DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novic
Vrnimo Kopru Koprsko no?
Koper
Četrtek, 08 avgust 2019

V koprskem lokalnem odboru stranke Oljka predlagajo, da se Kopru povrne blagovna znamka Koprska no?. ?eprav je bila letonja osrednja prireditev mesta - Rumeno-modre no?i, uspena in odmevna, ji po oceni lokalnega odbora manjka dua, tisti ar, ki ga premoreta Koper in njegovo prebivalstvo.

Vsi dobro poznamo zaplet v zvezi z imenom prireditve Koprska no?. Najprej je ime leta 2001 za?itilo Turisti?no drutvo Koper, kasneje, leta 2014 pa ga je prevzelo podjetje Parametrik d.o.o. v lasti Alea Vilerja. Ale Viler je glasbenik in poslovne, pred kratkim je na obmo?ju nekdanjega Kemiplasa odprl koncertno prizori?e Music park Dekani Bivje. Verjamem, da bo kot doma?in ?util pripadnost do svojega kraja in bo Mestni ob?ini Koper vrnil ime. pravi Vida Gra?nar, predsednica Lokalnega odbora Koper.

Kar zadeva same prireditev, Gra?narjeva ocenjuje, da bi se morali vanjo aktivneje vklju?evati bistveno ve?je tevilo doma?ih izvajalcev, tako kot ustvarjalci in izvajalci programa kot ponudniki gostinskih in drugih storitev. Z ve?jim deleem lokalnih, istrskih ponudnikov storitev bi dogodku dodali tistega duha, ki ga z leti postopoma izgublja, obiskovalcem pa prikazali vse bogastvo naega kraja, od gastronomske in enoloke ponudbe do pestrega portnega, kulturnega in zabavnega programa za vse generacije kakor tudi tradicionalno nedeljsko tombolo. meni Gra?narjeva.

Vra?anje tradicije Kopru pomeni bogatenje njegove podobe in prenaanje njegovih vrednot na tevilne obiskovalce, ki se te prireditve udeleujejo od blizu in dale?. V koprskem lokalnem odboru stranke Oljka so zato prepri?ani, da bi k temu prispevala tudi vrnitev imena Koprska no?. Ob?inska svetnica Mestne ob?ine Koper, Vida Gra?nar bo v okviru naslednje seje ob?inskega sveta tudi formalno podala predlog, da ob?ina pristopi k postopku pridobitve blagovne znamke Koprska no?.

Vida Gra?nar, predsednica

Lokalni odbor Koper

 
.