DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Vse bolj kreativna "javno - zasebna" partnerstva na račun koprskih občanov?
Prispeval PR - Oljka   
Sreda, 24 julij 2013

 

Občinski svet Mestne občine Koper je na zadnji seji z dne 11. julija 2013 sprejel nove obveznosti za mestno blagajno, ki so kratko malo nenavadne in že danes predstavljajo velika finančna tveganja za občinski proračun.

Sumljive okoliščine gradnje večnamenskega objekta z olimpijskim bazenom se nadaljujejo, tokrat s sprejetim Aktom o javno – zasebnem partnerstvu za izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja. Gre za ohlapen dokument, ki na zelo netransparenten, nepopoln in povsem nelogičen način ureja „javno – zasebno“ partnerstvo pri izgradnji komunalne infrastrukture na tem območju. Logika je ta, da občina prevzema breme že zgrajene infrastrukture, v novo pa naj bi vlagal zasebni partner. Mestna občina Koper mu bo v zameno prenesla del poslovnih površin v večnamenskem objektu z bazenom. Že na prvi pogled je v nebo vpijoče dejstvo, da ne gre za javno – zasebno partnerstvo, temveč za čisto navadno kompenzacijo, kjer je občina na slabšem, saj se odreka dragocenim površinam, v zameno za komunalno opremljanje območja, ki bi ga lahko bistveno ceneje uredila sama. Ob tem bi dodali zgolj podatek, da se več kot 60% vseh stroškov (4,3 milijona evrov), ki jih bo imel zasebni partner pri komunalnem opremljanju, nanaša na „zunanjo ureditev“, na kar smo v Kopru sicer že vajeni. Občinski svetnik Viktor Markežič se ob tem sprašuje, ali bo „občina kompenzirala zunanja ureditvena dela s prvorazrednimi nepremičninami, ta dela pa bodo na koncu najbolj služila prav morebitnemu zasebnemu partnerju samemu, ki bo morda na tem območju zgradil ali celo v dar dobil dodatne hotelske ali sorodne površine“, se sprašuje Markežič. Poleg tega sprejeti akt niti po pomoti ne omenja, kakšni bodo vrednostni, kakovostni, površinski in drugi standardi prenosa poslovnih površin. To bo vse urejeno v pogodbi o javno – zasebnem partnerstvu, za katero je občinski svet včeraj pooblastil župana. Mestnim svetnikom je bilo včeraj šele na izrecno vprašanje Markežiča o tem, na kakšni podlagi so pripravljavci površnega gradiva sklenili, da je prav predlagana in z večino svetnikov iz stranke Koper je naš sprejeta rešitev o nenavadnem „javno – zasebnem partnerstvu“ najučinkovitejša, odgovorjeno, da na podlagi 20. maja 2013 izdanem Pozivu promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta izgradnja komunalne opreme na območju opremljanja »Večnamenski objekt z olimpijskim bazenom«. Na dodatna vprašanja Markežiča o izidih poziva, o katerih koprski mestni svetniki sploh niso bili obveščeni, je vodja samostojne investicijske službe MOK Viljan Tončič odgovoril, da se je na poziv prijavilo zgolj koprsko gradbeno podjetje Grafist in Markežiča vabil v strokovno komisijo za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih prijav oz. ponudb ter pripravo strokovnega poročila, ki jo sicer imenuje župan.

Nujno v času krize? 3 milijonska prenova pravkar prenovljene Bonifike!

Opozorili bi tudi na novo investicijo v športno infrastrukturo na Bonifiki. Naj ob tem poudarimo, da smo v Oljki – stranki Slovenske Istre veliki zagovorniki in podporniki razvoja športa v Mestni občini Koper. V zvezi s tem smo v vseh letih delovanja podali številne predloge, pobude in tudi konkretne idejne rešitve. Vendar tokrat poudarjamo, da se pod krinko vlaganja v šport vlaga več kot 3 milijone evrov v infrastrukturo na Bonifiki, ki je bila povsem prenovljena pred komaj tremi leti. „Na občinski upravi so se spomnili, da so pri prenovi celotne Bonifike pozabili zgraditi še eno nogometno igrišče in bodo zato danes vložili nove 3 milijone evrov sredstev koprskih občanov v to, da se podre na novo zgrajeno območje, doda igrišče, nekaj novih naprav in igral ter podaljša tekaška steza za 40 metrov do dolžine 1000 metrov, na kar so tekači opozarjali še med samimi velikimi prenovitvenimi deli izpred nekaj let, ki nas bodo skupaj z obrestmi stali čez 12 milijonov evrov,“ je glede povsem čudne investicije dejal koprski mestni svetnik Markežič. Ta opozarja na to, da Oljka – stranka Slovenske Istre in tudi sam kot športnik želi razvoj infrastrukture za vse športne discipline, včerajšnji korak pa gre v nasprotno smer. Manjšajo se namreč površine za sprostitev, igranje in se nič ne vlaga v razvoj infrastrukture za povsem zanemarjene športe, ki v Kopru sicer dosegajo vrhunske rezultate in množično udejstvovanje mladih, ponekod tudi veliko večje od tistih športov v katere se prekomerno vlaga. „Večnamensko športno središče Bonifika postopoma in očitno načrtno izgublja svoj namen, saj postaja vsako leto bolj nogometno središče Bonifika. S tem se ne moremo strinjati, saj zanemarjamo pomembnost univerzalnosti športnih in družabnih panog v Kopru in gremo v smer, da celotno območje prilagodimo interesom „športnega turizma“, o katerem je veliko govora v dokumentaciji, ki nam jo je predložila mestna uprava. Imamo občutek, da mestna uprava z javnimi milijoni bolj skrbi za posel bodočih hotelirjev, kot za razvoj dejavnosti za našo mladino, čemur ostro nasprotujemo,“ je povedal Markežič.

