DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Računsko sodišče izdalo pozitivno mnenje o poslovanju Oljke
Istra
Četrtek, 22 junij 2017

Poslovanje Oljke je bilo v letu 2015 pozitivno ter skladno z Zakonom o političnih strankah in Zakonom o volilni in referendumski kampanji. To je povzetek revizije poslovanja Oljke, stranke Slovenske Istre, ki jo je za leto 2015 izvedlo Računsko sodišče (RS).

V svojem poročilu RS najprej oceni ustreznost strankinih ustanovnih aktov in dokumentov,  pristojnosti vodilnih oseb in organov ter njihovo skladnost z zakoni. Revizija nadalje zajema kontrolo strankinih prihodkov, odhodkov, premoženja in posojil. Predmet nadzora so tudi podatki o fizičnih osebah, ki stranki donirajo znesek, višji od povprečne bruto plače v predhodnem letu. Na vse navedene postavke RS ni imelo pripomb.

Revizijsko poročilo je objavljeno na:

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K79212EA2B1B21DDEC1258144003D7194?openDocument&appSource=91F2455D38551D7CC1257155004755A7

 
.