19. redna seja občinskega sveta MO Koper

V okviru seje občinskega sveta Mestne občine Koper dne, 26.03.21 sta Peroša Patrik in Vida Gračnar podala sledeče pobude

 

Pobuda 1 – Sanacija Šmarske ceste

Šmarska cesta (od križišča je na več odsekih od križišča pri Ford nova d.o.o. do krožišča OMV bencinskega servisa na Srgaših) je na več odsekih poškodovana oz. še posebej nevarna ob dežju. Podajamo pobudo, da Mestna občina Koper pozove pristojno ministrstvo in direkcijo, da umestijo navedeno cesto v program sanacije.

 

Pobuda 2 – Krožišče za Paderno

Prebivalci zaselka Paderna se ob povečanem prometu soočajo s težavo vključevanja na Šmarsko cesto oziroma zavijanju na levo v vas, ko pridejo iz smeri Kopra. Obstaja celo možnost, da ostanejo na sredinskem pasu dokler čakajo vozila iz nasprotne smeri. To predstavlja nevarnost naleta, saj na tem  odseku ceste imajo vozila relativno visoko hitrost. Podajamo pobudo, da Mestna občina Koper pozove pristojno ministrstvo in direkcijo, da navedeno »križišče« spremeni v krožišče ali pa vzpostavi še en vozni pas za tiste, ki zavijajo levo (ko pridejo iz smeri Kopra).

 

Pobuda 3 – ureditev krožišča na Markovcu

Podajamo pobudo za preučitev smotrnosti spremembe križišča pri vrtcu Semedela enota Markovec (Ulica Vena Pilona / Pot v Gaj / Ulica Vojke Šmuc) v krožišče, s ciljem zagotavljanja boljše pretočnosti prometa in večje varnosti vseh udeležencev v prometu. Navedeno križišče je še posebej izpostavljeno prometnim zamaškom ob jutranji konici ter ob zaključku šole na bližnji Osnovni šoli Antona Ukmarja.

 

Pobuda 4 – Prenova odseka Parenzane

Sprehajalno rekreativna pot Parenzana od glavne avtobusne postaje do Bertoškega mostu je na določenih odsekih poškodovana. Podajamo pobudo, da se pot ustrezno sanira pri čemer naj se ustrezno označi kolesarsko pot in pot za pešce. Poleg tega je smiselno postaviti javno razsvetljavo, kar bi omogočilo njeno uporabo tudi v večernih urah. 

 

Pobuda 5 – Postavitev ogledala (Socerb)

Podajamo pobudo, da se postavi cestno ogledalo na križišču naselje Socerb / cesta Socerb-Kastelec, in sicer na ta način, da omogoča varnejšo vključevanje vozil iz naselja Socerb na to glavno cesto, ki pripelje iz italijanske smeri.

 

Pobuda 6 – Cesta mejni prehod Škofije – krožišče pri koprskem pokopališču

cesta od mejnega prehoda Škofije do Bertokov bo kot vsako leto do sedaj ob praznikih in poletnih mesecih deležna povečanega števila vozil, ki se izogibajo plačilu vinjete potrebne za vožnjo po hitri cesti mejni prehod Škofije – Koper. Podajamo pobudo, da se Mestna občina Koper zavzame za izboljšanje stanja na tej cesti katera služi predvsem lokalnem prebivalstvu KS Škofij in KS Bertokov ter ostalim občankam in občanom Mestne občine Koper. Med rešitvami je ponoven poziv Vladi RS in pristojnem ministrstvu, da opustijo vinjetni sistem na odseku od mejnega prehoda Škofije do predora Markovec. Druga možna rešitev je omejitev uporabe ceste na lokalno prebivalstvo, pri čemer bi bila verjetno potrebna prekvalifikacija v lokalno / občinsko cesto.

 

Pobuda 7 – postavitev table na stavbo Libertas

Stavba Libertas (iz leta 1825) postaja čedalje bolj družbeno uporabna, v preteklosti je služila za skladiščenje soli, v njej pa je deloval tudi prvi koprski športni klub. Leta 1888 je bil namreč ustanovljen Club Canottieri Libertas Capodistria – Veslaški klub Libertas Koper. Podajamo pobudo, da se na pročelje stavbe postavi tabla katera bi vsebovala zgodovinski pregled prvega koprskega športnega kluba.

 

Pobuda 8 – Slovesnost ob občinskem prazniku

Letošnji občinski praznik 15. maj – spomin na Marežganski upor bo poseben, saj mineva 100 let (1921-2021) od prvega upora proti fašistom. Pričakujemo, da bo spominska slovesnost primerna svoji obletnici, zato naprošamo, da občinske svetnice in svetnike pravočasno seznanite glede predvidenega programa občinskega praznika, predvsem zaradi morebitnih omejitev in ukrepov za zajezitev širjenja covid-19. Poleg zapisanega podajamo pobudo, da se izda posebna številka časopisa MOK katera naj bo namenjena občinskem prazniku in spominu na Marežganski upor.