DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novic
VinaKoper naj ostane v »domačih rokah«
Koper
Četrtek, 28 februar 2019

Prodaja 50-odstotnega deleža družbe Adriafin, ki obvladuje 77,7 odstotka družbe Vinakoper, ponovno buri duhove v Slovenski Istri. Morebitni nestrateški kupec bi namreč predstavljal nevarnost ne le za prihodnost same družbe, temveč tudi za istrske vinarje, kulturno krajino in vinsko tradicijo, po kateri je Istra poznana daleč naokoli.

Oljka, stranka Slovenske Istre, ob tem poziva vse odgovorne, naj temeljito premislijo, komu dovoliti prevzem družbe, ki ni le gospodarska, temveč je globoko vsajena v družbeni in kulturni organizem Istre ter identiteto istrskega prostora. Odločitev bo toliko lažja, ker obstajajo resni domači interesenti s sorodno strateško naravnanostjo kot Vinakoper.

V tem trenutku je najresnejši interesent KZ Agraria Koper, ki že sedaj obvladuje 20,7 odstotka Vinakoper, z nakupom Adriafinovega deleža pa bi si zagotovila odločilno strateško pozicijo v družbi. Domače lastništvo Vinakoper je pomembno tudi zato, ker ima koprski vinar v lasti oz. zakupu okroglih 590 hektarjev vinogradov, in torej zemljišč tik ob slovensko-italijanski meji. To dejstvo v nobenem zgodovinske trenutku ni bilo zanemarljivo, danes pa postaja ponovno pomembno varovalo pred ozemeljskim jastrebi.

Odločitev Agrarie Koper, da prek nakupa družbe Adriafin postane strateška lastnica Vinakoper, podpirajo tudi vsi štirje istrski župani. V Oljki složnost županov z veseljem podpiramo, saj se zavedamo, da so nekatera strateška vprašanja za našo regijo rešljiva le ob usklajenem delovanju vseh istrskih občin.

O pomenu, da Vinakoper ostane v slovenski lasti, so prepričani tudi drugi poznavalci slovenskega vinarstva in kletarstva, kot morebitnega strateškega partnerja pa omenjajo Klet Brda. Ne le zato, ker gre za primorsko klet, ki je zasnovala uspešno prodajno strategijo, temveč tudi zato, ker naj bi bila sposobna delež v Adriafinu tudi odkupiti.

Na koncu ostaja še tretja možnost reševanja Vinakoper, in sicer Luka Koper, ki ima kot polovična lastnica družbe Adriafin predkupno pravico. Vinakoper s tem sicer ne bi dobil strateškega partnerja, bi pa pridobil čas, da ga najde. Obenem bi bila to priložnost za državo, da pokaže, ne le da se zaveda strateškega pomena obmejnega območja, temveč tudi, da podpira razvoj istrske regije in njenih ljudi.

Valter Krmac, predsednik Oljke

 
Lokalne volitve 2018
Istra
Ponedeljek, 21 januar 2019

Oljka - stranka Slovenske Istre je nastopala na lokalnih volitvah, ki so bile 18. novembra 2018. Udeležila se je volitev v Mestni občini Koper, Občini Izola in Občini Piran tako, da je nastopala z županskim kandidatom in listo za občinski svet.

OBČINA PIRAN

Kandidat za župana VIko Kveder je dobil 180 glasov (2,44%) in zasedel 5. mesto.

Lista za občinski svet je volilni enoti 2 zasedla 7. mesto (3,68%), v volilni enoti 3 ravno tako 7. mesto (5,01%) ter v volilni enoti 4 - 9.mesto (3,94%). 

V mandatu 2018-2022 Oljka ne bo imela predstavnika v občinskem svetu občine Piran.

OBČINA IZOLA

Kandidat za župana Vojko Ludvik je dobil 95 glasov (1,48%) in zasedel 10. mesto.

Lista za občinski svet je volilni enoti 1 zasedla 13. mesto (2,06%).

V mandatu 2018-2022 Oljka ne bo imela predstavnika v občinskem svetu občine Izola.

MESTNA OBČINA KOPER

Kandidat za župana Valter Krmac je dobil 1.221 glasov (5,01%) in zasedel 5. mesto.

