DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Vodenje Turističnega združenja Portorož mora ostati v rokah domačinov
V stranki Oljka, lokalni odbor Piran, smo šokirani nad zadnjo odločitvijo nadzornega sveta TZP in
bomo storili vse kar je v naši moči, da se taka odločitev razveljavi in spremeni. Vodenje TZP bo sedaj zaupano osebi ki ne izhaja iz lokalnega okolja in ki ne razume specifike
našega okolja – potreb, pričakovanj. Turizem je za našo občino strateškega pomena, od njega smo ključno odvisni. Zato ne gre hazardirati z izborom direktorja, ki ga potrdi nekaj članov nadzornega sveta, tistih članov NS, ki v proračun TZP ne prispevajo nič (medtem ko občina prispeva 95% sredstev), imajo pa svoja...partikularna pričakovanja. Občina, kot ustanovitelj in tisti član TZP ki ima v skupščini 50% glasovalnih pravic, mora zagotoviti udejanjanje njenih pričakovanj, torej doseči, da je vodenje TZP v rokah ustreznih oseb. Med ustreznost spada tudi to, da je domačin. (Ne gre za diskriminacijo, ampak za zdrav razum: tako kot zunanje ministrstvo iz strateških in varnostnih razlogov ne zaupaš tujcu, si tudi ne smemo dovoliti da bo vodenje TZP zaupano prišleku in osebi, ki prihaja iz vrst drugih „gospodarsko interesnih sfer“.) Občina mora doseči, da bo vodenje TZP v rokah osebe, ki bo razumela potrebe občine, njenih strateških usmeritev, ki bo z njo tesno sodelovala in turizem razvijala v dogovorjeno smer.

Turistično združenje Portorož je pravzaprav edina (kvazi) „centralna oblast“ turizma, ki jo občina
Piran sploh ima. V stranki Oljka, lokalni odbor Piran, smo prepričani da je organizacijska oblika  TZP neustrezna, preživeta in v tem pogledu bomo na občino naslovili ustrezno pobudo o
preoblikovanju. Vendar, ker je to določen proces, postopek ki terja čas, vztrajamo, da dokler je TZP v taki organizacijski obliki, mora le-to biti vodeno strateško. Zato je nesprejemljivo, da je s to  zadnjo odločitvijo NS občina izgubila sleherni, še zadnji vzvod vpliva na razvoj in promocijo  turizma. Prav tako je nesprejemljivo podcenjevanje s strani NS, ki je med vsemi prijavljenimi na
razpis izbrala prišleka in očitno prezrla vsa tista lokalna imena, ki so več kot izpolnjevala razpisne
pogoje in ki so svojo poklicno pot vrsto let tlakovala v turizmu, nekateri celo znotraj TZP – torej
dobro poznajo ustroj in delovanje.

Zato od občine in odgovornih pričakujemo naslednje:

• takojšen sklic skupščine z namenom:

– zamenjava predsednika NS; občina naj za svojega predstavnika imenuje drugo

osebo, nekoga, ki bo zastopal interese občine in ne drugih interesnih sfer;

– razveljavitev razpisa – do nadaljnjega naj se postavi vršilec dolžnosti (v.d.), nekoga

od dosedanjih zaposlenih;

– začetek postopka za spremembo statusa oz. organizacijske oblike TZP

• takoj naj se pristopi k sestavi neke ožje delovne skupine, ki se bo na nivoju občine

ukvarjala z različnimi vprašanji turizma in to zadevnimi strateškimi usmeritvami – oblikovanje strateške skupine za turizem

Poleg vsega nesprejemljivega kar je ta zadnji primer naplavil, je nesprejemljiv tudi kričeč molk  različnih političnih opcij v občini Piran s tem v zvezi.

Stranka Oljka, piranski lokalni odbor, je na lokalno politično prizorišče vstopila z glavno idejo,  nosilnim stebrom kampanje in bodočega programa:Turizem. Prepričani smo (bili), da je to tista naša konkurenčna primerjalna prednost pred ostalimi, ki pa je v zadnjih letih (bila) v zakoraku – zato nas zadnji razvoj dogodkov straši.

Stranka Oljka, lokalni odbor Piran, je ves čas od volitev pa do danes, opozarjala na neprimerna
stanja, opozarjala na nevarnosti, predvsem pa v političnem zakulisju vseskozi predlagala različne
rešitve in ponujala sodelovanje. Žal je bilo večino naših opozoril preslišanih, večino našega  ponujenega sodelovanja odklonjenega.

Vztrajali bomo dalje.
 
.