18. redna seja občinskega sveta MO Koper

V okviru 17. redne seje občinskega sveta mestne občine Koper sta občinska svetnika Oljke Patrik Peroša in Vida Gračnar predstavila sledeče pobude in vprašanja.

Pobuda 1: brezplačna uporaba parkirišča Mišja peč

Pred časom se je vzpostavilo plačljivo uporabo parkirišča na območju plezališča Mišja peč. V Oljki se nam zdi povsem nesprejemljivo, da morajo ljudje za uporabo parkirišča na tem območju plačati parkirnino, ne glede na dolžino parkiranja. Navedena lokacija je priljubljena med rekreativci zato je prav da se jim omogoči aktivno sprostitev v naravi brez nepotrebnih stroškov. Podajamo pobudo, da se za prvi dve ali prve tri ure omogoči brezplačno parkiranje; začetek parkiranja mora voznik označiti s parkirno uro, ki jo nastavi na vidno mesto v vozilu. Za daljše parkiranje pa je smiselna simbolna parkirnina z namenom, da ne pride do zlorab.

 

Pobuda 2: Vzpostavitev otroškega igrišča v Grintovcu

V vasi Grintovec je v zadnjih letih opaziti dvigajoč trend mladih družin, ki so se odločile za bivanje v lokalnem podeželskem okolju. Iz tega namena je smiselno vzpostaviti varno igrišče za druženje otrok in mladih družin. Podajamo pobudo, da se na območju blizu sedanjega večnamenskega igrišča vzpostavi otroško igrišče z igrali.

 

Pobuda 3: Pokrita otroška igrala

Podajamo pobudo, da se vzpostavi vsaj eno otroško igrišče z igrali, ki bi se ga lahko koristilo v vseh vremenskih pogojih. Sedanja otroška igrišča so namreč na odprtih javnih površinah, zatorej uporabna zgolj v dobrih vremenskih okoliščinah. Pokrita otroška igrala se lahko vzpostavijo v zaprtih prostorih (objektih) – dejansko uporabna skozi vso leto, ali pa se zagotovi streha na enem izmed obstoječih otroških igrišč, ki omogoča uporabo tudi v času močnega sonca ali rahlega dežja.

 

Pobuda 4: Sanacija ceste – ulice Pot v gaj

Cestišče in pločnik ulice Pot v gaj sta v slabem stanju, potrebni sanacije. Gre za lokalno cesto značaja »slepa ulica«, saj služi za tam stanujoče prebivalce. Pločnik koristi lokalno prebivalstvo, kakor tudi učenci tamkajšnje osnovne šole, ki stanujejo v Žusterni ali na Markovcu. Navedeni cesta in pločnik nista bila deležna sanacije več desetletij, zato je čimprejšnja vključitev v sanacijski načrt nujno potrebna.

 

Pobuda 5: Sanacija ceste – zaselek Marancini

Lokalna cesta (parc. št. 3214/1 k.o. Marezige), ki pelje v zaselek Marancini je v slabem stanju, potrebna sanacije. Gre za lokalno cesto značaja »slepa ulica«, saj služi za tam stanujoče prebivalce. Cesta je še posebej nevarna ob slabem vremenu, saj so določeni deli cestišča poškodovani. Cesto je smiselno vključiti v sanacijski načrt lokalnih cest.

 

Vprašanje in Pobuda: Razširitev omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij pristaniške dejavnost

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih sredstev z izvajanje omilitvenih ukrepov v Mestni občini Koper z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2020 je bil nekajkrat podaljšan. Zanima nas koliko prijavi je prispelo na ta razpis in koliko od teh je prejelo nepovratna sredstva. Poleg tega nas zanima koliko sredstev je bilo porabljenih na proračunski postavki iz tega naslova.

 

Pri pogovoru z občankami in občani ter podrobnejši preučitvi razpisa smo ugotovili eno pomanjkljivost za katero smatramo, da je pri izvedbi omilitvenih ukrepov izjemno pomembna. Na seznamu izvajanja omilitvenih ukrepov je med upravičenimi stroški za izvedbo investicij navedena tudi izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije. Zasledili smo, da med upravičene stroške ne sodi zamenjava strešne kritine, kar je nekoliko čudno glede na predvideni ukrep. Zato podajamo pobudo, da se javni razpis dopolni tako, da bo med upravičene stroške sodila tudi zamenjava strešne kritine.