DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
"Porečje Dragonje je neizmeren primer sožitja človeka in narave"
Porečje Dragonje je že dalj časa predmet številnih iniciativ revitalizacije in zavarovanja, kar pa se ni izkazalo kot učinkovit pristop, predvsem zaradi dejstva, da je edini možen razvoj tisti, ii zraste iz pobude, ki je nastala na domačih istrskih tleh.

Prišel je čas za pomembne razvojne odločitve, če želimo ohraniti idilično podobo, ki je že načeta. Ne rabimo parkov ali drugih formalnih statusov, pač pa si želimo skupne strategije razvoja, rešitve in skupne ter trajnostne prihodnosti!

Območje je izjemno bogato s kulturno in naravno dediščino, predvsem pa je v tem prostoru prisotna izjemna zgodovinsko mistična zgodba o istrskem človeku, ki je vztrajal in še vedno vztraja na svoji zemlji.

Prečudovita kulturna krajina, ki bogati porečje Dragonje, je polna prelepih kamnitih vasic in zaselkov, oljčnih nasadov in vinogradov, vodnih virov ter kamnitih zidov; starih, na pol zapuščenih poljskih poti, ki ustvarjajo pridih avtohtonega doživljanja polpreteklega življenja, ko so naši predniki še z vozovi tovorili žito v dolino. Dolina mlinov, hudourniške reke, skrivnosti, bogov in neznanih mističnih bitij, ki še danes zmotijo tihe poletne noči so posebnosti, ki jih moramo ohraniti za naše prihodnje generacije.

Oživiti je potrebno okolju prijazne načine kmetovanja, ki bodo skladni z naravnim okoljem, danostmi in poskrbeti, da mladi ostanejo v vaseh, na podeželju. Trajnostne oblike turizma, ki gradijo na lokalnih posebnostih, butični ponudbi, bogati kulinarični dediščini in znanju, so prava smer, ki narekuje tempo visoko tehnološkemu in naprednemu turističnemu razvoju, z visoko dodano vrednostjo.

Ne želimo vsakega gosta, ampak tistega, ki bo v naše okolje prinesel pozitivno energijo. Odmaknjenost od centra mesta Koper ne sme biti sinonim za nerazvitost, zato moramo urediti javno infrastrukturo, predvsem kanalizacijsko omrežje, cestne povezave, internet in druge javne in zasebne storitve, ki tvorijo osnovno kakovost in pogoj bivanja lokalnih skupnostih. To je ključno pri ohranjanju podeželskega življenja.

Bogata naravna dediščina, vrste in habitati Natura 2000, ekološka območja ter drugi varstveni statusi, morajo biti zaščiteni po principu aktivnega varstva, ki se vključuje v navade tukajšnjih ljudi.

Predvsem je potrebno vzpostaviti skupno identiteto, pripadnost in občutek do našega okolja in sočloveka, kar je ključ za sobivanje in razvoj. Naše območje porečja Dragonje je več kot samo primerjav s svetovno znanimi »Provansami« in »Toskanami«, saj ima edinstveno prepoznavnost in blagovno znamko, ki bo gradila najprej na zadovoljnih lokalnih skupnostih, nato na obiskovalcih. Ti bodo svetu predstavljali zgodbo o dediščini in bogatih ljudeh porečja Dragonje ter podeželja naše in skupne Istre z obeh bregov.

Kolja Štemberger, kandidat za župana MOK
Oljka - Stranka Slovenske Istre
 
.