DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Valter Krmac odslej na čelu Oljke
Prispeval PR Oljka   
Sreda, 18 december 2013
Danes se je javnosti predstavil Valter Krmac, novoizvoljeni predsednik Oljke – stranke Slovenske Istre. Oljka je prejšnji teden izvedla redni volilni kongres, ki je odločil, da Krmacu zaupa vodenje stranke. Valter Krmac stranko prevzema po dobrih sedmih letih vodenja Viktorja Markežiča. „Funkcijo prevzemam z odgovornostjo, resnostjo in optimizmom, s katerim bom poskusil prispevati k pozitivnim spremembam v naši družbi. Predsednik ima nalogo uresničevati politiko, ki jo zarišejo naši člani in potrebe ljudi v družbi in jaz bom to tudi storil,“ je dejal Krmac.

52 – letni Valter Krmac je Istran, podjetnik, solastnik družbe K.M.K. Box iz Izole. V politiki ni novinec, saj je eden od ustanovnih članov Oljke. O aktivnem vstopu v politiko pa pravi, da „mora politika začeti črpati kadre in ideje s strani ljudi, ki so na različnih področjih, bodisi gospodarskih, kulturnih, družbenih ali drugih že dokazali, da so lahko uspešni. Dosedanja politika išče odgovore, ki so zapleteni, nerealni. Kot podjetnik, oseba, ki prihaja z druge strani, kjer politiko občutimo pri vsakdanjem delu in razvoju, sem prepričan, da so zadeve v resnici veliko bolj preproste. Zdravilo za današnjo krizo je marsikomu znano, le „zdravniki“ niso pravi in nimajo zadostnega znanja, da bi ga pravilno odmerili,“ razlaga Krmac.

Krmaca v vodstvu stranke spremljata podpredsednika Vida Gračnar in Vojko Ludvik, ki sta tudi predsednika lokalnih odborov v Kopru in Izoli, sekretar stranke pa ostaja Patrik Peroša.

Krmac je pojasnil, da bo Oljka ojačala prisotnost na terenu in bila aktivno prisotna v vseh štirih občinah v regiji. S tem si bo Oljka prizadevala postati najmočnejša in edina reprezentativna regijska stranka. O spremembah predsednik Oljke pravi, da: „če lahko govorimo o spremembah, se bo politika spremenila izključno v dobro naših številnih volivcev in številnih, ki bodo v prihodnosti to postali. Gojili bomo politiko dialoga in skupnega uresničevanja projektov, kjer bo to smotrno in v dobro celotne skupnosti. V naslednjih mesecih bomo tudi sami predstavili oz. dali pobudo za take projekte in si bomo močno prizadevali, da se uresničijo. Naša vloga bo, da postanemo posrednik za številne, ki bi želeli doseči spremembe v dobro skupnosti, vendar so preslišani na vseh straneh,“ je izpostavil Krmac.


Oljka bo pod novim vodstvom intenzivno delala na tem, da čim več ljudi privabi v politiko, natančneje k aktivnemu sodelovanju pri urejanju skupnih razmer in pogojev, v katerih živimo in jih je možno izboljšati. Organizacijsko pripravljamo kar nekaj razvojno naravnanih sprememb, saj bomo okrepili prisotnost na terenu, med ljudmi. Ojačali bomo delovanje svojih krajevnih odborov in iskali tudi nove ljudi, ki bodo sodelovali z nami pri pripravi nove, do ljudi in skupnosti prijazne politike. Logika je preprosta, ideje za naše delovanje bomo črpali od spodaj navzgor in presegli meje zastarele politike, ki z vrha dirigira stanje v družbi. Prizadeval si bom za pridobitev čim več novih članov, ki bodo v prihodnjem letu skupaj z nami sodelovali na volilni tekmi,“ razlaga Krmac.

Oljka – stranka Slovenske Istre pripravlja kar nekaj projektov, ki bodo novost v našem prostoru in bodo lahko temelj prihodnjega razvoja Istre. „Občanom politika ne more in sme več obljubljati samo cest, pločnikov in javnih stavb, temveč podlago za dolgoročno, več generacijsko kakovost življenja v okolju, v katerem živimo. Stare politične ideje so preživete, to dokazuje stanje v državi. Potrebujemo nove ideje, ki so usmerjene k vzdržni rasti družbe in bodo zajemale vse generacije občanov, okolje, ekologijo, kulturo, izobraževanje in gospodarski razvoj,“ o navdihu za prihodnje delovanje Oljke pravi Krmac.

Oljka – stranka Slovenske Istre

 
.