DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novic
10 let stranke Oljka - Cilj je regija Istra
Istra
Sreda, 08 junij 2016

Istra kot evroregija je glavno sporočilo in cilj stranke Oljka, ki letos praznuje 10 let delovanja. Na novinarski konferenci so danes orisali prehojeno pot in predstavili načrte za prihodnost.

Danes deluje v Sloveniji okoli devetdest političnih strank, od tega jih je deset registriranih v Izoli, Kopru in Piranu (v Ankaranu ni nobena). Med njimi tudi Oljka. Med temi desetimi je Oljka edina stranka, ki deluje v vseh štirih obalnih občinah, po principu regijske stranke. Na zadnjih volitvah so dobili sedeže v občinskih svetih občin Izola, Koper in Piran. Pri glasovanju podpirajo predloge, ki pomenijo dobrobit za ljudi, ne glede kdo jih je predlagal - saj postavljajo v ospredje človeka in ne politike.

Bolj kot v preteklost, se v Oljki ozirajo v prihodnost. Njihov glavni cilj je Istra kot regija. Za zdaj vsaj v Sloveniji, veseli pa bodo tudi čezmejne povezave. Zato so pristopili k izdelavi študije Vizija regija Istra 2025, v kateri je izpostavljeno: »»Regija Istra – stičišče različnih svetov kot srce Evrope in destinacija kvalitete, ki se ponaša s srčnostjo Istrijanov, ki iz generacije v generacijo ohranjajo bogato tradicijo, znanje ter kulturno, naravno in socialno dediščino prostora; kjer usklajen trajnostni razvoj ter skrb za okolje ponujata kvaliteto bivanja, temelječo na lokalni samooskrbi, integraciji podeželja in bogatih virov s turistično ponudbo, ter inovativnosti.« Vendar zahteva uresničitev ideje svoj čas in kot je povedal predsednik Valter Krmac: »Bodimo previdni, ker potrebujemo za dosego politike, ki povezuje, svobodnega človeka. Do tega moramo še priti. Zato bodimo strpni in ne hitimo.« Prav ideja o regiji Istra je bila povod, da so zaprosili za članstvo v Evropski svobodni zvezi (European Free Alliance - EFA), ki povezuje in zastopa regionalne stranke ter zagovarja pravico do samoodločbe in regionalno avtonomijo. Oljka naj bi postala njena polnopravna članica v naslednjih dveh letih.

Da je regionalizacija Istre potrebna, v Oljki utemeljujejo tudi z mačehovskim odnosom države do lokalnega razvoja. Opozorili so na še vedno nesprejeto pobudo o lokalni vinjeti, dvome o gradnji drugega tira, o nezainteresiranosti države do predloga trase avtoceste Koper – Dragonja, po katerem bi naj bila speljana pod Šaredom, namesto od Škocjana proti Dragonji, nezainteresiranost države do onesnaževanja okolja železarne v Trstu, nesmiselnost panelne ograje na meji s Hrvaško Istro idr.

Oljka bo jubilej obeležila jeseni, vendar predvsem delovno, na kongresu stranke. Takrat bodo spremenili statut, s katerim bodo še bolj utemeljili regionalno usmerjenost. Hkrati pa se bodo začeli pripravljati na naslednje lokalne volitve leta 2018.

 
.