DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novic
Poziv k bojkotu slovesnega odprtja predora Markovec

Tematiko, ki je vezana na uvedbo vinjetnega sistema na celotni trasi hitre ceste Škofije – Koper oz. Izola, smo v Oljki – stranki Slovenske Istre problemsko izpostavili že veliko časa nazaj. Razpravo, ki se je šele v zadnjih mesecih vnela okrog vprašanja vinjetenja predora Markovec smo spremljali z zanimanjem in glede na javne izjave vseh udeležencev smo pričakovali povsem drugačen razplet.

Včeraj sprejet »dogovor« je samo politični kompromis, ki na noben način ne rešuje problematike, ki jo v Istri prinaša vinjetni sistem, kvečjemu to problematiko povečuje. Kako naj se prebivalci ali obiskovalci našega območja veselijo tega, da bodo od naslednjega tedna primorani kupiti vinjeto, da bi hitro in varno prevozili relacijo med Koprom in Izolo? Mnogi dnevni migranti bodo nedvomno dodatno obremenili ceste strnjenih bivalnih naselij na Markovcu, Prisojah, Žusterni in druge ceste, v katerih bližini se nahajajo občutljive dejavnosti, kot so šole ali vrtci, da ne omenjamo izolske bolnišnice.

Jedro vseh težav je pomanjkljivo prometno načrtovanje na območju Istre, kjer se naše ceste sploh ne obravnavajo kot celota, temveč se večinoma načrtujejo ali gradijo po trenutni politični volji.

V Oljki smo v preteklosti konkretno s predlogi in argumenti reagirali proti celotnemu vinjetnemu sistemu v Istri, ne samo predora Markovec. Takrat trenutna lokalna politika še ni zaslutila možnosti lastne promocije skozi to občutljivo tematiko in nismo prejeli veliko podpore pri predlogu o ukinitvi obveznosti uporabe vinjet na območju slovenske Istre, čeprav je večino naših argumentov vendar »posvojila«. V dopisu takratnemu prometnemu ministru Omerzelu smo obširno predstavili težavo obremenitve lokalnih cest, okoljske in varnostne vidike, prenosa bremen vzdrževanja prekomerno obremenjenih cest na lokalno skupnost, diskriminatoren način obračunavanja vinjet voznikom osebnih avtomobilov ob hkratni oprostitvi plačila cestnine za tovorna vozila, posebnosti maloobmejnega prostora in mednarodnih sporazumov, vplive na turizem in gospodarstvo ter preusmeritev velikega dela brezvinjetnega prometa čez Markovec! Pismo, ki je bilo posredovano marca lani je priloženo.

Naj na zadnje spomnimo na našo pobudo za preimenovanje predora Markovec v predor Istra, ki bi imel močan zgodovinski, lokalni, kulturni in družbeni pomen, ki je bila posredovana na vse tri občinske svete obalnih občin. Tudi ta predlog, ki je bil podan v času, ko bi lahko še marsikaj pravočasno rešili, ni požel uspeha, čeprav bi njegova realizacija danes veliko pomenila. Predvsem to, da bi o našem prostoru, o naši infrastrukturi, o naših prometnih rešitvah ter ne nazadnje o razvoju dejavnosti, ki bi jih izvajali na ozemlju Istre, odločali sami in tega ne prepustili Ljubljani.

Ignoranca ministra za infrastrukturo in predsednika vlade ter ljubljanske politike do Istre in slovenskega morja si ne zasluži, da bi domačini prisostvovali odprtju predora, zato v znak protesta in mačehovskega odnosa do Istre in njenih prebivalcev vse pozivamo k bojkotu otvoritvene slovesnosti in s tem jasno pokažejo Ljubljani, da je taka politika za nas nesprejemljiva.

 

 
.