16. redna seja občinskega sveta MO Koper

V okviru 16. redne seje občinskega sveta Mestne občine Koper sta občinska svetnika Oljke Patrik Peroša in Vida Gračnar predstavila sledeče pobude in vprašanja

15. redna seje občinskega sveta MO Koper

V okviru 15. redne seje občinskega sveta Mestne občine Koper sta občinska svetnika Oljke Patrik Peroša in Vida Gračnar predstavila sledeče pobude in vprašanja.

INFORMATIVNE TABLE DOBRODOŠLI V ISTRO

Pred časom je zaživela nova blagovna znamka z novim grafičnim znakom Love Istria, ki promovira istrske destinacije Ankaran, Izola, Koper in Portorož-Piran. Podajamo pobudo, da se na glavne cestne povezave, ki pripeljejo v Mestno občino Koper na »meji« med Slovensko Istro in (a) Italijo, (b) Hrvaško ter (c) Krasom postavijo promocijske table z napisom »Dobrodošli v Istro« in grafičnim znakom Love Istria, na dvojezičnem območju še s pripisom v italijanščini »Benvenuti in Istria«.

POBUDA ZA PROSTORSKO UREDITEV OBMOČJA OB STADIONU – ŠPORTNO PRIREDITVENI CENTER

Oljka Koper si je v zadnjem desetletju prizadevala za izgradnjo večje mestne garažne hiše s približno 3000 parkirnimi mesti na veliki parkirni površini ob mestnem stadionu in predvsem neposredno ob vstopu v mesto. Še danes verjamemo, da bi to bila najboljša rešitev mirujočega prometa v Kopru, saj je lokacija enostavno in hitro dostopna iz hitre ceste H5/H6 Bertoki-Izola ter v neposredni bližini mestnega središča in drugih pomembnih točk v Kopru. V 10-15 minutah je možen peš dostop do katerekoli točke v mestu, sploh z ustreznimi javnimi (električnimi) prevoznimi sredstvi (skiro, kolo, skuter, avtobus ipd.) bi bilo vse še veliko lažje.

Pobuda odloka o štipendiranju

ODLOK O ŠTIPENDIRANJU
(Uradni list RS, št. 3/17 z dne 20. 01. 2017)
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV

 

Uvodne ugotovitve

Občinski svet Mestne občine Koper je na svoji seji dne, 22. 12. 2016 sprejel Odlok o štipendiranju (št. 410-165/2016). Sprejeti odlok je razveljavil pravilnik o štipendiranju, ki je bil sprejet leta 2004, leta 2008 in 2013 pa še njegove spremembe in dopolnitve. Mestna občina Koper je za študijsko leto 2004/2005 prvič objavila razpis za podelitev štipendij za nadarjene študente, ki se izvaja še danes.