasno odstranijo v primeru prireditve.


Na zahodni strani trga (ob morju) bi se zgradil stekleni objekt z ravno pohodno streho oz. razgledno ploščadjo, ki bi omogočala sprehajanje, sedenje, ležanje – skratka uživanje ob morju. V objektu bi bilo dovolj prostora za gostinsko in turistično dejavnost ter javne sanitarije, njena steklena prepustnost pa bi ohranjala vizualni stik z morjem iz trga.


Lokacija bi se celostno zaključila s postavitvijo štirih 30 metrskih stebrov za slovensko, italijansko, EU in koprsko zastavo. Zastave bi bile vidne z morja, kar bi prihajajočim plovilom naznanjalo prihod v Koper.


V Lokalnem odboru Oljka Koper se zavedamo, da gre za investicijo, ki terja določene finančne resurse ter potrebni čas izvedbe. Zato predlagamo, da se ob odprtju parkirne hiše Belveder, parkirišče na Ukmarjevem trgu začasno preuredi in nameni kakovostnem preživljanje prostega časa: vozila se s trga odmaknejo, začasno namestijo klopi za sedenje in korita z mediteranskim rastlinjem.


S tovrstno spremembo se že jasno nakaže, da je lokacija ob morju dragocena dobrina, ki jo namenjamo ljudem in ne prevoznim sredstvom.