Oljka - stranka Slovenske Istre

 

 

Občinski svet Mestne občine Koper je na včerajšnji seji sprejel nove obveznosti za mestno blagajno, ki so kratko malo nenavadne in že danes predstavljajo velika finančna tveganja za občinsko blagajno.

 

Sumljive okoliščine gradnje večnamenskega objekta z olimpijskim bazenom se nadaljujejo, tokrat z včeraj sprejetim Aktom o javno – zasebnem partnerstvu za izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja. Gre za ohlapen dokument, ki na zelo netransparenten, nepopoln in povsem nelogičen način ureja „javno – zasebno“ partnerstvo pri izgradnji komunalne infrastrukture na tem območju. Logika je ta, da občina prevzema breme že zgrajene infrastrukture, v novo pa naj bi vlagal zasebni partner. Mestna občina Koper mu bo v zameno prenesla del poslovnih površin v večnamenskem objektu z bazenom. Že na prvi pogled je v nebo vpijoče dejstvo, da ne gre za javno – zasebno partnerstvo, temveč za čisto navadno kompenzacijo, kjer je občina na slabšem, saj se odreka dragocenim površinam, v zameno za komunalno opremljanje območja, ki bi ga lahko bistveno ceneje uredila sama. Ob tem bi dodali zgolj podatek, da se več kot 60% vseh stroškov (4,3 milijona evrov), ki jih bo imel zasebni partner pri komunalnem opremljanju, nanaša na „zunanjo ureditev“, na kar smo v Kopru sicer že vajeni. Občinski svetnik Viktor Markežič se ob tem sprašuje, ali bo „občina kompenzirala zunanja ureditvena dela s prvorazrednimi nepremičninami, ta dela pa bodo na koncu najbolj služila prav morebitnemu zasebnemu partnerju samemu, ki bo morda na tem območju zgradil ali celo v dar dobil dodatne hotelske ali sorodne površine“, se sprašuje Markežič. Poleg tega sprejeti akt niti po pomoti ne omenja, kakšni bodo vrednostni, kakovostni, površinski in drugi standardi prenosa poslovnih površin. To bo vse urejeno v pogodbi o javno – zasebnem partnerstvu, za katero je občinski svet včeraj pooblastil župana. Mestnim svetnikom je bilo včeraj šele na izrecno vprašanje Markežiča o tem, na kakšni podlagi so pripravljavci površnega gradiva sklenili, da je prav predlagana in z večino svetnikov iz stranke Koper je naš sprejeta rešitev o nenavadnem „javno – zasebnem partnerstvu“ najučinkovitejša, odgovorjeno, da na podlagi 20. maja 2013 izdanem Pozivu promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta izgradnja komunalne opreme na območju opremljanja »Večnamenski objekt z olimpijskim bazenom«. Na dodatna vprašanja Markežiča o izidih poziva, o katerih koprski mestni svetniki sploh niso bili obveščeni, je vodja samostojne investicijske službe MOK Viljan Tončič odgovoril, da se je na poziv prijavilo zgolj koprsko gradbeno podjetje Grafist in Markežiča vabil v strokovno komisijo za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih prijav oz. ponudb ter pripravo strokovnega poročila, ki jo sicer imenuje župan.

 

Opozorili bi tudi na novo investicijo v športno infrastrukturo na Bonifiki. Naj ob tem poudarimo, da smo v Oljki – stranki Slovenske Istre veliki zagovorniki in podporniki razvoja športa v Mestni občini Koper. V zvezi s tem smo v vseh letih delovanja podali številne predloge, pobude in tudi konkretne idejne rešitve. Vendar tokrat poudarjamo, da se pod krinko vlaganja v šport vlaga več kot 3 milijone evrov v infrastrukturo na Bonifiki, ki je bila povsem prenovljena pred komaj tremi leti. „Na občinski upravi so se spomnili, da so pri prenovi celotne Bonifike pozabili zgraditi še eno nogometno igrišče in bodo zato danes vložili nove 3 milijone evrov sredstev koprskih občanov v to, da se podre na novo zgrajeno območje, doda igrišče, nekaj novih naprav in igral ter podaljša tekaška steza za 40 metrov do dolžine 1000 metrov, na kar so tekači opozarjali še med samimi velikimi prenovitvenimi deli izpred nekaj let, ki nas bodo skupaj z obrestmi stali čez 12 milijonov evrov,“ je glede povsem čudne investicije dejal koprski mestni svetnik Markežič. Ta opozarja na to, da Oljka – stranka Slovenske Istre in tudi sam kot športnik želi razvoj infrastrukture za vse športne discipline, včerajšnji korak pa gre v nasprotno smer. Manjšajo se namreč površine za sprostitev, igranje in se nič ne vlaga v razvoj infrastrukture za povsem zanemarjene športe, ki v Kopru sicer dosegajo vrhunske rezultate in množično udejstvovanje mladih, ponekod tudi veliko večje od tistih športov v katere se prekomerno vlaga. „Večnamensko športno središče Bonifika postopoma in očitno načrtno izgublja svoj namen, saj postaja vsako leto bolj nogometno središče Bonifika. S tem se ne moremo strinjati, saj zanemarjamo pomembnost univerzalnosti športnih in družabnih panog v Kopru in gremo v smer, da celotno območje prilagodimo interesom „športnega turizma“, o katerem je veliko govora v dokumentaciji, ki nam jo je predložila mestna uprava. Imamo občutek, da mestna uprava z javnimi milijoni bolj skrbi za posel bodočih hotelirjev, kot za razvoj dejavnosti za našo mladino, čemur ostro nasprotujemo,“ je povedal Markežič.

 
.