Lista za občinski svet je volilni enoti 1 zasedla 4. mesto (1.349 glasov oz. 5,60%).

V mandatu 2018-2022 Oljka ima 2 predstavnika v občinskem svetu Mestne občine Koper, to sta: mag. Patrik Peroša in Vida Gračnar.

 

 
Valter Krmac - županski kandidat v Kopru
Koper
Sreda, 17 oktober 2018

Valter Krmac je  gospodarstvenik, lastnik podjetja Kmk box d.o.o., ki ga vrsto let tudi vodi. Letos je podjetje iz Izole preselil v Koper, v nekdanje prostore tedaj zapuščenega in zanemarjenega Inde. V podjetju je zaposlenih 60 ljudi in 25 študentov. Po poklicu je letalski inženir – poklicni pilot, ki je svojo poklicno pot začel na potniški letalih DC9 in Airbus A-320 slovenskega prevoznika Adrije Airways.

Za kandidaturo se je odločil zato, ker želi vnesti svežino v političen prostor; Koper, je prepričan Krmac, potrebuje spremembe. Svoje politično delovanje vidi v vodenju ekipe ljudi, ki so pripravljeni interese družbe postaviti pred svoje lastne.

Kot župan bo vpeljal drugačen politični model, kot smo ga bili vajeni doslej. V koalicijo namerava povabiti vse stranke, izvoljene v mestni svet, saj se, kot pravi, »vse stranke strmijo za dobrobit svoje občine, župan pa mora delovati po načelih vključevanja, soustvarjanja in enakih možnosti«. Podžupane bo predlagal po področjih dela, poleg predstavnika italijanske manjšine bodo preostali trije zadolženi za območje mesta, primestja in podeželja. V vsako krajevno skupnost bo vpeljal župansko pisarno, seje občinskega sveta pa bodo potekale po krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti bodo dobile večja pooblastila, predvsem na področju priprave občinskega proračuna, v katerem se bo postavka za investicije delila glede na število prebivalcev posamezne skupnosti. To pa pomeni delovanje na prednostnih investicijah prek participativnega proračuna in neposredno odločanje občanov. Na ta način želi zagotoviti enakomernejši razvoj mestne občine, vodstvo občine pa približati ljudem.

Na prvem mestu pa so aktivnosti za čim hitrejši sprejem občinskega temeljnega prostorskega akta (OPN), saj je Koper ena redkih občin v Sloveniji, ki tega še nima. Zavzema se za omejitev števila županskih mandatov v prepričanju, da je sedanja praksa nevarna za demokracijo.

Kot župan Kopra bo Krmac zasnoval razvojno strategijo, naravnano na odpiranje novih delovnih mest, tako v samem mestu kot na podeželju. Strategija predvideva nova delovna mesta tudi za mlade diplomante z Univerze na Primorskem in želi Kopru vrniti blišč in pomen nekdanje beneške »prestolnice Istre«. Bolj pozoren je Krmac tudi do kulturnih dejavnosti, ki naj mestu utrdijo njegovo identiteto, Koper pa zakoličijo na zemljevidu kulturnega turizma. To je namreč smer, kjer vidi Krmac nove izzive in prednosti mesta in primestja. S tem v zvezi je povezan tudi razvoj Luke Koper, ki naj bi se v interesu vseh deležnikov usmerila v uporabo zelene energije in energetske učinkovitosti ter s tem zmanjšala onesnaženost zraka, hrupa in svetlobe. Na inovativen način bo pristopil do ureditve kakovostnejšega bivanja v tretjem življenjskem obdobju.

Krmac sicer priznava, da so koprske občinske uprave v preteklosti že veliko naredile. Kar pa ob tem pogreša, je povezovanje. Prepričan je, da je le v povezovanju ključ uspeha in v tem duhu napoveduje sodelovanje z vsemi obalnimi občinami. Le tako bo Istra končno postala enakovreden sogovornik Ljubljani in postavila temelj za bodoče regije.

