DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Republika Katalonija - pravica do priznanja
Istra
Torek, 07 november 2017

Predsedniku Vlade RS, dr. Cerarju in predsedniku Državnega zbora RS, dr. Brglezu smo poslali pismo s katerim ju pozivamo, da Republika Slovenija prizna Republiko Katalonijo.

V nadaljevanju prilagamo vsebino pisma v celoti:

Zadeva: Republika Katalonija – pravica do priznanja

Z razglasitvijo Republike Katalonija so Katalonci okronali referendumsko odločitev ljudstva in potrdili svojo pravico do samoodločbe. Kdo lahko bolj kot Slovenci razume želje, strasti in sanje, ki so jih uresničili s tem dejanjem! Zato naj Republika Slovenija tudi uradno izrazi spoštovanje do demokratične odločitve katalonskega ljudstva in prizna Republiko Katalonijo.

Spoštovani g. predsednik Vlade dr. Miro Cerar,

Spoštovani g. predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez,

pozivamo vas, da tako Vlada kot Državni zbor sprejmeta deklaracijo, s katero naj se prizna Republika Katalonija in s tem pravica Kataloncev do  svoje države.

Izpostavljamo določilo (I. poglavje, 1. člen) iz ustanovne listine Združenih narodov – veljavna od 24.10.1945:

»Cilji Združenih narodov so:

1. varovati mednarodni mir in varnost ter v ta namen: izvajati učinkovite kolektivne ukrepe, da se preprečijo in odvrnejo grožnje miru in da se zatrejo agresivna dejanja ali druge kršitve miru, in si prizadevati, da se mednarodni spori ali pa situacije, ki bi utegnile privesti do kršitve miru, zgladijo ali uredijo z mirnimi sredstvi in v skladu z načeli pravičnosti in mednarodnega prava,

2. razvijati med narodi prijateljske odnose, sloneče na spoštovanju načela enakopravnosti ljudstev in njihove samoodločbe, ter izvajati tudi ukrepe za utrditev svetovnega miru,

3. uresničevati mednarodno sodelovanje s tem, da se rešujejo mednarodni problemi ekonomske, socialne, kulturne ali človekoljubne narave, kakor tudi s tem, da se razvija in spodbuja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi, ne glede na raso, spol, jezik ali vero, in

4. biti središče, kjer naj se usklaja dejavnost narodov za doseganje teh skupnih ciljev.«

// Vlada RS je na 38. Redni seji dne 18. 12. 2013 sprejela Sklep o objavi besedila Ustanovne listine Organizacije združenih narodov in njenih sprememb : www.unaslovenia.org/sites/default/files/Ustanovna%20listina%20ZN%20(Ang-Slo).pdf //

Merjenje moči med katalonsko in osrednjo špansko vlado je nevaren presedan za prihodnost Evropske unije. Govori o tem, da je volja ljudstva postranskega pomena in da so zakoni pisani po meri oblastnikov, in ne ljudi. Na katalonskem primeru se lomijo plemenita načela, na katerih sloni Evropska unija, na preizkušnji so človekove pravice, pravica do samoodločbe narodov, regionalno povezovanje in solidarnost.

EU in najmočnejše članice povezave so rekle »ne« Republiki Kataloniji. To pa še ne pomeni, da mora Slovenija papagajsko ponavljati stališča močnih. Nasprotno! Prav Slovenija lahko s svojo osamosvojitveno izkušnjo obrne politični veter, zareže špranjo v monolit evropske politike in ustvari prostor za drugačna stališča. S podporo Kataloncem se bo Slovenija postavila v bran temeljnim človekovim vrednotam in se zoperstavili politiki moči, ki vsak dan bolj srhljivo spominja na vzorce avtoritarnih držav 20. stoletja.

V stranki Oljka se zavedamo, da sta za priznanje Republike Katalonije v tem trenutku potrebna politični pogum in modrost, ki ju zmorejo le vizionarski politiki. Vemo pa tudi, da je zavzemanje za Republiko Katalonijo bitka za Evropo regij, to pa je edini sprejemljivi način evropskega povezovanja, ki ima prihodnost.

Spoštovana g. Cerar in spoštovani g. Brglez, pozivamo vas, da sprožite postopek priznanja Republike Katalonije in s tem odprete pot evropskemu povezovanju prihodnosti.

Valter Krmac, predsednik

 

 
.