DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novic
Komunali bogato novoletno darilo, koprskim občanom pa nove položnice
Prispeval Viktor Markežič   
Petek, 21 december 2012
Včerajšnji sprejem proračuna Mestne občine Koper za leto 2013, ki, kot v preteklih letih, obeta veliko, že kmalu pa ga bo zelo verjetno čakal visok rebalans, je vsekakor zasenčila nova predstava koprske občinske oblasti, ki iz občanove „vreče brez dna“, kot sama smatra mestni proračun, jemlje, da bi dala prijateljem na Komunali Koper. O tem podjetju smo se v preteklih letih oglasili že veliko krat in spregovorili o pajdaškem načinu neprimernega, nestrokovnega in gospodarsko škodljivega vodenja, vendar so v naši državi take prakse očitno popolnoma normalne in sprejemljive. Če smo v letu 2010 koprski Komunali subvencionirali javno službo odvoza komunalnih odpadkov z več kot 2 milijonoma evrov, lani z več kot 2,9 milijona evrov, smo letos pred novo javno – gospodarsko katastrofo. Samo včeraj so koprski mestni svetniki iz strank Koper je naš in njihovih "somišljenikov" pokazali, koliko kreativnosti v resnici premorejo. Ker realnega stanja o poslovanju Komunale tako rekoč ni možno izvedeti, čeprav ga drago financiramo vsi koprski občani, lahko zgolj sklepamo, da je to javno podjetje na robu bankrota. Kaj naj drugačnega sklepamo, ko smo samo včeraj med gradivom za občinski svet prejeli spodnje predloge koprskega župana Borisa Popoviča in v. d. direktorja Komunale Igorja Hrvatina:
  • 1.350.000 evrov povečanja kapitala Komunale Koper s stvarnim vložkom (sklepa sprejeta januarja 2011 in aprila 2012);

  • 2.689.816 evrov s sprejetjem odloka o subvencioniranju cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2012;

  • Soglasje MOK Komunali za najem posojila v višini 1.500.000 evrov pri NLB, z vračilom v 60 obrokih v višini 25.000 evrov s spremenljivo obrestno mero Euribor za trimesečne depozite in pribitkom 6,6 % nespremenljive letne marže, vse to zavarovano s hipoteko na javnih nepremičninah in predložitvijo 10 bianko menic!

Vrtoglavi zneski, ki smo jih navedli zgoraj, še niso vsa presenečenja, ki sta jih koprska mestna uprava in Komunala Koper pripravili za meščane. Pravo darilo je namreč šele v prihodu, saj se bodo po novem letu cene za odvoz komunalnih odpadkov sprostile, ker preneha veljati uredba vlade o njihovi zamrznitvi. To pomeni, da bo Komunala Koper na novo oblikovala cene za koprska gospodinjstva, ki bodo po predvidevanjih šla v nebo.

Kot smo v preteklosti že pojasnili, je za slabo poslovanje Komunale neposredno odgovoren dolgoletni vršilec dolžnosti direktorja Igor Hrvatin. Gre za sicer Popoviču prijaznega in zvestega v. d. direktorja, ki verjetno ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta, ki ga opravlja, kar se tudi jasno odraža pri izkazanih rezultatih dela oz. milijonskih izgubah, ki jih pokrivajo občani MOK. Hrvatin nam je včeraj razlagal, da ne znamo brati, da v resnici milijonske subvencije, predaje nepremičnin, podpisi bianko menic, krediti z oderuško obrestno mero in hipoteke v resnici niso denar. Seveda nima smisla komentirati takih blodenj, saj spreti sklepi povedo prav vse. Ob tem bi poudarili, da so izgovori glede poteka okoljevarstvenega dovoljenja 15. 7. 2009 za obratovanje odlagališča Dvori nesprejemljivi, saj je par Popovič – Hrvatin v samem vrhu koprske politike že več kot 10 let in se v vsem tem času ni storilo praktično nič za rešitev tega – že dolgo vnaprej napovedanega problema.

V Oljki – stranki Slovenske Istre zahtevamo, da se podrobno pregledajo vsi posli Komunale Koper, ki se nanašajo na najeta posojila in občinske subvencije in na način porabe teh sredstev. Še pred tem zahtevamo, da se nemudoma krivdno razreši v. d. direktorja JP Komunala Koper Igorja Hrvatina, da se ugotovi njegova morebitna neposredna odgovornost pri nastalem finančnem stanju in pod nujno postavi začasno krizno upravo, ki bi čim prej začela z ugotavljanjem dejanskega stanja in sprejemom sanacijskih ukrepov.

Viktor Markežič, občinski svetnik OS MOK

Oljka - stranka Slovenske Istre

 
.