Dr. Salvator Žitko pridobil naziv Častni občan Mestne občine Koper

V Lokalnem odboru Oljka smo na seji občinskega sveta Mestne občine Koper z veseljem podrli predlog župana Aleša Bržana za podelitev naziva častni občan dr. Salvatorju Žitku, kateremu izrekamo globoko spoštovanje in čestitamo ob pridobljenem nazivu.

 

V podani obrazložitvi za pridobitev naziva častni občan je med ostalim zapisano: »dr. Salvator Žitko je vsa svoja znanja na področju socialne, gospodarske in politične zgodovine Istre in še posebej Kopra pridobil s temeljitim in predvsem arhivskim raziskovanjem virov v številnih domačih in tujih ustanovah. Njegovo delovanje je bilo vselej usmerjeno v spodbujanje študij in raziskav na področju domoznanske zgodovine, ohranjanju in vrednotenju umetniške dediščine ter večjezične in večetnične kulture na območju Istre.

Gre za enega izmed vodilnih istrskih zgodovinarjev v povojnem času in zagotovo vodilnega zgodovinarja na območju Kopra, ki je s svojo stalno prisotnostjo in nastopi zaznamoval ta čas. Zaradi svoje široke in kulturne razgledanosti se dr. Salvator Žitko skozi vse življenje izkazuje kot žlahten humanist, ki poleg strokovne odličnosti znanstvene izsledke želi in zna posredovati tudi širši javnosti.«

 Obrazložitev predloga za podelitev naziva častni občan dr. Salvatorju Žitku  (2,3 MB)