DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novic
"Terjamo odgovornost za milijonsko oškodovanje proračuna MOK!"
Prispeval PR Oljka   
Sreda, 26 september 2012
Na današnji novinarski konferenci so občinski svetniki strank Oljka, SLS in Zares v koprskem mestnem svetu predstavili stališča do nedavne več milijonske odškodnine plačane podjetju Kompas MTS in do javne dražbe nepremičnin, ki bo jutri, dne 27. 9. 2012.

Naj spomnimo, da je Mestna občina Koper po več letnem pravnem sporu družbi Kompas MTD 17. julija 2012 plačala vrtoglavih 3.401.312,87 evrov iz naslova kupnine ter zamudnih obresti za nepremičnine, ki se nahajajo na območju Lazareta in 1. avgusta 2012 še 4.470,00 pravdnih stroškov. V ta znesek niso všteti pravdni stroški Mestne občine Koper ter stroški po drugih sodbah, ki vsekakor niso nizki, neuradno dosegajo vsaj 100 tisoč evrov.

Občinski svetnik Oljke – stranke Slovenske Istre Viktor Markežič je uvodoma predstavil potek seznanjanja s predmetnim sporom, ki je po obsegu in višini eden največjih v zgodovini slovenskih občin. „Mestna občina Koper je tudi tokrat delovala popolnoma netransparentno, saj mestni svetniki o milijonski odškodnini sploh nismo bili seznanjeni, čeprav smo to večkrat zahtevali. V naši stranki smo podatke o tožbi med družbo Kompas MTS in Mestno občino Koper tudi uradno zahtevali, vendar nam je koprska mestna uprava možnost vpogleda v te javne dokumente zavrnila,“ je opisal Markežič. Kasneje je koprski mestni svetnik vlogo za pridobitev spisa podal na koprsko Okrožno sodišče in nato še na Vrhovno sodišče v Ljubljani, kjer trenutno poteka revizija postopka, ki se je že pravnomočno zaključil v škodo Mestne občine Koper. „Samo ta del pridobivanja dokumentacije je trajal skoraj pol leta, vendar smo danes lahko zadovoljni, saj smo spis po uradni poti dobili s strani sodišča,“ je z zadovoljstvom dejal Markežič, vendar opozoril na nesprejemljivost spora, ki se potrjuje iz sodne dokumentacije. Gre za neverjetno sprenevedanje vodstva koprske občine, ki je najprej sklenilo predkupno pravico za odkup objektov na mejnem prehodu Lazaret, nato pa se na vse pretege trudilo, da bi postopek zavlačevalo in že sporen nakup povečal za več kot milijon evrov. „Koprska občina je najprej sklenila pogodbo, nato se izmikala primopredaji, nadalje se je spomnila, da nakupa ne more realizirati, ker ni vključen v program pridobivanja nepremičnega premoženja, spomnili so se tudi, da bi nakup ogrozil finančno stabilnost občine, na koncu so si privoščili drago pravdanje, ki je koprske občane stalo skoraj 3,5 milijona evrov,“ je dejal Markežič. Koprski mestni svetnik je namreč podrobno opisal vse sodne etape in procesna dejanja, ki nedvoumno kažejo znake namernega zavlačevanja pravdanja, kjer so se obogatili predvsem odvetniki, ki so po po grobih ocenah Mestno občino Koper s sodnimi taksami vred stali vsaj 100 tisoč evrov. „Opravili smo tudi kratek izračun drago plačanih objektov na MP Lazaret, ki so danes v razsulu. Samo razlika med po pravnomočni sodbi plačano ceno, ki je z obrestmi vred 3.401.312,78 evrov in izklicno ceno enakih parcel in nepremičnin na jutrišnji dražbi, ki je 1.281.000 evrov, je astronomska, in sicer približno 2,12 milijona evrov,“ je izračunal Markežič.

Koprska mestna svetnica Olga Franca iz Slovenske ljudske stranke je izpostavila možnost velikega oškodovanja koprskega javnega premoženja. „Na jutrišnji javni dražbi se predmetne nepremičnine, za katere so koprski občani plačali 3,5 milijona evrov, prodajajo po izklicni ceni 1,3 milijona evrov. Gre za vrtoglavo negativno razliko med plačano in prodajno ceno v višini skoraj 2,2 milijona evrov. Kar je še huje, je dejstvo, da je to samo delna škoda, ki jo bo utrpela koprska mestna blagajna, saj je znano, da je objekt na Lazaretu izropan in v popolnem razsulu. Po vsej verjetnosti danes objekt ne dosega niti že tako nizke izklicne vrednosti,“ opozarja Franca. „Gre za eklatantno in težko kršitev zakona o javnih financah, saj je Mestna občina Koper prevzela obveznosti, za katere v obdobju med letoma 2008 in 2011 sploh ni rezervirala sredstev. To je še eno brezpravno ravnanje v naši državi, gre za milijonske zneske, kdo bo zanje odgovarjal?,“ se sprašuje Franca. Hkrati je koprska mestna svetnica spomnila, da velja za nepremično premoženje, ki se nahaja območju Ankarana, poseben režim, saj je že kar nekaj časa znano, da je Ustavno sodišče ustanovilo Občino Ankaran, ki naj bi se konstituirala na naslednjih lokalnih volitvah leta 2014. „Premoženjska razmerja med Mestno občino Koper in v prihodnje konstituirano občino se bodo morala urejati znotraj njune delitvene bilance, zato bo vsakršen poseg v ta razmerja lahko poguben že v bližnji prihodnosti. Tako norijo je treba ustaviti, saj si obubožani koprski občani ne morejo več privoščiti zelo drage „norije“ in trmoglavljenja koprskega župana Borisa Popoviča,“ je opozorila Franca, ki se je ob tem vprašala, za koliko je v vseh teh sporih „obogatel“ takratni hišni odvetnik koprske mestne uprave.

