DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Poziv k demokratizaciji medijskega prostora in enakopravne obravnave vseh kandidatov
V zadnjih dnevih so potekala predvolilna soočenja županskih kandidatov, kjer se je ponovila praksa iz preteklosti, ko je večina kandidatov diskriminirana.

To pravilo je obveljalo v soočenju v Portorožu, ki sta ga organizirala zasebni radio in internetni medij, včerajšnje televizijsko soočenje nacionalne komercialne medijske hiše in današnje soočenje, ki ga bo prav tako organizirala zasebna televizijska hiša z največjim dosegom v državi.

Spoštujemo pravico zasebnih medijev, da kot samostojne gospodarske družbe presojajo o osebah, ki jih vabijo v svoje oddaje, saj na tak način ustvarjajo prihodke za svojo dejavnost. Vendar ne moremo mimo dejstva, da se s predstavitvijo le peščice županskih kandidatov, dela velika krivica vsem drugim.

Po našem prepričanju je to neposreden poseg v volilno kampanjo, saj se ustvarjajo razlike med kandidati. Eni so znatno promovirani in dobivajo pomemben medijski prostor, drugi nimajo niti najmanjše možnosti predstaviti svojega programa ali načrtov. Glasno zagovarjamo stališče, da bi morali imeti vsi enake pogoje za udeležbo na javnih soočenjih in pri medijskih predstavitvah. Zato noben argument ne more opravičiti tega, da so eni vabljeni, drugi pa ne.

Takšen način selektivnega zagotavljanja na stežaj odprtega medijskega okna za manjšino županskih kandidatov postavi večino drugih, ki tako ostajajo nevidni, pred vrati medijev. Sprašujemo se, kako naj si volivci oz. občani sploh ustvarijo konkretno oceno posameznih kandidatov ali strank, ki za javnost ne obstajajo?

Demokratično odločanje v volilnem času mora temeljiti ravno na tem, da imajo vsi državljani možnost odločati med kandidati na podlagi tega, kar o njih vidijo, ali slišijo. Samo to, kaže na demokratičen postopek izbire na volitvah. Tudi komercialni mediji, še zlasti tisti, ki imajo širok doseg, bi morali zagotavljati najvišje standarde pluralnosti in enakopravnosti ter omogočiti vsem enake možnosti za predstavljanje volivcem.

V Oljki se bomo zavzemali za to, da se te anomalije odpravijo in v naslednjih mesecih pripravili konkretne zakonodajne predloge, ki bi uredili stanje tudi pri delovanju zasebnih medijev v času volilne kampanje, in sicer po vzoru javnih medijskih hiš. Želimo preprečiti, da bi zasebni mediji, ki jih nadzira kapital, vplivali in odločali o volilnih izidih.

Valter Krmac, predsednik

Oljka – stranka Slovenske Istre

 
.