Krmac je velik ljubitelj Istre; sam pravi, da jo čuti v srcu. Prosti čas najraje preživlja v kolesarjenju po istrskih poteh in odkrivanju njenih lepot. Obdeluje manjši oljčnik in vinograd ter tako prispeva k ohranjanju tradicij teh krajev. Na tihem pa upa, da se bo nekoč lotil pridelave istrskega pršuta, ki je zanj vrhunski kulinarični proizvod. Je velik zagovornik življenja v sožitju z naravo, prepričan, da nihče nikoli ne bi smel izgubiti stika z njo.

 
Vojko Ludvik – županski kandidat v Izoli
Izola
Torek, 09 oktober 2018

Za župansko funkcijo se bo v imenu stranke Oljka na lokalnih volitvah v Izoli potegoval Vojko Ludvik, letnik 1958, podjetnik in dolgoletni predsednik izolskega lokalnega odbora Oljke.

Vojko Ludvik je že več mandatov član izolskega občinskega sveta, kjer je uspešno zagovarjal programske iztočnice Oljke, sodeloval v delovnih skupinah na področju gospodarstva, financ, okolja in prostora in se zavzemal za rešitve po meri prebivalcev. Njegove politične izkušnje in pripravljenost na dialog so zagotovilo, da bo dober, zanesljiv in učinkovit župan, pravi človek na pravem mestu.

Njegove programske prioritete postavljajo na prvo mesto urejanje prostora, tudi v dialogu z državo, kjer je potrebno, razvoj podjetništva in kmetijstva v sodelovanju z lokalnimi institucijami, prevetritev turistične usmeritve, predvsem pa širitev izobraževalne mreže v sodelovanju z Univerzo na Primorskem in aktiviranje mladih.

 
Viko Kveder – županski kandidat v Piranu
Piran
Torek, 02 oktober 2018

Piranski lokalni odbor Oljke na prihajajočih lokalnih volitvah stavi na posameznike, domačine, ki so svoj poslovni uspeh dosegli s svojimi rokami in svojim delom. Prav taki ljudje namreč zagotavljajo napredek in boljšo prihodnost  za prebivalce občine, na čelu katere delujejo. Izvršni odbor Oljke Piran je zato za svojega županskega kandidata na lokalnih volitvah izbral Vika Kvedra, dolgoletnega ladjarja in priznanega turističnega delavca.

Viko Kveder se na županske volitve podaja v prepričanju, da je za občino moč narediti veliko več, kot je bilo storjenega doslej. Veliko možnosti in priložnosti, ki so bile mestu na voljo, ni bilo izkoriščenih, zaveda pa se, da bo potrebnega veliko dela, da občino ponovno postavi na zmagovito pot in pravi tir. Verjame, da bo kot župan moral delovati najprej postopno, z malimi koraki, da bo s sodelavci sploh lahko začel normalno delovati.

Na prvem mestu se Viko Kveder zavzema za popolno transparentnost delovanja občinske uprave ter vodenja občine in občinskih zadev nasploh. Zagotavlja ničelno toleranco do vsakršnih zlorab, in temu načinu dela je globoko predan.

Njegove prioritete je ustvarjanje pogojev za razvoj in dvigovanje ravni občinskega turizma; reševanje problematike parkiranja, parkirnih mest in izgradnja potrebnih garažnih hiš; prevetritev občinske športne politike (dodajanje vsebin, potrebna infrastruktura, delo z mladimi ...); ureditev bližnje in širše okolice v varne, prijetne in zanimive lokacije; spodbujanje malega podjetništva in obrti; skrb za mladinske programe ter programe za starostnike in osebe s posebnimi potrebami. Blizu mu je ideja o participativnem proračunu.

»Kot župan bi si želel, da bi občinski svet ne bil zgolj avtomat za potrjevanje sklepov ali a priori nasprotovanje, ampak za dejanske vsebinske, kvalitetne razprave. Le tako je moč doseči najboljšo rešitev za prebivalce občine – četudi te ne bile po volji posameznikov na pozicijah moči«, pravi Viko Kveder.

Viko Kveder je bil rojen 1967 v Kopru. Končal je srednjo in zatem še višjo pomorsko šolo v Portorožu.

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 Naslednja > Konec >>

.