Mestni svetnik stranke Zares Franco Juri je znova opozoril na nedemokratičnost in netransparentnost delovanja koprskih organov, ki so privedli do današnjega položaja. „Zadeve, ki jih spremljamo danes, smo žal natančno predvideli in napovedali že pred leti. Gre za resno pomanjkanje spoštovanja različnih mnenj in tudi postulatov pravne države, ki je razpotegnjeno do te mere, da je delo župana ali občinskega sveta, kjer ima sam absolutno večino, vedno usmerjeno v pot, kjer ni mesta za drugačne poglede in sprejeta pravila. Imamo veliko razlogov za sklepanje, da tudi pri aferi Lazaret ne gre le za negospodarno ravnanje, temveč tudi za konflikt interesov in kršitev pravil, ki terjajo, pri takih naložbah, potrditev proračunske postavke v občinskem svetu. Dejstvo je, da so nekateri akterji „Lazaretske zgodbe“ ključni tudi pri nerazumljivih spremembah in posegih na ravnokar zgrajeni in nato spet spremenjeni Krožni cesti nad Moletom v KS Žusterna. O spornih spremembah, ki slabšajo prometne razmere neposredno prizadetih je, proti volji tam stanujočih, odločil kar občinski predstojnik za okolje in prostor, g. Georgij Bangijev, in, glej ga zlomka, na zahtevo lastnice tamkajšnje parcele, Bangijeve žene. Podobno na Carpaccevem trgu ... Žene, sestre, prijatelji, nepotizem in klientelizem so v Kopru del vsakdanjega. V preteklosti sem že omenil, da gre za suspenz demokracije, ki se je v tokratnem primeru končal klavrno. Kako imajo župan in ožje vodstvo občine obraz pogledati v oči socialno ogrožene občane, predstavnike kulturnih društev, izobraževalnih ustanov, krajane podeželja in območij izven ozkega središča mestnega jedra ter številne druga, ki jim drastični proračunski rezi pohabljajo delovanje ali normalno življenje,“ meni Juri, ki je spomnil na „zvijačo“ pri sklicu izredne seje občinskega sveta MOK ravno na temo objektov na Lazaretu. „Popovičeva večina je zavrnila umestitev te točke na dnevni red seje, čeprav je bila pravilno sklicana s podpisom 9 mestnih svetnikov. Danes, ko imamo pred seboj celoten sodni spis, je tudi jasno, zakaj so bežali pred demokratično razpravo. Ali bodo danes ti svetniki in vodstvo občine plačali več milijonsko škodo?,“ se sprašuje Juri, ki je napovedal, da bodo vso pridobljeno dokumentacijo predali pristojnim organom.

Koalicija opozicijskih strank Oljka, Zares in SLS v koprskem mestnem svetu je danes napovedala, da bo pridobljen sodni spis predala Komisiji za preprečevanje korupcije RS, državnemu tožilstvu, Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in drugim pristojnim organom, z namenom, da preverijo sume več milijonskega oškodovanja koprskega mestnega proračuna. Ob tem koalicija te organe javno poziva k ukrepanju in raziskovanju sumov oškodovanja. Nazadnje so koprski mestni svetniki na današnji novinarski konferenci terjali tudi osebno odgovornost vpletenih, saj je iz sodne dokumentacije razvidno, da je temeljno obveznostno razmerje Mestne občine Koper do družbe Kompas MTS začelo s sprejemom ponudbe, ki ga je podpisal koprski župan Boris Popovič. Kot najbolj aktiven sodelujoči organ koprske mestne občine, ki se ponekod naravnost smeši z izgovori, ki so danes koprske občane stali 3,4 milijona evrov, pa izhaja Urad za nepremičnine MOK, ki ga vodi predstojnica Maja Šviligoj Cernaz.

Viktor Markežič, Oljka - stranka Slovenske Istre

Olga Franca, Slovenska ljudska stranka

Franco Juri, Zares - socialno liberalni
 
.