DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Skrajni čas za rešitev parkirne problematike v Kopru
Prispeval Vida Gračnar   
Ponedeljek, 15 april 2013

V Oljki – stranki Slovenske Istre opažamo, da koprskemu županu v zadnjih letih primanjkuje dobrih zamisli, saj jih vse pogosteje črpa iz naših volilnih programov. Na zadnje smo to lahko videli pri predstavitvi ideje o ekonomski coni v Kopru, o kateri se poroča v zadnjih tednih. To smo namreč predstavili v volilnem programu z leta 2011, in sicer v kontekstu boljšega izkoriščanja statusa ekonomske cone znotraj pristanišča, z nameni izboljšanja pogojev poslovanja obrtnikov in podjetnikov, s poudarkom na izvozne visoko tehnološke dejavnosti.

Ker koprska mestna uprava vse pogosteje uporablja naše zamisli, na primer pobude za boljšo ureditev mestnih kolesarskih stez, izposojevalnico koles, predlog za ureditev obstoječih garažnih hiš v Prisojah in na Markovcu in številne druge, smo zelo ponosni, da se naše ideje na neki način vendar uresničujejo in nimamo nič proti temu, da si jih vodstvo koprske občine izposoja in da bo s tem nadaljevalo.

Danes, vse bolj kot kadarkoli prej, smo priča popolni polomiji na področju urejanja mirujočega prometa v Mestni občini Koper. Zavedati se moramo, da mesto Koper ni spalno mesto.  Brezplačnih parkirnih mest za obiskovalce Mestne občine Koper, zaposlene in celo za stanovalce ni več. Zadnji udarec so vsi ti prejeli danes, z ukinitvijo začasnega parkirišč na pristaniškem terminalu, Ukmarjevem trgu in ob pomorski upravi. Če k temu prištejemo izgubo še eno od zadnjih brezplačnih večjih parkirnih površin nasproti Banke Koper, ki je prešla v zasebne roke koprskega gradbenega podjetja in parkiranje odslej zaračunava, smo lahko resnično zaskrbljeni nad stanjem na področju urejanja mirujočega prometa v Kopru.

Takšne rešitve, sprotna ukinjanja parkirnih mest in uvedba plačnih parkirnih con, kažejo na kronično pomanjkanje pravih rešitev, ki bi bile trajne narave. Ravno s tem namenom smo pred leti predstavili konkreten in celosten projekt vzpostavitve parkirne hiše ob koprskem stadionu Bonifika. Namesto sedanje parkirne ploščadi bi se lahko zgradila garažna hiša v višini mestnega stadiona oz. s tremi parkirnimi etažami in streho. Garažna hiša ob stadionu bi se smiselno umestila v prostor, saj bi lahko dosegala le višino sosednjih objektov (stadion in ostali objekti v neposredni bližini). V primeru gradnje še dveh podzemnih etaž, bi lahko skupno pridobili več kot 3.000 parkirnih mest.

Izvedba takega projekta, ki bi jo morala spremljati implementacija še nekaterih drugih manjših ukrepov (izboljšava sistema izposojevalnic koles, uvedba rednih krožnih linij ekoloških mini avtobusov, vpeljava modelov, ki spodbujajo uporabo javnih in ekoloških prevozov, itd.), bi pomenila trajno rešitev parkirne problematike v Kopru.

Ker smo prepričani, da parkirna hiša ob stadionu Bonifika predstavlja dobro zamisel, ki izpolnjuje vse okoljske, logistične in druge zahtevane pogoje in bi bistveno ter dolgoročno izboljšala življenjske pogoje občanov Mestne občine Koper in parkirne pogoje za ostale obiskovalce mesta, upamo, da si bo koprska mestna oblast čim prej tudi to rešitev vzela za svojo in jo uveljavila.

Vida Gračnar, občinska svetnica Mestne občine Koper,

Oljka – stranka Slovenske Istre

 

 
.