DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novic
Podpiramo samostojno pokrajino Slovenska Istra
Istra
Torek, 20 avgust 2019

Septembra se pripravlja uradna predstavitev novega predloga o decentralizaciji oz. regionalizaciji Slovenije, že zdaj pa so znani nekateri njegovi glavni obrisi. Iz predloga tudi že jasno izhaja, kakšna naj bi bila podoba naše regije oz. pokrajine.

V stranki Oljka pozdravljamo vse korake, ki vodijo k uresni?itvi pokrajin kot pomembnega elementa lokalne samouprave. To je tudi eden temeljnih elementov našega politi?nega programa. Kot stranka, ki odraža življenje in želje ljudi v Slovenski Istri, se želimo dejavno vklju?iti v iskanje najboljših rešitev. Tudi zato, ker v trenutnem predlogu pokrajinske razdelitve vidimo kar nekaj pomanjkljivosti.

Slovensko Istro sedanji predlog vklju?uje v t.im. Primorsko-notranjsko pokrajino. Njen sedež naj bi bil v Kopru, sedež pokrajinskega sveta v Postojni, sedež sveta ob?in pa v Sežani.

V stranki Oljka se s tovrstno povezavo v nobenem primeru ne strinjamo. Problemati?no je seveda povezovanje z notranjsko regijo, s katero Istra nima veliko skupnega. Edina zgodovinska vez z notranjsko regijo je namre? Rapalska meja, kar pa je najbolj tragi?en trenutek v zgodovini zahodne Slovenije.

V stranki Oljka zato predlagamo, da se oblikuje samostojna – pokrajina Slovenska Istra. Slovenska Istra je zelo posebna pokrajina. Najprej zato, ker imamo tu morje. Ta nas opredeljuje podnebno, gospodarsko in kulturno-zgodovinsko. Podnebno zato, ker opredeljuje rastje in ljudski temperament. Tu so doma vino in oljke, rožmarin in sivka. Istra je sti?iš?e kultur in jezikov; zaznamovali sta jo Beneška republika s svojim svetovljanstvom in Avstro-ogrska monarhija s svojo strogostjo in redom, ?e naj ostanemo pri najpomembnejših. Prepletanje narodov in kultur v zgodovini nas je nau?ilo strpnosti in gostoljubja. Zato so Istrani ljudje, ki se zavedajo pomena druga?nosti in bogastva razli?nosti. Tudi zato je v Istri dvojezi?nost nekaj samoumevnega in dobrodošlega.

Iz tako uglašenega okolja raste tudi istrsko gospodarstvo. Morje nam daje zaposlitve, hrano in opredeljuje eno glavnih gospodarskih dejavnosti – turizem. V Istri smo že zgodaj razumeli, da turizem ni zgolj dirka za zaslužkom; Pomembno je, da gostje odhajajo iz Istre zadovoljni – le taki se potem radi vra?ajo. Turizem pa ni le morje, temve? prav tako podeželje. Trajnostni razvoj in skrb za okolje ponujata kvaliteto bivanja, ki temelji na lokalni samooskrbi, integraciji podeželja in bogatih virih turisti?ne ponudbe.

To je Istra – dežela bogate kulture, ki iz generacije v generacijo ohranja dragoceno tradicijo, znanje ter naravno in socialno dediš?ino svojega prostora.

Zakaj torej Istro potiskati proti notranjosti države in jo povezovati z Notranjsko regijo, s katero ima skupnega malo ali ni?. ?e s kom, naj se Istra poveže v pokrajino s Krasom in Brkini, s katerima nas povezujejo zgodovina, ki nas je tudi politi?no zaznamovala, gospodarstvo, ki v vseh treh obmo?jih teži k morju, in meje, ki so bile v?asih breme, a so nas prav zato nau?ile sožitja in strpnosti.

V stranki Oljka razumemo sedanji predlog regionalizacije kot grobo poseganje v Istro, kot jo dojemajo in živijo njeni prebivalci. Predlog je po naši oceni za Primorce celo ponižujo?, saj ga razumemo kot poskus razbijanja mo?ne in klene Primorske. Zato je za stranko Oljka sedanji predlog nesprejemljiv in se bomo proti njemu borili z vsemi svojimi mo?mi. Seveda bomo pri tem v prvi vrsti prisluhnili volji prebivalcev Istre. Prepri?ani pa smo, da bo med njimi obveljal vsaj eden od naših predlogov za regijo, torej pokrajina Slovenska Istra ali pokrajina Slovenska Istra, Kras in Brkini ali velika pokrajina Primorska.

Valter Krmac, predsednik

 
.