DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Mestna občina Koper ob bok Burundiju?
Prispeval PR Oljka   
Sreda, 18 julij 2012

Kljub temu, da smo pričakovali in napovedali, da bodo prostori nekdanjega »Carpaccio Puba« na Carpacciovem trgu za malo denarja in na nejasen način prešli iz javne v zasebno last, smo danes izredno razočarani. Ni presenečenje, da je lokal po navedbah medijev prešel v last družine koprskega župana Borisa Popoviča oz. njihovim podjetjem, saj smo tudi to pričakovali. V prejšnjem tednu smo podrobno opisali enoletni postopek »prodaje« tega objekta, kjer obstajajo indici in zelo veliki sumi, da je bila izpeljana netransparentno in naklepno ravno z namenom, da preide v roke točno določenih oseb. Naj le na kratko spomnimo, da segajo povezave med Popovičem in tem objektom dolgo v preteklost, ko je še kot podjetnik brez uporabnega dovoljenja vodil lokal z imenom Carpaccio Pub. Po poročanju medijev je Mestna občina Koper lokal od julija 2003 v najem oddala podjetju 13, d. o. o. v lasti Igorja Šešeta, za katerega je iz medijev znano, da je v preteklosti vodil podjetja družine Popovič oz. njihove gostinske lokale. Popovičeve stranke Koper je naš, Avion in druge, so v zadnjih letih v lokalu imele tudi volilne štabe.

O teh povezavah ne bi izgubljali besed, javnost naj si mnenje ustvari sama. Neposrednih ocen ali mnenj o možnosti koruptivnih, klientelističnih ali celo kriminalnih povezav ne bomo dali, saj je v tej državi pogosto kaznovan prav tisti, ki na nepravilnosti opozori. Kljub temu pa smo kot državljani, občani, občinski svetniki in predstavniki številnih Koprčanov, ki si pred resnico in degradacijo demokratičnih in civilizacijskih standardov ne zatiskajo oči, dolžni glasno izraziti nestrinjanje, razočaranje in skorajda resigniranje pred nedelovanjem pravne države. Težko je sprejeti dejstvo, da javna mestna lastnina pred očmi vseh prehaja v zasebno last s Popovičem povezanih oseb in to kljub temu, da sproti napovedujemo in svarimo pred možnostmi zlorab. Sprašujemo se, ali sploh živimo v pravni državi in če je politična kultura res padla na tako nizko raven, da se v nebo vpijoča »županska čudaštva« ne poskusijo ustaviti ali se niti več ne obsojajo? Nakup mestnih nepremičnin z metodo neposrednih pogajanj med županom kot odgovorno osebo in njegovo mamo kot investitorjem je fenomen, ki bi ga nam lahko zavidale tudi države v Kavkazu, Afriki ali v sami Severni Koreji. Z dopuščanjem take transakcije je Slovenija presegla še eno od zadnjih dejanj na robu moralne ali zakonske legitimnosti, kar nas lahko pahne samo še v skupino poslovno najbolj rizičnih držav na svetu. Če je še kaj takega dopustno v sistemu demokratične ureditve in vladavine prava, potem lahko mirno trdimo, da je Slovenija s takimi standardi dosegla dno, blatno brezno iz katerega se še dolgo ne bo izkopala.

Naj na zadnje omenimo še, da je poleg spornosti celotnega postopka javnih dražb sumljiv tudi sam način sklenitve pogodbe o prodaji objekta na Carpacciovem trgu, ki ga danes navajajo mediji. Na namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja, ki jo je Mestna občina Koper objavila 28. junija 2012 in se je iztekla 13. julija 2012, se je po naših zanesljivih podatkih kot interesent za nakup prostora na Carpacciovem trgu pisno, s priporočeno pošiljko, ki je bila poslana 10. julija 2012, prijavilo vsaj še eno podjetje. Podjetje se je z izraženo namero želelo prepričati, ali je prodaja sploh verodostojna ali zgolj navidezna. Mestna občina Koper se na jasno izraženo namero oz. interes sploh ni odzvala in po poročanju medijev objekt prodala družbi Danita v lasti matere Borisa Popoviča. S tem je Mestna občina Koper neposredno kršila 23. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki v primeru sklenitve neposredne pogodbe določa, da : »… pred sklenitvijo neposredne pogodbe pa je v tem primeru treba izvesti postopek pogajanj z vsemi zainteresiranimi ponudniki …«. Čeprav nismo več prepričani, da zakoni v Kopru veljajo za vse, smo ta podatek dolžni posredovati vsaj javnosti.

Oljka - stranka Slovenske Istre
 
.