DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Zahvala po lokalnih volitvah 2014
V Oljki – stranki Slovenske Istre se iskreno zahvaljujemo vsem volivkam in volivcem, ki so nam na letošnjih lokalnih volitvah zaupali svoj glas in nam s tem omogočili, da nadaljujemo svoje poslanstvo, ki je v oblikovanju močne istrske regije, ki bo oblikovala skupen pogled na razvoj gospodarstva, kmetijstva, sociale, izobraževanja, znanosti, družbe, prometa, infrastrukture, kulture, tradicije in drugih sektorjev, ki so pomembni za skupnost kot celoto.

Kljub različnim rezultatom v štirih občinah smo na splošno zadovoljni, saj bomo v naslednjem štiriletnem obdobju prisotni v treh občinah, in sicer Mestni občini Koper ter Občini Izola in Piran, nasploh pa v vrsti svetov krajevnih skupnosti.

Zadnjo predvolilno kampanjo so zaznamovali zelo visoki toni, ki so v veliki meri preglasili strpno razpravo ali konkretne programe. Oljka je vizijo razvoja občin oz. regije pripravila na podlagi dolgoletnih izkušenj v lokalni oz. regijski politiki. Vizija je realna, konkretna in bo lahko podlaga za strateške korake, ki nas bodo potegnili iz krize, v katerih se nahajamo zlasti zaradi težkega gospodarskega položaja regije in razmeroma velike brezposelnosti.

Zaradi tega smo z rezultati zadovoljni in poudarjamo, da svojega poslanstva še nismo zaključili, temveč ga bomo uresničevali tudi v prihodnosti. Ljudem bomo v naslednjih letih podrobneje predstavili program, za katerega se zavzemamo, ta pa temelju na prostoru in ljudeh v Istri.

Hvala vsem, ki ste nam zaupali!

Oljka – stranka Slovenske Istre

 
.