DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Valter Krmac - županski kandidat v Kopru
Koper
Sreda, 17 oktober 2018

Valter Krmac je  gospodarstvenik, lastnik podjetja Kmk box d.o.o., ki ga vrsto let tudi vodi. Letos je podjetje iz Izole preselil v Koper, v nekdanje prostore tedaj zapuščenega in zanemarjenega Inde. V podjetju je zaposlenih 60 ljudi in 25 študentov. Po poklicu je letalski inženir – poklicni pilot, ki je svojo poklicno pot začel na potniški letalih DC9 in Airbus A-320 slovenskega prevoznika Adrije Airways.

Za kandidaturo se je odločil zato, ker želi vnesti svežino v političen prostor; Koper, je prepričan Krmac, potrebuje spremembe. Svoje politično delovanje vidi v vodenju ekipe ljudi, ki so pripravljeni interese družbe postaviti pred svoje lastne.

Kot župan bo vpeljal drugačen politični model, kot smo ga bili vajeni doslej. V koalicijo namerava povabiti vse stranke, izvoljene v mestni svet, saj se, kot pravi, »vse stranke strmijo za dobrobit svoje občine, župan pa mora delovati po načelih vključevanja, soustvarjanja in enakih možnosti«. Podžupane bo predlagal po področjih dela, poleg predstavnika italijanske manjšine bodo preostali trije zadolženi za območje mesta, primestja in podeželja. V vsako krajevno skupnost bo vpeljal župansko pisarno, seje občinskega sveta pa bodo potekale po krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti bodo dobile večja pooblastila, predvsem na področju priprave občinskega proračuna, v katerem se bo postavka za investicije delila glede na število prebivalcev posamezne skupnosti. To pa pomeni delovanje na prednostnih investicijah prek participativnega proračuna in neposredno odločanje občanov. Na ta način želi zagotoviti enakomernejši razvoj mestne občine, vodstvo občine pa približati ljudem.

Na prvem mestu pa so aktivnosti za čim hitrejši sprejem občinskega temeljnega prostorskega akta (OPN), saj je Koper ena redkih občin v Sloveniji, ki tega še nima. Zavzema se za omejitev števila županskih mandatov v prepričanju, da je sedanja praksa nevarna za demokracijo.

Kot župan Kopra bo Krmac zasnoval razvojno strategijo, naravnano na odpiranje novih delovnih mest, tako v samem mestu kot na podeželju. Strategija predvideva nova delovna mesta tudi za mlade diplomante z Univerze na Primorskem in želi Kopru vrniti blišč in pomen nekdanje beneške »prestolnice Istre«. Bolj pozoren je Krmac tudi do kulturnih dejavnosti, ki naj mestu utrdijo njegovo identiteto, Koper pa zakoličijo na zemljevidu kulturnega turizma. To je namreč smer, kjer vidi Krmac nove izzive in prednosti mesta in primestja. S tem v zvezi je povezan tudi razvoj Luke Koper, ki naj bi se v interesu vseh deležnikov usmerila v uporabo zelene energije in energetske učinkovitosti ter s tem zmanjšala onesnaženost zraka, hrupa in svetlobe. Na inovativen način bo pristopil do ureditve kakovostnejšega bivanja v tretjem življenjskem obdobju.

Krmac sicer priznava, da so koprske občinske uprave v preteklosti že veliko naredile. Kar pa ob tem pogreša, je povezovanje. Prepričan je, da je le v povezovanju ključ uspeha in v tem duhu napoveduje sodelovanje z vsemi obalnimi občinami. Le tako bo Istra končno postala enakovreden sogovornik Ljubljani in postavila temelj za bodoče regije.

Krmac je velik ljubitelj Istre; sam pravi, da jo čuti v srcu. Prosti čas najraje preživlja v kolesarjenju po istrskih poteh in odkrivanju njenih lepot. Obdeluje manjši oljčnik in vinograd ter tako prispeva k ohranjanju tradicij teh krajev. Na tihem pa upa, da se bo nekoč lotil pridelave istrskega pršuta, ki je zanj vrhunski kulinarični proizvod. Je velik zagovornik življenja v sožitju z naravo, prepričan, da nihče nikoli ne bi smel izgubiti stika z njo.

 
.